Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Kereszten halt meg Jézus?

Kereszten halt meg Jézus?

Sokan úgy tekintenek a keresztre, mint a kereszténység legelterjedtebb jelképére. Ám a Biblia nem ír arról, hogy pontosan milyen eszközön végezték ki Jézust, ezért senki sem tudja bizonyossággal megmondani, hogy az milyen formájú volt. Ám a benne található bizonyítékokból kiderül, hogy Jézus nem keresztre, hanem egy egyenes oszlopra lett feszítve.

A Biblia általában a görög sztau·roszʹ szót használja, amikor arra az eszközre utal, melyen Jézust kivégezték (Máté 27:40; János 19:17). Noha sok bibliafordításban a „kereszt” szóval adják vissza ezt a kifejezést, számos tudós úgy véli, hogy ez a szó alapvetően azt jelenti, hogy ’egyenes oszlop’. * Egy angol nyelvű forrásmű szerint a sztau·roszʹ „soha nem utalhat két fadarabra, melyek valamilyen szögben egymáshoz vannak rögzítve” (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament).

A bibliaírók a sztau·roszʹ szinonimájaként a xüʹlon szót is használták (Cselekedetek 5:30; 1Péter 2:24). Ennek jelentése: ’fa’, ’fadarab’, ’oszlop’. * Egy könyv megjegyzi: „A görögben [mármint az Újszövetség görög szövegében] semmi sem utal arra, hogy két fadarabról lenne szó” (The Companion Bible).

Elfogadja Isten, ha keresztet használunk az imádatban?

A bűnözőket crux simplexen feszítették meg, mely az „oszlop” szó latin megfelelője

Függetlenül attól, hogy milyen formája volt az eszköznek, melyen Jézust kivégezték, a következő tények és bibliaversek rámutatnak, hogy nem helyes keresztet használnunk az imádatban.

  1. Isten nem helyesli az imádatban a képeket, szobrokat vagy szimbólumokat, így a keresztet sem. Megtiltotta az izraelitáknak, hogy „bármilyen jelkép alakját” az imádatuk részévé tegyék, és a keresztények ehhez hasonlóan azt a tanácsot kapják, hogy meneküljenek „a bálványimádástól” (5Mózes 4:15–19; 1Korintusz 10:14).

  2. Az első századi keresztények nem használtak keresztet az imádatban. * Az apostolok a tanításaikkal és azzal, amit tettek, példát állítottak minden keresztény elé (2Tesszalonika 2:15).

  3. A kereszt használata pogány eredetű. * Több száz évvel Jézus halála után, amikor az egyházak eltértek a tanításaitól, „megengedték [az egyház új tagjainak], hogy továbbra is megtartsák pogány jeleik és szimbólumaik többségét”, beleértve a keresztet is (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). A Biblia azonban elítéli, ha valaki pogány jelképeket használ, csak hogy több egyháztagot szerezzen (2Korintusz 6:17).

^ 3. bek. Lásd: New Bible Dictionary, 3. kiadás, szerk.: D. R. W. Wood, 245. o.; Theological Dictionary of the New Testament, VII. kötet, 572. o.; The International Standard Bible Encyclopedia, átdolgozott kiadás, 1. kötet, 825. o.; The Imperial Bible-Dictionary, II. kötet, 84. o.

^ 4. bek. Lásd: The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, 1165. o.; Liddell és Scott: A Greek-English Lexicon, 9. kiadás, 1191–1192. o.; Theological Dictionary of the New Testament, V. kötet, 37. o.

^ 8. bek. Lásd: Encyclopædia Britannica, 2003, „Cross” címszó; The Cross—Its History and Symbolism, 40. o.; The Companion Bible, Oxford University Press, 162. függelék, 186. o.

^ 9. bek. Lásd: The Encyclopedia of Religion, 4. kötet, 165. o.; The Encyclopedia Americana, 8. kötet, 246. o.; Symbols Around Us, 205–207. o.

 

Lásd még

GYAKORI KÉRDÉSEK

Miért nem használnak Jehova Tanúi keresztet az imádatukban?

Bár Jehova Tanúi is keresztények, nem használnak keresztet. Miért nem?

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Ki Jézus Krisztus?

Miért halt meg Jézus, mi a váltság, és mit tesz ma Jézus?