Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 51. FEJEZET

Gyilkosság egy születésnapi ünnepségen

Gyilkosság egy születésnapi ünnepségen

MÁTÉ 14:1–12 MÁRK 6:14–29 LUKÁCS 9:7–9

  • HERÓDES LEFEJEZTETI KERESZTELŐ JÁNOST

Mialatt az apostolok a szolgálatukat végzik Galileában, az a személy, aki megismertette velük Jézust, nem élvez ilyen szabadságot. Keresztelő János már majdnem két éve börtönben van.

János nyíltan elítélte Heródes Antipasz királyt, amiért feleségül vette féltestvérének, Fülöpnek a feleségét, Heródiást. Heródes elvált az első feleségétől, hogy elvehesse Heródiást. Ez a házasság egyszerre erkölcstelen és törvénytelen a mózesi törvény szerint, amelyet állítólag Heródes is betart. A feddésre úgy reagált Heródes, hogy börtönbe vetette Jánost, talán Heródiás unszolására.

Heródes nem tudja, mit tegyen Jánossal, mert az emberek prófétának tartják őt (Máté 14:5). Heródiás egyáltalán nem ilyen bizonytalan. Haragot táplál János iránt, és mindenáron holtan akarja őt látni (Márk 6:19). Végül eljön a megfelelő pillanat.

Nem sokkal i. sz. 32 pászkája előtt Heródes nagy ünnepséget rendez a születésnapja alkalmából. Itt van Heródes minden magas rangú tisztviselője, katonai parancsnoka, valamint Galilea legelőkelőbb polgárai is. Az ünnepség alatt megkérik Salómét, Heródiás előző házasságából, Fülöptől származó lányát, hogy táncoljon a vendégek előtt. A férfiakat lenyűgözi az előadása.

Heródesnek is nagyon tetszik a mostohalánya tánca, ezért ezt mondja neki: „Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.” Még esküt is tesz: „Amit csak kérsz tőlem, megadom neked, akár a királyságom felét is.” Mielőtt Salómé válaszolna, kimegy az anyjához, és megkérdezi tőle: „Mit kérjek?” (Márk 6:22–24).

Heródiás kapva kap az alkalmon, és azonnal így válaszol: „Keresztelő János fejét.” Salómé visszasiet Heródeshez a kérésével: „Azt akarom, hogy nyomban add ide nekem egy tálcán Keresztelő János fejét” (Márk 6:24, 25).

Heródes nagyon elcsügged, de a vendégei hallották a Salóménak tett ígéretét. Nem meri megszegni az esküjét, még akkor sem, ha ezzel megölet egy ártatlan embert. Így hát Heródes elküld egy testőrt a börtönbe a szörnyű paranccsal. A testőr hamarosan visszajön, kezében egy tálcán János fejével. Odaadja Salóménak, ő pedig átadja az anyjának.

Amikor János tanítványai meghallják, hogy mi történt, eljönnek, és elviszik a holttestet, majd eltemetik. Aztán mindenről beszámolnak Jézusnak.

Később Heródes nagyon megijed, mikor arról hall, hogy Jézus meggyógyít embereket, és démonokat űz ki. Attól retteg, hogy Jézus, aki ezeket a csodákat teszi, talán nem más, mint Keresztelő János, aki feltámadt a halottak közül (Lukács 9:7). Heródes Antipasz nagyon szeretné látni Jézust, de nyilván nem a prédikálására kíváncsi. Arról szeretne megbizonyosodni, hogy van-e alapja a félelmének vagy sem.