Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tudod-e?

Tudod-e?

Tudod-e?

(A kérdésekre a válaszok a megadott bibliaidézetekben találhatók, és a válaszok teljes listáját a 27. oldalon közöljük. További felvilágosítás végett fordulj az „Insight on the Scriptures” című enciklopédiához, amely Jehova Tanúi kiadványa.)

1. Miről határozott Jehova úgy, hogy soha ne szűnjön meg? (1Mózes 8:22).

2. Milyen gyógynövényekről mondta Jézus azt, hogy a farizeusok szigorúan megadják belőlük a tizedet, de ugyanakkor figyelmen kívül hagyják „az igazságosságot és az Isten szeretetét”? (Lukács 11:42).

3. Hogyan fog visszatérni Jézus a saját elmondása alapján? (Jelenések 16:15).

4. Hány filiszteust vert agyon Sámson ’egy szamárcsődör-állkapoccsal, ami még nem száradt ki’? (Bírák 15:15).

5. Hogy hívják Jézust arra való tekintettel, hogy egyes-egyedül őt teremtette Jehova közvetlenül? (János 3:18).

6. Milyen utasításokat adott Pál a tesszalonikaiaknak a lustákkal kapcsolatban? (2Tesszalonika 3:10, 12).

7. Mit mondott Jézus, mit kell tennünk mindannyiunknak ahhoz, hogy ’bejussunk a szűk ajtón’? (Lukács 13:24).

8. Melyik város jelölte Izrael legészakibb részét? (1Sámuel 3:20).

9. Hogyan figyelmeztette Isten a Jézust meglátogató asztrológusokat arra, hogy ne térjenek vissza a gyilkos Heródes királyhoz? (Máté 2:12).

10. Miért várható el egy gyülekezeti felvigyázótól, hogy „jó bizonysága is legyen a kívülállóktól”? (1Timóteusz 3:7).

11. Hol talált rá Fülöp az etióp eunuchra, ahol tanította is őt? (Cselekedetek 8:26).

12. Mi volt Saul büntetése azért, amiért engedetlen volt Jehova azon parancsával szemben, hogy az összes amálekitát pusztítsa el a nyájaikkal és a csordáikkal együtt? (1Sámuel 15:23, 26).

13. Miért élte Ábrahám élete legnagyobb részét jövevényként és ideiglenes lakosként? (Héberek 11:10; 12:22).

14. Milyen bűntettben volt vétkes Barabás, akit Pilátus szabadon bocsátott Jézus helyett? (Lukács 23:25; János 18:40).

15. Mi volt a neve annak a liddai férfinak, „aki nyolc éve feküdt a hordágyán, mivel béna volt”, és akit Péter meggyógyított? (Cselekedetek 9:32–34).

Válaszok a „Tudod-e?” kérdéseire

1. ’A vetésről és az aratásról, a hidegről és a melegről, a nyárról és a télről, a nappalról és az éjszakáról’

2. A mentáról és a rutáról

3. „Mint a tolvaj”

4. Ezret

5. ’Az Isten egyszülött Fia’

6. „Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” „Csendességben dolgozva a maguk kenyerét egyék”

7. ’Megfeszített erővel kell küzdenünk’

8. Dán

9. Álom által

10. Azért, hogy „nehogy gyalázatba és az Ördög csapdájába essen”

11. A Jeruzsálemből Gázába vivő pusztai úton

12. Megvetette őt Jehova, ’hogy ne legyen tovább Izrael királya’

13. Azért, mert „várta a valódi alapokkal bíró várost”, az égi Jeruzsálemet

14. Zendülést szított, valamint gyilkosságot és rablást követett el

15. Éneász