1Péter 1:1–25

1  Pétertől, Jézus Krisztus apostolától,+ a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában,+ Ázsiában és Bitíniában szétszóródott ideiglenes lakosoknak, akiket kiválasztott  Isten, az Atya az előretudása+ szerint, a szellem általi megszenteléssel,+ hogy engedelmesek legyenek, és meg legyenek hintve Jézus Krisztus vérével+: Egyre nagyobb ki nem érdemelt kedvességben és békében legyen részetek!  Dicsőség Jézus Krisztus, a mi Urunk Istenének és Atyjának! Ő a nagy irgalmából fakadóan új születést+ adott nekünk, hogy Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása+ alapján élő reménységünk+ legyen,  egy romolhatatlan, beszennyezetlen és el nem hervadó örökségünk+. Ez az égben van fenntartva számotokra,+  akiket Isten hatalma megóv a hiteteknek köszönhetően, azért hogy megmeneküljetek. Ez a megmentés teljesen ismertté lesz* az utolsó időszakban.  Ennek ti nagyon örültök, bár most egy kis ideig különféle próbákkal kell szembenéznetek, melyek bánatot okoznak nektek.+  Ezeknek a próbáknak az a céljuk, hogy az így kipróbált hitetek+ alapján – amely sokkal értékesebb a tűz által ugyan megpróbált*, ám veszendő aranynál – dicséretben, dicsőségben és tiszteletben részesüljetek, amikor Jézus Krisztus eljövetele nyilvánvalóvá válik*+.  Bár soha nem láttátok, szeretitek őt. Bár most nem látjátok, mégis hisztek benne, és nagyon örültök, leírhatatlan, dicsőséges örömmel,  mivel eléritek hitetek célját, a megmentéseteket*+. 10  E megmentés felől szorgalmasan tudakozódtak és gondosan kutattak a próféták, akik a nektek szánt ki nem érdemelt kedvességről prófétáltak.+ 11  Egyre csak azt vizsgálták, hogy mikorra, illetve milyen időszakra mutat a bennük levő szellem Krisztusra nézve,+ ahogy az előre tanúskodott a Krisztusra váró szenvedésekről+ és az ezeket követő dicsőségről. 12  Feltárták nekik, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amiket most bejelentettek nektek azok, akik hirdették a jó hírt égből elküldött szent szellemmel+. Ezekbe angyalok kívánnak beletekinteni. 13  Készítsétek fel azért elméteket fokozott tevékenységre,+ és maradjatok teljesen meggondoltak+. Abban a ki nem érdemelt kedvességben reménykedjetek, amelyben Jézus Krisztus megjelenésekor* részesültök majd. 14  Mint engedelmes gyermekek, többé ne hagyjátok, hogy azok a kívánságok formáljanak titeket,* amelyek korábban, tudatlanságotok idején voltak bennetek. 15  Ehelyett a szenthez hasonlóan, aki elhívott benneteket, mindig legyen szent a viselkedésetek,+ 16  mert meg van írva: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok.”+ 17  És ha segítségül hívjátok az Atyát, aki részrehajlás nélkül+ ítél meg mindenkit a tettei szerint, istenfélő módon viselkedjetek,+ míg idegen lakosok vagytok. 18  Mert tudjátok, hogy nem romlandó dolgokon, ezüstön vagy aranyon szabadítottak meg*+ titeket az ősapáitoktól hagyományként kapott, haszontalan életmódotoktól, 19  hanem értékes véren+, mint egy hibátlan és szennyfolt nélküli bárányén,+ vagyis Krisztusén+. 20  Igaz, ő előre ismert volt a világ megalapítása előtt+, de csak az idők végén vált nyilvánvalóvá tiértetek+. 21  Őáltala hisztek Istenben,+ abban, aki feltámasztotta őt a halottak közül,+ és dicsőséget adott neki+ azért, hogy higgyetek és reménykedjetek Istenben. 22  Most, hogy megtisztítottátok magatokat* az igazság iránti engedelmességetek által, aminek képmutatás nélküli testvéri szeretet+ az eredménye, buzgón szeressétek egymást, szívből+. 23  Mert nem romlandó, hanem romolhatatlan magból*,+ az élő és örökkévaló Isten szava+ által részesültetek új születésben+. 24  Mert „minden ember* olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, és lehull a virág, 25  de Jehova* beszéde* megmarad örökre.”+ Ez a „beszéd”* az a jó hír, amelyet hirdettek nektek.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „ki lesz nyilatkoztatva”.
Vagy: „finomított”.
Szó szerint: „Jézus Krisztus kinyilatkozik”.
Vagy: „lelketek megmentését”.
Szó szerint: „kinyilatkozásakor”.
Vagy: „többé ne szabjátok magatokat azokhoz a kívánságokhoz”.
Szó szerint: „váltottak meg”.
Vagy: „a lelketeket”.
Ez olyan magra utal, amelyből új élet fejlődik, vagy amely képes termést hozni.
Szó szerint: „test”.
Vagy: „szava”.
Vagy: „szó”.

Jegyzetek

Multimédia