Ugrás a tartalomra

Nős volt Jézus? Voltak testvérei?

Nős volt Jézus? Voltak testvérei?

A Biblia válasza

 Bár a Biblia nem említi konkrétan Jézus családi állapotát, egyértelműen kiderül belőle, hogy nem volt felesége. a Gondolkodj el a következőkön:

  1.   A Biblia gyakran említi Jézus családját, és azokat a nőket is, akik vele voltak a szolgálata alatt vagy a kivégzésekor, de sehol nem ír arról, hogy lett volna felesége (Máté 12:46, 47; Márk 3:31, 32; 15:40; Lukács 8:2, 3, 19, 20; János 19:25). Ennek az a legnyilvánvalóbb oka, hogy Jézus nem volt házas.

  2.   Jézus a következőket mondta a tanítványainak azokról, akik egyedülállóak maradnak, hogy többet tehessenek Isten szolgálatában: „Aki helyt tud adni ennek, adjon helyt neki” (Máté 19:10–12). Ő példát mutatott azoknak, akik úgy döntenek, hogy nem kötnek házasságot, hogy még teljesebb mértékben Isten szolgálatának szentelhessék magukat (János 13:15; 1Korintusz 7:32–38).

  3.   Jézus a halála előtt megkérte az egyik tanítványát, hogy viselje gondját az anyjának (János 19:25–27). Ha lett volna felesége vagy gyermekei, bizonyára őket is rábízta volna valakire.

  4.   A Biblia példaként állítja Jézust a férjek elé, de nem arról ír, hogy Jézus miként bánt a feleségével, hanem így fogalmaz: „Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte” (Efézus 5:25). Ha Jézus a földön léte idején nős lett volna, vajon ebben a bibliaversben nem inkább a férjként mutatott tökéletes példája lenne megemlítve?

Voltak Jézusnak testvérei?

 Igen, legalább hat testvére volt: Jakab, József, Simon és Júdás, valamint legalább két lánytestvére (Máté 13:54–56; Márk 6:3). Ők mind Jézus anyjának, Máriának és Józsefnek a vér szerinti gyermekei voltak (Máté 1:25). A Biblia Jézust Mária elsőszülöttjének nevezi, ami arra utal, hogy később születtek még gyermekei (Lukács 2:7).

Téves elképzelések Jézus testvéreiről

 Némelyek úgy próbálják alátámasztani azt a feltevést, hogy Mária egész életében szűz maradt, hogy a „testvérei” kifejezést különféleképpen értelmezik. Vannak például, akik szerint Jézus testvérei Józsefnek az előző házasságából született gyermekei voltak. A Biblia azonban rámutat, hogy Jézus volt a Dávidnak ígért királyság jogos örököse (2Sámuel 7:12, 13; Lukács 1:32). Ha Józsefnek lettek volna Jézustól idősebb fiai is, a legidősebb lett volna a jogos örökös.

 Vajon a „testvérei” kifejezés utalhat Jézus tanítványaira, vagyis szellemi testvéreire? Ez az elképzelés ellentmond a Szentírásnak, amelyből kiderül, hogy volt olyan időszak, amikor „a testvérei. . . nem gyakoroltak benne hitet” (János 7:5). A Biblia különbséget tesz Jézus testvérei és tanítványai között (János 2:12).

 Egy másik feltevés szerint Jézus testvérei valójában az unokatestvérei voltak. A Görög Iratok azonban más-más szót használ a „testvér”, a „rokon” és az „unokatestvér” kifejezésekre (Lukács 21:16; Kolosszé 4:10). Sok bibliatudós elfogadja, hogy Jézusnak voltak vér szerinti testvérei. Egy forrásmű ezt írja: „A legkézenfekvőbben úgy lehet értelmezni a »testvér« szót. . ., hogy ez a kifejezés Mária és József gyermekeire utal, azaz Jézus testvéreire anyai ágon” (The Expositor’s Bible Commentary). b

a A Biblia utal úgy Krisztusra, mint vőlegényre, de a szövegkörnyezetből kiderül, hogy ez szimbolikus értelmű (János 3:28, 29; 2Korintusz 11:2).

b Lásd még: Vincent Taylor: The Gospel According to St. Mark, második kiadás, 249. oldal; John P. Meier: A Marginal Jew​—Rethinking the Historical Jesus, 1. kötet, 331–332. oldal.