Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

CÍMLAPTÉMA | MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNIA?

Tényleg megtörtént?

Tényleg megtörtént?

A názáreti Jézust i. sz. 33 tavaszán kivégezték. Alaptalanul lázadással vádolták, kegyetlenül megverték, és oszlopra feszítették. Gyötrelmes halált halt. De Isten életre keltette, és 40 nappal később felment az égbe.

Erről a rendkívüli eseményről az evangéliumokban olvashatunk, melyek a gyakran Újszövetségnek nevezett, Keresztény Görög Iratokban találhatók. Tényleg megtörtént mindez? A kérdés jogos és lényeges. Ha a válasz nem, akkor a keresztények hite hiábavaló, és a paradicsomban való örök élet nem más, mint vágyálom (1Korintusz 15:14). Ha viszont a válasz igen, akkor ragyogó jövő vár az emberiségre, és te is részese lehetsz. Nos, nézzük, megtörtént-e.

MIT MUTATNAK A TÉNYEK?

A képzelet szülte legendákkal szemben az evangéliumokban található feljegyzések részletekbe menően pontosak. Például nagyon sok valós hely neve szerepel bennük, és ezek közül több még ma is létezik. Ezenkívül megemlítenek valóságos embereket, akikről történetírók is írtak (Lukács 3:1, 2, 23).

Az i. sz. I. és II. században élt írók magát Jézust is megemlítik. * Az evangéliumokban a haláláról készült leírás megegyezik azzal, amit az akkori római kivégzési szokásokról tudunk. Az evangéliumírók az eseményeket tényszerűen és őszintén írták le, sőt olyan feljegyzések is vannak az evangéliumokban, melyek Jézus tanítványainak a hiányosságaira utalnak (Máté 26:56; Lukács 22:24–26; János 18:10, 11). Mindez arra enged következtetni, hogy Jézusról is őszintén és megbízhatóan írtak.

MIT MONDHATUNK JÉZUS FELTÁMADÁSÁRÓL?

Míg a legtöbben elfogadják, hogy Jézus élt, majd meghalt, a feltámadását sokan kétségbe vonják. Első hallásra még az apostolainak is nehéz volt elhinniük, hogy feltámadt (Lukács 24:11). Ám minden kétségük tovaszállt, amikor ők és más tanítványok több alkalommal is látták a feltámasztott Jézust. Sőt, Jézus egyszer több mint 500 szemtanúnak jelent meg egyszerre (1Korintusz 15:6).

A tanítványok bátran beszéltek Jézus feltámadásáról, noha ezért bármikor bebörtönözhették, sőt meg is ölhették őket. Még azoknak is tanúskodtak, akik kivégezték Jézust (Cselekedetek 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32). Vajon akkor is ilyen sokan és bátran kiálltak volna Jézus mellett, ha nem biztosak a feltámadásában? Valójában a kereszténységnek pont azért lehetett és lehet még ma is ekkora hatása a világra, mert Jézus feltámadt.

A Jézus haláláról és feltámadásáról szóló evangéliumi beszámolókban minden megvan, ami ahhoz szükséges, hogy hiteles történelmi feljegyzésnek tartsuk. Ha figyelmesen olvasod, te is meggyőződhetsz róla, hogy ezek az események tényleg megtörténtek. Az is megerősítheti a meggyőződésedet, ha megérted, miért halt meg és támadt fel Jézus. A következő cikk erről ír.

^ 7. bek. Tacitus, aki körülbelül i. sz. 55-ben született, ezt írta: „Christust, akitől ez a név [a keresztény név] származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette”. Suetonius (első század), Josephus, a zsidó történetíró (első század) és ifjabb Plinius, Bitínia kormányzója (második század eleje) is utalt Jézusra.