Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Szerető, törődő apa volt

Szerető, törődő apa volt

1–2. a) Milyen változás előtt áll József és a családja? b) Milyen hírt kellett tudatnia Józsefnek a feleségével?

BETLEHEMBEN már leszállt az éj. József felrak még egy csomagot a szamár hátára, körbenéz, majd megpaskolja a szívós kis állatot. Az előttük álló hosszú út jár a fejében. Egyiptomba mennek egy idegen nép közé, amelynek ismeretlen a nyelve és ismeretlenek a szokásai. Azon tűnődik, hogyan tudnak majd megküzdeni a sok változással.

2 Józsefnek nem volt könnyű tudatnia szeretett feleségével, Máriával a rossz hírt. De leküzdötte a félelmét, és elmondta, hogy álmában egy angyal jelent meg neki, hogy átadja Isten üzenetét: Heródes király a fiuk életére akar törni, ezért haladéktalanul menekülniük kell. (Olvassátok fel: Máté 2:13, 14.) Mária nagyon megrémült a hír hallatán. József és Mária számára is elképzelhetetlen, hogy bárki is meg akarná ölni ártatlan gyermeküket. De mivel bíznak Jehovában, azonnal szedelődzködnek.

3. Hogyan távozik József és a családja Betlehemből? (Lásd a képet is.)

3 Miközben az emberek mélyen alszanak, mit sem sejtve Heródes tervéről, József, Mária és Jézus az éj leple alatt elhagyja Betlehemet, és dél felé indul. Ahogy lassanként világosodni kezd, József azon töpreng, mi vár rájuk. Egyszerű ácsként hogyan tudja majd megvédeni a családját ilyen hatalmas ellenségektől? Hogy fog róluk gondoskodni? Képes lesz hűségesen ellátni a Jehova Istentől kapott feladatát, felnevelni ezt a különleges gyermeket? Minden olyan félelmetesnek tűnik a számára. Miközben megvizsgáljuk, hogyan tett eleget a feladatainak, látni fogjuk, miért követésre méltó József példája az édesapáknak, és mindannyiunknak.

Védelmezte a családját

4–5. a) Miért változott meg gyökeresen József élete? b) Milyen bátorítást kapott József az angyaltól?

4 Amikor József több mint egy évvel ezelőtt szülővárosában, Názáretben eljegyezte Héli leányát, az élete teljesen megváltozott.  Máriát jó hírű, istenfélő lánynak ismerte, de aztán megtudta, hogy terhes. Titokban el akart válni tőle, mert nem akarta kitenni az emberek megvetésének. * Ám egy angyal megjelent neki álomban, és elmondta, hogy Jehova szent szelleme idézte elő, hogy Mária állapotos legyen, és a fiú, akit a szíve alatt hord, megszabadítja majd népét a bűneitől. Ezekkel a szavakkal bátorította Józsefet: „ne félj otthonodba vinni feleségedet, Máriát” (Máté 1:18–21).

5 József istenfélő és engedelmes férfi lévén úgy cselekedett, ahogy az angyal mondta. Kész volt elvállalni azt a rendkívüli felelősséggel járó megbízatást, hogy felnevelje és gondját viselje egy fiúnak, aki nem az övé, ám aki mindennél többet jelent Istennek. Később, hogy eleget tegyen a császár rendeletének, Betlehembe ment várandós feleségével az összeírásra. Itt született meg a kisfiú.

6–8. a) Milyen események vezettek ahhoz, hogy Józsefnek és családjának az élete újabb fordulatot vett? b) Honnan tudjuk, hogy a csillag Sátán műve volt? (Lásd a lábjegyzetet is.)

6 József nem vitte vissza a családját Názáretbe, hanem Betlehemben maradtak, mely csupán néhány kilométerre feküdt Jeruzsálemtől. Noha szegények voltak, József mindent megtett, hogy Máriának és Jézusnak ne kelljen nélkülöznie, és féltő gonddal óvta őket. Rövid idő elteltével egy szerény otthonra is szert tettek. Jézus már egyéves is elmúlhatott, mikor az életük ismét váratlan fordulatot vett.

7 Asztrológusok érkeztek keletről, valószínűleg a távoli Babilonból. Ezeket a tisztelettudó férfiakat egy csillag vezette József és Mária otthonához, és egy gyermeket kerestek, aki majd a zsidók királya lesz.

8 Hogy tudták-e vagy sem, az asztrológusok nagy veszélybe sodorták a kis Jézust. Ugyanis a csillag először nem Betlehembe, hanem Jeruzsálembe vezette őket a gonosz Heródes királyhoz. * Az asztrológusok elmondták Heródesnek, hogy egy gyermek után, a zsidók leendő királya után kutatnak. Heródes féltékenységében éktelen haragra gerjedt.

9–11. a) Hogyan mutatta meg Jehova, hogy nagyobb a hatalma, mint Heródesnek és Sátánnak? b) Az apokrif történetekkel ellentétben milyen volt valójában az utazás Egyiptomba?

9 Ám ahogy azt látni fogjuk, valakinek, akinek még Heródesnél és Sátánnál is nagyobb hatalma volt, nem kerülték el a figyelmét  a történtek. A látogatók „aranyat, tömjént és mirhát” adtak ajándékba József családjának, és semmit sem vártak cserébe. József és Mária bizonyára furcsán érezte magát, hogy egyszeriben ilyen értékes javakhoz jutott. Az asztrológusok vissza akartak menni Heródeshez, hogy elmondják neki, hol találták meg a gyermeket. De Jehova, akinek mindenkinél nagyobb hatalma van, közbelépett. Álomban figyelmeztette őket, hogy másik útvonalon térjenek haza. (Olvassátok fel: Máté 2:1–12.)

10 Röviddel azután, hogy az asztrológusok elmentek, József ezt a figyelmeztetést kapta Jehova angyalától: „Kelj fel, fogd a kisgyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked; mert Heródes keresni készül a kisgyermeket, hogy elpusztítsa” (Máté 2:13). Ahogy a bevezetőben láttuk, József késedelem nélkül engedelmeskedett. Gyermekének a biztonsága mindennél fontosabb volt neki, ezért Egyiptomba vitte a családját. Az értékes ajándékok, melyeket a pogány asztrológusoktól kaptak, alighanem segítettek megalapozni az egyiptomi tartózkodásukat.

József határozottan és önzetlenül cselekedett, hogy megvédje a gyermekét

11 Apokrif legendák később kiszínezték az egyiptomi útról szóló beszámolót. Például az áll bennük, hogy a kis Jézus csodát tett, hogy lerövidítse az utat; ártalmatlanná tett banditákat; sőt arra késztette a datolyapálmákat, hogy hajoljanak meg az anyja előtt, hogy fogyaszthasson a gyümölcsükből. * Az igazság azonban az, hogy Józsefnek és a családjának hosszú, kimerítő utat kellett megtennie az ismeretlenbe.

József a családja érdekeit a saját érdekei elé helyezte

12. Mit tanulhatnak a szülők Józseftől?

12 A szülők sokat tanulhatnak Józseftől. József a családja biztonságát előbbre valónak tartotta a munkájánál és a kényelménél. A családot Jehovától kapott értékes ajándéknak tartotta. A szülőknek ma veszélyes világban kell felnevelniük a gyermekeiket. A világ romboló hatással van a fiatalokra, veszélybe sodorja őket, és tönkreteszi az életüket. Ezért hát tiszteletet érdemelnek azok az édesanyák és édesapák, akik Józsefhez hasonlóan mindent megtesznek, hogy megóvják gyermekeiket a világ ártalmas befolyásától.

 Gondoskodott a családjáról

13–14. Miért megy vissza Názáretbe József és Mária?

13 A család nem marad sokáig Egyiptomban. Az angyal újból megjelenik Józsefnek, hogy elmondja, Heródes meghalt. József ezért visszaindul a családjával a szülőföldjére. Egy régi prófécia szerint Jehova Egyiptomból hívja majd ki a fiát (Máté 2:15). Ez a prófécia József engedelmességének köszönhetően teljesedik be. De hová is menjenek most?

14 József elővigyázatos. Jó okkal tart Heródes utódától, Arkelausztól, aki szintén kegyetlen és vérengző ember hírében áll. És mivel ismét figyelmeztetést kap Istentől, szülővárosában, az északon fekvő galileai Názáretben telepednek le, távol Jeruzsálemtől és annak minden ármánykodásától. (Olvassátok fel: Máté 2:19–23.)

15–16. Milyen munkát végez József, és milyen szerszámokat használ?

15 Az életük egyszerű, mégsem könnyű. A Bibliából megtudjuk, hogy József ácsként dolgozik. Az ácsok akkoriban sokféle munkát végeztek: kivágták, szállították és szárították a fát, melyet házakhoz, csónakokhoz, kisebb hidakhoz, kocsikhoz, kerekekhez, jármokhoz és földművelő eszközökhöz használtak fel (Máté 13:55). Nehéz, fizikai munkát végeztek. Általában a házuk előtt vagy a házuk mellé épített műhelyben dolgoztak.

16 Józsefnek sokféle szerszáma van, némelyiket valószínűleg az apjától örökölte. Dolgozik például ácsderékszöggel, mérőónnal, mérőfonallal, bárddal, fűrésszel, fejszével, különféle kalapácsokkal, vésőkkel, enyvekkel, valamint fúróval, melyet úgy működtet, hogy íjszerű keretét előre-hátra mozgatja. Használ még szögeket is, bár ezek elég drágák.

17–18. a) Mi mindent tanul Jézus a nevelőapjától? b) Miért kell Józsefnek egyre keményebben dolgoznia?

17 Képzeld magad elé, ahogy Jézus a nevelőapját figyeli munka közben. A kisfiú tágra nyílt szemmel lesi József minden mozdulatát, csodálja erős vállát, izmos karját, ámul ügyességén. Lenyűgözi apja értelmet sugárzó tekintete. József kezdi tanítgatni, megmutat neki néhány egyszerű feladatot, például hogy hogyan  kell szárított halbőrrel simára csiszolni a fát. Elmagyarázza neki, melyik fát mire lehet használni, például a szikomorfát, a tölgyfát és az olajfát.

József megtanította a fiát az ácsmesterségre

18 Jézus abból is sokat tanul, ahogy nevelőapja a családdal bánik. Látja, hogy József nemcsak erős ember, aki nagy fákat vág ki, és hatalmas rönköket munkál meg, hanem gyöngéd apa is, aki szeretettel törődik vele, édesanyjával és testvéreivel. Igen, József és Mária családja szépen gyarapodik, Jézuson kívül még legalább hat gyermekük születik (Máté 13:55, 56). Józsefnek ezért egyre keményebben kell dolgoznia, hogy gondoskodni tudjon róluk.

József mindennél fontosabbnak tartotta, hogy a családjának erős hite legyen

19. Mit tesz József, hogy a családjának erős legyen az Istenbe vetett hite?

19 József mindennél fontosabbnak tartja, hogy a családjának erős legyen az Istenbe vetett hite. Ezért időt szán arra, hogy Jehova Istenről és a törvényeiről tanítsa a gyermekeit. Máriával rendszeresen elviszik őket a helyi zsinagógába, hogy meghallgassák a Törvény egy-egy részletének a felolvasását és magyarázatát. Az ilyen alkalmak után Jézus biztosan tele van kérdésekkel, József pedig igyekszik csillapítani a fia szellemi éhségét. József ezenkívül elviszi a családot az ünnepekre Jeruzsálembe. Hogy részt tudjanak venni az évenkénti pászkán, mintegy 120 kilométeres utat kell megtenniük. Az oda- és visszaúttal együtt úgy két hétig vannak távol az otthonuktól.

József rendszeresen elvitte a családját a jeruzsálemi templomba

20. Hogyan követhetik a családfők József példáját?

20 A keresztény családfők igyekeznek követni József példáját. Noha szorgalmasan dolgoznak, hogy anyagilag gondoskodjanak a családjukról, minden másnál előbbre valónak tartják, hogy Jehováról tanítsák a gyermekeiket. Sok áldozatot hoznak azért, hogy rendszeresen tartsanak családi imádatot, és hogy ott legyenek gyermekeikkel együtt mind a kisebb, mind a nagyobb, Istent dicsőítő összejöveteleken. Józsefhez hasonlóan tudják, hogy ez a legjobb, amit értük tehetnek.

„Kétségbeesetten kerestünk”

21. a) Általában hogyan telik a pászka ünnepe Józsefnek és családjának? b) Mikor veszi észre József és Mária, hogy Jézus eltűnt?

21 József és családja most ismét Jeruzsálembe tart, a pászka ünnepére; Jézus már 12 éves. Az emberek hosszú karavánokban utaznak a zöldellő tavaszi tájon át. Ahogy a magasan fekvő  Jeruzsálemhez közelednek, melynek környékén már ritkább a növényzet, sokan a híres fölmeneteli zsoltárokat éneklik (Zsolt 120–134). A város zsúfolásig tele van a több százezer látogatóval. Az ünnep után a családok visszaindulnak. József és Mária azt hiszi, hogy Jézus másokkal, talán a rokonaikkal halad, de a sok teendő miatt erről nem győződik meg. Csak akkor veszik észre, hogy Jézus eltűnt, amikor már egy napja eljöttek Jeruzsálemből (Luk 2:41–44).

22–23. Mit tesz József és Mária, amikor rájönnek, hogy Jézus eltűnt, és mit mond Mária, amikor megtalálják?

22 József és Mária rémülten és kétségbeesetten visszasiet Jeruzsálembe. Képzelhetjük, mennyire más képet mutat nekik a kiürült város, miközben az utcákat járják, és hangosan szólongatják  a fiukat. Hol lehet a gyermekük? Háromnapi hiábavaló keresés után vajon József úgy érzi, kudarcot vallott? Végül a templomba mennek. Az egyik teremben tanult, a Törvényben jártas férfiak ülnek, és Jézus ott van velük. Micsoda megkönnyebbülés! (Luk 2:45, 46).

23 Jézus figyelmesen hallgatja a tanítókat, és kíváncsian kérdezgeti őket. A férfiak ámulnak az értelmén és a válaszain, József és Mária viszont csak döbbenten áll. A Bibliából nem derül ki, hogy József mondott-e bármit is, Mária szavai azonban feljegyzésre kerültek, és jól kifejezik mindkettejük érzéseit: „Gyermekem, miért bántál így velünk? Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk” (Luk 2:47, 48).

24. Milyen képet fest a Biblia a szülői feladatról?

 24 Ezzel a néhány szóval Isten Szava valósághű képet fest a szülői feladatról. Igen, még egy tökéletes gyermek nevelése is aggodalmakkal járt. Ebben a veszélyes világban leírhatatlanul nehéz szülőnek lenni, ahogy azt a Biblia is elismeri. Az édesapák és édesanyák erőt meríthetnek abból, hogy Teremtőjük tudja, milyen nehézségekkel néznek szembe.

25–26. Mit válaszol Jézus a szüleinek, és milyen érzéseket kelthet ez Józsefben?

25 Jézus azért maradt a templomban, mert szeretett volna a lehető legközelebb lenni égi Atyjához, Jehovához, és égett a vágytól, hogy minél többet tanulhasson róla. Így hát gyermeki őszinteséggel ezt mondja a szüleinek: „Miért kellett keresnetek? Nem tudtátok, hogy nekem az Atyám házában kell lennem?” (Luk 2:49).

26 Józsefet alighanem büszkeséggel töltik el ezek a szavak, s a későbbiekben újra és újra eszébe jutnak. Elvégre azért tanította olyan kitartóan nevelt fiát, hogy ilyen erősen kötődjön Jehova Istenhez. Bár Jézus még csak gyermek, mély érzéseket kelt benne az a szó, hogy „Atyám”, és ebben kétségkívül nagy szerepe van a Józsefhez fűződő kapcsolatának.

27. Milyen fontos feladatuk van az apáknak, és hogyan mutatott ebben példát József?

27 Ha te is apa vagy, átérzed, mekkora szereped van abban, hogy megtanítsd a gyermekeidnek, milyen egy szerető, törődő apa? Ha neked is vannak nevelt vagy örökbe fogadott gyermekeid, Józsefhez hasonlóan tartsd őket értékesnek. Segíts nekik közel kerülni égi Atyjukhoz, Jehova Istenhez. (Olvassátok fel: Efézus 6:4.)

Hűségesen kitartott

28–29. a) Mit tudunk meg Józsefről a Lukács 2:51, 52-ből? b) Milyen szerepe volt Józsefnek abban, hogy a fia egyre bölcsebb lett?

28 A Biblia ezután már nem sokat ír József életéről, azonban  ez a néhány részlet is figyelemre méltó. Azt olvassuk, hogy Jézus „továbbra is alárendelte magát nekik”, vagyis a szüleinek, és hogy „növekedett bölcsességben, termetben és az Isten és emberek előtti kegyben”. (Olvassátok fel: Lukács 2:51, 52.) Mit tudunk meg ebből Józsefről? Több mindent is. Például azt, hogy továbbra is megfelelő vezetést nyújtott a családjának, hiszen még a tökéletes fia is tisztelte a családfői hatalmát, és alárendelte magát neki.

29 Józsefnek biztosan abban is nagy szerepe volt, hogy Jézus „növekedett bölcsességben”. Akkoriban volt egy réges-régi mondás a zsidók körében, mely írott formában máig fennmaradt. Eszerint csak azok lehetnek igazán bölcsek, akiknek nem kell dolgozniuk a megélhetésért. Akik kétkezi munkát végeznek, például az ácsok, földművesek vagy kovácsok, „nem értenek a törvénykezéshez . . . , nincsen jártasságuk a bölcs mondásokban”. Ám Jézus példája megcáfolta ezt a mondást. Gyermekkorában számtalanszor hallgatta élvezettel nevelőapját, az egyszerű ácsot, amint Jehova igazságosságáról és ítéleteiről beszél neki.

30. Miben mutatott példát József a családfőknek?

30 Jézusból erős, kiegyensúlyozott fiatalember lett, és Józsefnek ebben is nagy szerepe volt. Gondja volt rá, hogy Jézus gyakorlatot szerezzen az ácsmunkában. Jézust nemcsak az ács fiaként ismerték, hanem az ácsként (Márk 6:3). József tehát jó szülő volt. A családfők bölcsen teszik, ha József példáját követve gyakorlatias dolgokra is megtanítják a gyermekeiket, hogy később gondoskodni tudjanak magukról.

31. a) Valószínűleg mikor halt meg József? (Lásd a  kiemelt részt is.) b) Miért kiváló példa József?

31 Amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy Jézus körülbelül 30 éves korában megkeresztelkedik, és elkezdi a szolgálatát, Józsefről nem esik több szó. Mária ekkor már valószínűleg özvegy volt. (Lásd a „ Mikor halt meg József?” című kiemelt részt.) Ám ami keveset tudunk Józsefről, abból egyértelműen kiderül, mennyire jó apa volt. Védelmezte a családját, gondoskodott a szeretteiről, és mindvégig hűségesen ellátta az Istentől kapott feladatát. József minden apa, családfő és keresztény számára követendő példa.

^ 4. bek. Abban az időben az eljegyzés szinte ugyanolyan jelentőségű volt, mint a házasság.

^ 8. bek. A csillag nem szokványos csillagászati jelenség volt, és nem Isten idézte elő. Ez a természetfölötti jelenség egyértelműen Sátán műve volt, és az volt vele a célja, hogy elpusztítsa Jézust.

^ 11. bek. A Bibliából egyértelműen kiderül, hogy Jézus a keresztelkedése után hajtotta végre az első csodáját „a jelei kezdetéül” (Ján 2:1–11).