Jézus az út, az igazság és az élet

Ez a könyv a Biblián alapul. A segítségével megismerheted Jézus életének részletes beszámolóját.

ELŐSZÓ

Az út, az igazság és az élet

Az evangéliumok Jézus életéről írnak. Tanításai és tettei megváltoztathatják az életedet.

1. FEJEZET

Két üzenet Istentől

Gábriel angyal üzenetét nehéz volt elhinni.

2. FEJEZET

Már a születése előtt tisztelték Jézust

Hogyan tisztelte Erzsébet és a még meg nem született gyermeke is Jézust?

3. FEJEZET

Keresztelő János születése

Amint Zakariás újra beszélni tud, egy fontos próféciát mond el.

4. FEJEZET

Mária terhes, noha nincs férjnél

Vajon elhiszi József, amikor Mária azt mondja neki, hogy nem egy férfitól, hanem a szent szellemtől esett teherbe?

5. FEJEZET

Hol és mikor született Jézus?

Honnan tudjuk, hogy Jézus nem december 25-én született?

6. FEJEZET

A megígért gyermek

Amikor József és Mária elviszi Jézust a templomba, Simeon és Anna a kisgyermek jövőjéről prófétál.

7. FEJEZET

Asztrológusok látogatják meg Jézust

Miért vezette őket a csillag először a gyilkos Heródes királyhoz, nem pedig Jézushoz?

8. FEJEZET

Menekülnek egy gonosz uralkodó elől

Három, Messiásra vonatkozó prófécia teljesedik Jézus életének kezdetén.

9. FEJEZET

Fiatalkora Názáretben

Hány féltestvére születik Jézusnak?

10. FEJEZET

Jeruzsálembe utazik a család

József és Mária kétségbeesnek, mert nem találják Jézust. Ő pedig nagyon meglepődik, hogy miért nem tudták, hol kell keresni őt.

11. FEJEZET

Keresztelő János előkészíti az utat

Amikor farizeusok és szadduceusok mennek Jánoshoz, ő bírálja őket. Miért?

12. FEJEZET

Jézus megkeresztelkedik

Ha Jézus bűntelen, miért keresztelkedik meg?

13. FEJEZET

Tanuljunk Jézus kísértéseiből

Jézus megkísértése két fontos tényt tár fel az Ördöggel kapcsolatban.

14. FEJEZET

Első tanítványai

Mi győzte meg Jézus első hat tanítványát arról, hogy megtalálták a Messiást?

15. FEJEZET

Első csodája

Jézus az édesanyja tudtára adja, hogy őt már az égi Atyja irányítja.

16. FEJEZET

Buzgalma az igaz imádat iránt

Isten törvénye lehetővé tette, hogy az emberek áldozat céljára állatokat vegyenek Jeruzsálemben. Akkor miért haragudott meg Jézus, hogy a kereskedők állatokat árulnak a templomban?

17. FEJEZET

Éjjel tanítja Nikodémuszt

Mit jelent az újraszületés?

18. FEJEZET

Jézus növekszik, János kisebbé válik

Bár Keresztelő János tanítványai féltékenyek, ő nem.

19. FEJEZET

Egy szamáriai asszonyt tanít

Jézus olyasmit mond el az asszonynak, amit előtte még nem mondott el nyíltan senkinek

20. FEJEZET

A második csoda Kánában

Jézus mintegy 25 kilométeres távolságból meggyógyít egy fiút.

21. FEJEZET

A názáreti zsinagógában

Mit mondott Jézus, amiért a názáretiek meg akarják őt ölni?

22. FEJEZET

A tanítványok emberek halászai lesznek

Elhívja őket, hogy egy újfajta halászatban vegyenek részt.

23. FEJEZET

Csodákat tesz Kapernaumban

Amikor Jézus kiűzi a démonokat, megtiltja nekik, hogy elmondják az embereknek, hogy ő Isten Fia. Miért?

24. FEJEZET

Bejárja Galileát

A betegek Jézushoz mennek, aki meggyógyítja őket, de azt is elmagyarázza, hogy a szolgálatának van egy fontosabb célja.

25. FEJEZET

Könyörület egy leprás iránt

Jézus egyszerűen, ám érzékletesen bizonyítja, hogy igazán törődik azokkal, akiket meggyógyít.

26. FEJEZET

„A bűneid meg vannak bocsátva”

Hogyan mutat rá Jézus a bűn és a betegség közti összefüggésre?

27. FEJEZET

Máté elhívása

Miért eszik szívesen együtt Jézus megrögzött bűnösökkel?

28. FEJEZET

Miért nem böjtölnek Jézus tanítványai?

Jézus bortömlőkről mond el egy szemléltetést, hogy választ adjon.

29. FEJEZET

Szabad jót tenni sabbaton?

Vajon miért kezdik üldözni a zsidók Jézust, aki meggyógyított egy 38 éve beteg embert?

30. FEJEZET

Jézus Isten Fia

A zsidók azt hiszik, hogy Jézus egyenlővé teszi magát Istennel, de Jézus világosan kifejti, hogy Isten felette áll.

31. FEJEZET

Kalásztépés sabbatnapon

Miért mondja Jézus azt magáról, hogy „ura a sabbatnak”?

32. FEJEZET

Mi törvényes sabbatnapon?

A szadduceusok és a farizeusok alapvetően szemben állnak egymással, most azonban összefognak egy közös ügyért.

33. FEJEZET

Beteljesíti Ézsaiás próféciáját

Miért parancsolja Jézus a meggyógyított embereknek, hogy ne mondják el, ki ő, és hogy mit tett?

34. FEJEZET

Kiválasztja a tizenkét apostolt

Mi a különbség a tanítvány és az apostol között?

35. FEJEZET

A híres hegyi beszéd

Vizsgáld meg, melyek Jézus beszédének a legfontosabb gondolatai.

36. FEJEZET

Egy százados rendkívüli hite

Mit tesz a katonatiszt, ami miatt Jézus elcsodálkozik?

37. FEJEZET

Feltámasztja egy özvegyasszony fiát

Akik látták ezt a csodát, megértik a valódi jelentőségét.

38. FEJEZET

János tudni szeretné, mi Jézus szerepe

Miért kérdezi Keresztelő János, hogy Jézus-e a Messiás? Vajon kételkedik?

39. FEJEZET

Jaj a hitetlen nemzedéknek!

Jézus azt mondja, hogy elviselhetőbb lesz az ítéletnap Szodomának, mint Kapernaum városának, amely Jézus szolgálatának a központja.

40. FEJEZET

Lecke a megbocsátásról

Jézus azt mondja egy asszonynak, aki valószínűleg prostituált, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Vajon ezen azt érti, hogy helyes megsérteni Isten törvényét?

41. FEJEZET

Kinek a hatalmával tesz csodákat?

Jézus testvérei azt hiszik, hogy Jézusnak elment az esze.

42. FEJEZET

Elítéli a farizeusokat

Mit értsünk azon, hogy Jónás jele?

43. FEJEZET

Szemléltetések a királyságról

Jézus nyolc szemléltetést magyaráz el az egek királyságáról.

44. FEJEZET

Lecsendesíti a viharos tengert

Amikor Jézus lecsendesítette a szelet és a hullámokat, megmutatta, milyen lesz az élet a Királyságában.

45. FEJEZET

Hatalma van a démonok sokasága felett

Lehet egy emberben több démon is?

46. FEJEZET

Jézus ruháját érintve meggyógyul

Ebben a szívet melengető történetben Jézus megmutatja a hatalmát és a könyörületét.

47. FEJEZET

Egy kislány újra él!

Az emberek kinevetik Jézust, amikor azt mondja, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. Mit tud Jézus, amit ők nem?

48. FEJEZET

A csodái ellenére elutasítják Názáretben

A názáretiek elutasítják Jézust, de nem a tanításai és a csodái miatt, hanem más okból.

49. FEJEZET

Galileában prédikál, és képzi az apostolait

Mit jelent az a kifejezés, hogy „közel van már az egek királysága”?

50. FEJEZET

Felkészítés az üldözésre

Miért mondja Jézus az apostolainak, hogy meneküljenek az üldözés elől, ha nem kell félniük a haláltól?

51. FEJEZET

Gyilkosság egy születésnapi ünnepségen

Salómé tánca lenyűgözi Heródest, ezért megígéri neki, hogy bármit kér, megadja. Milyen szörnyű dolgot kér Salómé?

52. FEJEZET

Ezreket vendégel meg néhány kenyérrel és hallal

Jézus csodája olyan nagy jelentőségű, hogy mind a négy evangéliumban megtalálható.

53. FEJEZET

Hatalma van a természeti erők felett

Mit tanulnak abból az apostolok, hogy Jézus a vízen jár, és lecsendesíti a szelet?

54. FEJEZET

Jézus „az élet kenyere”

Miért feddi meg Jézus az embereket, akik komoly erőfeszítést tettek, hogy találkozzanak vele?

55. FEJEZET

Szavain sokan megbotránkoznak

Jézus tanítása olyan megdöbbentő, hogy sok tanítványa elhagyja őt.

56. FEJEZET

Mi szennyezi be az embert?

Az szennyezi be az embert, ami a szájba megy, vagy ami kijön belőle?

57. FEJEZET

Meggyógyít egy lányt és egy siket férfit

Miért nem sértődik meg egy asszony, amikor Jézus kiskutyákhoz hasonlítja a nemzetét?

58. FEJEZET

Megsokasítja a kenyeret, és óva int a kovásztól

A tanítványok végül megértik, hogy milyen kovászról beszél Jézus.

59. FEJEZET

Ki az Emberfia?

Mit jelentenek a királyság kulcsai? Ki használja őket, és hogyan?

60. FEJEZET

Jézus elváltozása

Mit jelent Jézus elváltozása?

61. FEJEZET

Meggyógyít egy démontól megszállt fiút

Jézus azt mondja, hogy a hit hiánya miatt nem sikerült a gyógyítás. De kinek volt kevés a hite? A fiúnak, az apjának vagy a tanítványoknak?

62. FEJEZET

Fontos lecke az alázatról

Felnőtt férfiak valami fontosat tanulnak egy kisfiútól.

63. FEJEZET

Óva int a megbotránkoztatástól

Három lépés, melyet követnünk kell, amikor testvérek között felmerülő súlyos ügyeket rendezünk.

64. FEJEZET

Meg kell bocsátani

Jézus egy könyörtelen rabszolgáról szóló szemléltetéssel mutat rá, milyen fontos Istennek, hogy készségesen megbocsátunk-e egymásnak.

65. FEJEZET

Jézus tanít útban Jeruzsálem felé

Jézus háromféle gondolkodásmódról beszél, amely megakadályozhat valakit abban, hogy a követője legyen.

66. FEJEZET

Sátoros ünnep Jeruzsálemben

Miért hihették azt Jézus hallgatói, hogy démon van benne?

67. FEJEZET

„Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember”

Jóformán az egész zsidó legfelsőbb bíróság Jézus ellen van, de egy tagja mégis ki mer állni Jézus mellett.

68. FEJEZET

Isten Fia „a világ világossága”

Jézus azt mondta, hogy „az igazság szabaddá tesz titeket”. Mitől szabadít meg?

69. FEJEZET

Ki az atyjuk? Ábrahám vagy az Ördög?

Jézus arról beszél, hogy mi azonosítja Ábrahám gyermekeit, valamint hogy ki az ő Atyja.

70. FEJEZET

Meggyógyít egy vakon született férfit

A tanítványok megkérdezik, hogy miért született vakon a koldus. Ő követett el bűnt, vagy a szülei? Az emberek különféleképpen reagálnak, amikor Jézus meggyógyítja a férfit.

71. FEJEZET

A farizeusok vitája a vakon született férfival

A koldus érvelése feldühíti a farizeusokat. A szülők félelme beigazolódik: a farizeusok kidobják a koldust a zsinagógából.

72. FEJEZET

Kiküld 70 tanítványt prédikálni

Jézus kettesével kiküld 70 tanítványt, hogy Isten királyságáról prédikáljanak Júdeában. Hol kell felkeresniük az embereket? A zsinagógákban vagy az otthonaikban?

73. FEJEZET

Egy szamáriai valódi irgalmat tanúsít

Hogyan használja Jézus az irgalmas szamáriairól szóló példázatot arra, hogy fontos igazságot tanítson?

74. FEJEZET

Tanítás a vendéglátásról és az imáról

Jézus meglátogatja Máriát és Mártát. Mit tanít nekik a vendéglátásról? És később hogyan tanítja meg arra a tanítványait, hogy mit kérjenek az imáikban?

75. FEJEZET

A boldogság forrása

Jézus válaszol a bírálóinak, beszél nekik Isten ujjáról, és arról, hogy milyen értelemben nem veszik észre Isten királyságát. Azt is feltárja, hogyan található meg a valódi boldogság.

76. FEJEZET

Vendégségben egy farizeusnál

Jézus leleplezi a farizeusok és írástudók vallásos képmutatását. Milyen nehéz terhek viselésére kötelezik az embereket?

77. FEJEZET

Figyelmeztet a gazdagság veszélyeire

Jézus szemléltetést mond egy gazdag emberről, aki még nagyobb raktárakat épített. Milyen veszélyekkel jár, ha valaki az életét a vagyonszerzésre teszi fel?

78. FEJEZET

A hű sáfárnak készen kell állnia

Jézusnak fontos, hogy a tanítványai szellemileg jól tápláltak legyenek. Milyen szerepe lesz ebben a sáfárnak? Miért olyan fontos az a tanács, hogy a tanítványok álljanak készen?

79. FEJEZET

Miért vár pusztulás a hitetlen zsidókra?

Jézus azt mondja, hogy akiknek próbál segíteni, de nem bánják meg a bűneiket, azokra pusztulás vár. Vajon megszívlelik azt a tanácsot, hogy gondolkozzanak el az Istennel ápolt kapcsolatukon?

80. FEJEZET

A Jó Pásztor és a juhaklok

Egy pásztor és a juhai közti kapcsolat jól szemlélteti, hogyan érez Jézus a tanítványai iránt. Vajon a juhok felismerik Jézus hangját és tanítását, és követik őt?

81. FEJEZET

Milyen értelemben egy Jézus az Atyjával?

Jézus bírálói azzal vádolják őt, hogy egyenlővé teszi magát Istennel. Mit mond Jézus, amivel mesterien cáfolja meg a hamis vádjaikat?

82. FEJEZET

Szolgálata Pereában

Jézus elmagyarázza a hallgatóinak, hogy mi szükséges a megmentéshez. A tanácsa fontos volt abban az időben. És mi a helyzet napjainkban?

83. FEJEZET

Meghívások egy étkezésre

Amikor Jézus az egyik farizeusnál vacsorázik, elmond egy szemléltetést egy nagy vacsoráról. Fontos leckét tanít Isten népe minden tagjának. Miről van szó?

84. FEJEZET

Krisztus tanítványának lenni komoly felelősség

Krisztus tanítványának lenni komoly felelősség. Jézus nem hagy kétségek közt azt illetően, hogy mit foglal ez magában. Néhány leendő követője megbotránkozik azon, amit mond.

85. FEJEZET

Örömre ad okot egy bűnös megtérése

A farizeusok és az írástudók bírálják Jézust, amiért időt szakít az átlagemberekre. Jézus szemléltetésekkel mutat rá, hogyan tekint Isten a bűnösökre.

86. FEJEZET

A tékozló fiú hazatér

Mit tanulhatunk Jézusnak a tékozló fiúról szóló szemléltetéséből?

87. FEJEZET

Bölcsen tervezni a jövőre

Jézus egy ravasz és becstelen sáfárról mond el egy példázatot, hogy meglepő igazságot tanítson.

88. FEJEZET

A gazdag ember és Lázár helyzete megváltozik

Ahhoz, hogy megértsük Jézus szemléltetését, tudnunk kell, kiket jelképez a két főszereplő.

89. FEJEZET

Útban Júdea felé Pereában tanít

Jézus hangsúlyozza, hogy még azoknak is meg kell bocsátanunk, akik többször vétkeznek ellenünk.

90. FEJEZET

„A feltámadás és az élet”

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy aki hisz benne, az „nem fog meghalni soha”?

91. FEJEZET

Lázár feltámad

Két oka is van annak, hogy még Jézus ellenségei sem tudják tagadni ezt a csodát.

92. FEJEZET

Csak egyetlen leprás bizonyul hálásnak

A meggyógyított férfi nemcsak Jézusnak fejezi ki a háláját, hanem valaki másnak is.

93. FEJEZET

Kinyilatkozik az Emberfia

Hogyan lesz Krisztus jelenléte olyan, mint a villámlás?

94. FEJEZET

Létfontosságú az ima és az alázat

Jézus egy fontos tulajdonságot hangsúlyoz az özvegyről és a gonosz bíróról szóló szemléltetésében.

95. FEJEZET

Tanít a válásról és a gyerekek szeretetéről

Jézus egészen másként tekinti a gyerekeket, mint a tanítványai. Miért?

96. FEJEZET

Válaszol egy fiatal gazdag férfinak

Mi indítja Jézust, hogy ezt mondja: „könnyebb a tevének átjutni a varrótű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten királyságába.”

97. FEJEZET

Példázat a szőlőben dolgozó munkásokról

Hogyan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők?

98. FEJEZET

Ismét megnyilvánul az apostolok nagyravágyása

Jakab és János különleges helyet kérnek maguknak Isten királyságában, ám nem ők az egyedüliek, akik ilyesmire törekszenek.

99. FEJEZET

Meggyógyít két vakot, és segít Zákeusnak

Jézus meggyógyít egy vak férfit Jerikó közelében. Hogyan oldható fel a bibliai beszámolók közötti látszólagos ellentmondás a várossal kapcsolatban?

100. FEJEZET

Szemléltetés a tíz mináról

Mit értett Jézus ezeken a szavakon: „mindenkinek, akinek van, még többet adnak, de attól, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.”

101. FEJEZET

Vendégségben Simonnál Betániában

Lázár testvére, Mária olyasmit tesz, amiből vita kerekedik, de Jézus a védelmére kel.

102. FEJEZET

A király szamárcsikón vonul be Jeruzsálembe

Egy ötszáz éves próféciát teljesít be.

103. FEJEZET

Újra megtisztítja a templomot

Jeruzsálemben a kereskedők látszólag törvényesen üzletelnek. Miért hívja őket Jézus mégis rablóknak?

104. FEJEZET

Hisznek a zsidók, amikor hallják Isten hangját?

Van különbség aközött, hogy valaki hisz Jézusban, és aközött, hogy aszerint is cselekszik?

105. FEJEZET

Mit tanít a fügefa a hitről?

Jézus a hit erejéről beszél a tanítványainak, és rávilágít, hogy miért veti el Isten Izrael nemzetét.

106. FEJEZET

Szemléltetések a szőlőskertről

Vajon mit jelent az a szemléltetés, amelyben egy férfi megkéri a fiait, hogy dolgozzanak a szőlőben, illetve az, amelyben egy férfi gonosz szőlőművesekre bízza a szőlőjét?

107. FEJEZET

Királyi meghívás egy esküvői lakomára

Jézus szemléltetése tulajdonképpen egy prófécia.

108. FEJEZET

Nem sikerül tőrbe csalni

Jézus először a farizeusokat, majd a szadduceusokat hallgattatja el. Végül az ellenségei együttes erőfeszítései is kudarcot vallanak.

109. FEJEZET

Elítéli vallási ellenfeleit

Miért nem toleráns Jézus a vallás tekintetében?

110. FEJEZET

Utolsó napja a templomban

Jézus egy szegény özvegy példáját használva értékes igazságot tanít.

111. FEJEZET

Az apostolok jelt kérnek

Jézus próféciájának volt egy elsődleges beteljesedése az első században. Vajon lehet egy későbbi, nagyobb beteljesedése is?

112. FEJEZET

Példázat az éberségről

Vajon Jézus azt tanította, hogy a tanítványainak a fele ostoba, a másik fele pedig értelmes?

113. FEJEZET

Példázat a szorgalomról

Jézus példázata megmagyarázza, mit jelentenek ezek a szavak: „mindenkinek, akinek van, még többet adnak”.

114. FEJEZET

Ítélet a juhok és a kecskék felett

Jézus egy meglepő szemléltetéssel tanítja meg, mi lesz az örök ítélet alapja.

115. FEJEZET

Közeleg az utolsó pászkája

Miért van jelentősége annak, hogy a vallási vezetők pontosan 30 ezüstben állapodnak meg Júdással Jézus elárulásáért?

116. FEJEZET

Lecke az alázatról az utolsó pászkán

Meglepi az apostolokat, mert szolgához illő feladatot lát el.

117. FEJEZET

Az Úr vacsorája

Jézus bevezet egy ünnepet, amelyet a követőinek minden év niszán 14-én kell megtartaniuk emlékeztetőként.

118. FEJEZET

A tanítványok vitatkoznak, hogy ki a nagyobb

Az apostolok már el is felejtették, milyen leckét tanított nekik Jézus aznap este.

119. FEJEZET

Jézus az út, az igazság és az élet

Jézus fontos igazságot tanít arról, hogyan közeledhetünk Istenhez.

120. FEJEZET

Jól termő szőlővesszők

Milyen értelemben teremnek gyümölcsöt Jézus tanítványai?

121. FEJEZET

„Bátorság! Én legyőztem a világot”

Hogyan győzhette le Jézus a világot, ha a világ megölte őt?

122. FEJEZET

Utolsó imája az apostolaival

Jézus rávilágít, hogy az emberek megmentésénél sokkal fontosabb dolgot valósított meg.

123. FEJEZET

Ima mélységes bánat közepette

Miért imádkozik így Jézus: „távolítsd el tőlem ezt a poharat!” Vajon meghátrál attól a feladattól, hogy meghaljon, és ő legyen a Megváltó?

124. FEJEZET

Krisztust elárulják és letartóztatják

Júdás az éjszaka kellős közepén is megtalálja Jézust.

125. FEJEZET

Annáshoz, majd Kajafáshoz viszik

Jézus tárgyalása az igazságszolgáltatás legszörnyűbb megcsúfolása.

126. FEJEZET

Péter megtagadja Jézust

Hogy lehet, hogy Péter, akinek erős volt a hite és odaadóan szolgálta Istent, megtagadta Jézust?

127. FEJEZET

Kihallgatás a szanhedrin, majd Pilátus előtt

A zsidó vallási vezetőkről kiderül, mi a valódi indítékuk.

128. FEJEZET

Ártatlannak találja Pilátus és Heródes

Miért akarja Pilátus, hogy Heródes ítélje el Jézust? Pilátus vajon nincs rá felhatalmazva?

129. FEJEZET

„Íme, az ember!”

Még Pilátus is elismeri, hogy Jézusnak rendkívüli tulajdonságai vannak.

130. FEJEZET

Jézust halálra adják

Miért mondja Jézus a siránkozó asszonyoknak, hogy magukért és a gyerekeikért sírjanak, ne pedig őmiatta?

131. FEJEZET

Egy ártatlan király a kínoszlopon

Jézus egy jelentőségteljes ígéretet tesz az egyik gonosztevőnek, akit mellette feszítettek meg.

132. FEJEZET

„Bizony, ez az ember Isten Fia volt”

A szokatlan nappali sötétség, a heves földrengés és a templom kettéhasadt függönye mind ugyanazt bizonyítja.

133. FEJEZET

Jézust eltemetik

Miért olyan sürgős eltemetni Jézust naplemente előtt?

134. FEJEZET

Üres a sír!

Miután Jézus feltámad, a tanítványai közül először egy asszonynak jelenik meg, nem pedig az apostoloknak.

135. FEJEZET

Sokaknak megjelenik

Hogyan bizonyítja Jézus a tanítványainak, hogy feltámadt?

136. FEJEZET

A Galileai-tenger partján

Jézus háromszor is hangsúlyozza Péternek, hogy mivel tudja bizonyítani, hogy szereti őt.

137. FEJEZET

Pünkösd előtt több százan látják Jézust

Jézus a feltámadása és az égbe menetele között többször is hangsúlyozza a tanítványainak, hogy mit fognak majd kapni, és mire kell majd azt használniuk.

138. FEJEZET

Krisztus Isten jobbján

Mit tett Jézus, miközben arra várt, hogy harcra keljen ellenségeivel szemben?

139. FEJEZET

Elhozza a paradicsomot, és teljesíti a megbízatását

Még sok tennivalója van, mielőtt átadja a királyságot Istenének és Atyjának.

Utánozd Jézust, és legyél. . .

Ismerj meg nyolc tulajdonságot, melyet Jézus egész életében kimutatott.

Írásszövegindex

Az index segítségével megtalálod, hogy a könyv melyik fejezete tárgyal egy adott bibliaverset.

Szemléltetések tárgymutatója

Keresd meg Jézus szemléltetéseit a könyv fejezeteiben.

Messiási próféciák

Hasonlítsd össze Jézus életének eseményeit a bibliai próféciákkal, amelyek bizonyítják, hogy ő a Messiás, és nézd meg, melyik fejezetek írnak róla a könyvben.

Jézus életének és tanításának helyszínei

Ez a térkép bemutatja, hol végezte Jézus a szolgálatát.