Ugrás a tartalomra

Kereszten halt meg Jézus?

Kereszten halt meg Jézus?

A Biblia válasza

 Sokan úgy tekintenek a keresztre, mint a kereszténység legelterjedtebb jelképére. Ám a Biblia nem ír arról, hogy pontosan milyen eszközön végezték ki Jézust, ezért senki sem tudja bizonyossággal megmondani, hogy az milyen formájú volt. Ám a benne található bizonyítékokból kiderül, hogy Jézus nem keresztre, hanem egy egyenes oszlopra lett feszítve.

 A Biblia általában a görög sztau·roszʹ szót használja, amikor arra az eszközre utal, melyen Jézust kivégezték (Máté 27:40; János 19:17). Noha sok bibliafordításban a „kereszt” szóval adják vissza ezt a kifejezést, számos tudós úgy véli, hogy ez a szó alapvetően azt jelenti, hogy ’egyenes oszlop’. a Egy angol nyelvű forrásmű szerint a sztau·roszʹ „soha nem utalhat két fadarabra, melyek valamilyen szögben egymáshoz vannak rögzítve” (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament).

 A bibliaírók a sztau·roszʹ szinonimájaként a xüʹlon szót is használták (Cselekedetek 5:30; 1Péter 2:24). Ennek jelentése: ’fa’, ’fadarab’, ’oszlop’. b Egy könyv megjegyzi: „A görögben [mármint az Újszövetség görög szövegében] semmi sem utal arra, hogy két fadarabról lenne szó” (The Companion Bible).

Elfogadja Isten, ha keresztet használunk az imádatban?

A bűnözőket crux simplexen feszítették meg, mely az „oszlop” szó latin megfelelője

 Függetlenül attól, hogy milyen formája volt az eszköznek, melyen Jézust kivégezték, a következő tények és bibliaversek rámutatnak, hogy nem helyes keresztet használnunk az imádatban.

  1.   Isten nem helyesli az imádatban a képeket, szobrokat vagy szimbólumokat, így a keresztet sem. Megtiltotta az izraelitáknak, hogy „bármilyen jelkép alakját” az imádatuk részévé tegyék, és a keresztények ehhez hasonlóan azt a tanácsot kapják, hogy meneküljenek „a bálványimádástól” (5Mózes 4:15–19; 1Korintusz 10:14).

  2.   Az első századi keresztények nem használtak keresztet az imádatban. c Az apostolok a tanításaikkal és azzal, amit tettek, példát állítottak minden keresztény elé (2Tesszalonika 2:15).

  3.   A kereszt használata pogány eredetű. d Több száz évvel Jézus halála után, amikor az egyházak eltértek a tanításaitól, „megengedték [az egyház új tagjainak], hogy továbbra is megtartsák pogány jeleik és szimbólumaik többségét”, beleértve a keresztet is (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). A Biblia azonban elítéli, ha valaki pogány jelképeket használ, csak hogy több egyháztagot szerezzen (2Korintusz 6:17).

a Lásd: New Bible Dictionary, 3. kiadás, szerk.: D. R. W. Wood, 245. o.; Theological Dictionary of the New Testament, VII. kötet, 572. o.; The International Standard Bible Encyclopedia, átdolgozott kiadás, 1. kötet, 825. o.; The Imperial Bible-Dictionary, II. kötet, 84. o.

b Lásd: The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, 1165. o.; Liddell és Scott: A Greek-English Lexicon, 9. kiadás, 1191–1192. o.; Theological Dictionary of the New Testament, V. kötet, 37. o.

c Lásd: Encyclopædia Britannica, 2003, „Cross” címszó; The Cross​—Its History and Symbolism, 40. o.; The Companion Bible, Oxford University Press, 162. függelék, 186. o.

d Lásd: The Encyclopedia of Religion, 4. kötet, 165. o.; The Encyclopedia Americana, 8. kötet, 246. o.; Symbols Around Us, 205–207. o.