Héberek 11:1–40

11  A hit a remélt dolgokba vetett megalapozott bizalom,+ és a nem látható dolgokról való meggyőződés*.  Mert hit által nyerték el Isten tetszését* a régen élt emberek*.  Hit által fogjuk fel, hogy a világrendszerek* Isten szavára szerveződtek rendbe, úgyhogy amik láthatók, azokból lettek, amik nem láthatók.  Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin,+ és Isten a hite miatt biztosította arról, hogy igazságos, ugyanis elfogadta* az ajándékait.+ És bár Ábel meghalt, mégis beszél+ a hite által.  A hite miatt vitte el Isten Énókot+, hogy ne lásson halált, és nem találták meg sehol, mivel Isten elvitte.+ Ezt megelőzően Isten biztosította Énókot arról, hogy kedvét leli benne.  Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van*, és hogy megjutalmazza azokat, akik igazán keresik őt.+  Hit által volt Noé+ istenfélő, és készített bárkát+ a családja megmentésére, miután Isten olyasmire figyelmeztette, amit még senki sem látott.+ És a hite által ítélte el a világot,+ és lett örököse az igazságosságnak, mely hitből fakad.  Hit által engedelmeskedett Ábrahám,+ amikor elhívták, és kiment egy olyan helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kiment, bár nem tudta, hová megy.+  Hit által lakott idegenként az ígéret földjén,+ és lakott sátrakban+ Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanannak az ígéretnek voltak az örökösei+. 10  Mert várta a valódi alapokkal bíró várost, amelynek Isten a tervezője és építője.+ 11  Hit által kapott Sára erőt, hogy gyermeket* foganjon – méghozzá akkor, amikor már túl idős volt ehhez –,+ mivel hűnek* tartotta azt, aki ígéretet tett. 12  Ezért van, hogy egy olyan embertől, aki már szinte halott volt,+ gyermekek születtek,+ olyan sok, mint az ég csillagai, és mint a megszámlálhatatlan homokszemek a tengerparton.+ 13  Ők mind úgy haltak meg, hogy hittek, bár az ő idejükben nem teljesedtek be az ígéretek,+ viszont távolról látták+ és örömmel fogadták azokat, és nyilvánosan kijelentették, hogy ők idegenek és ideiglenes lakosok azon a földön. 14  Mert akik így beszélnek, bizonyítják, hogy igazán keresnek egy olyan helyet, amely a sajátjuk. 15  De ha folyton arra a helyre gondoltak volna, ahonnan elmentek,+ lett volna alkalmuk visszatérni. 16  Most azonban jobb helyre törekszenek, azaz olyanra, amely az éghez tartozik. Ezért Isten nem szégyelli őket, azt, hogy Istenükként hívják őt segítségül,+ mert készített nekik egy várost+. 17  Hit által volt, hogy Ábrahám, amikor próbára lett téve,+ mondhatni, felajánlotta Izsákot. Ez a férfi, aki örömmel fogadta az ígéreteket, megkísérelte felajánlani az egyszülött fiát,+ 18  noha megmondták neki: „a megígért utódod* Izsák által lesz.”+ 19  De Ábrahám úgy vélekedett, hogy Isten még a halottak közül is képes feltámasztani Izsákot, és vissza is kapta onnan szemléltetésképpen.+ 20  Hit által áldotta meg Izsák Jákobot+ és Ézsaut+, elmondva nekik, mi fog történni a jövőben. 21  Hit által áldotta meg a haldokló Jákob+ József mindkét fiát,+ és imádta Istent a botja végére támaszkodva+. 22  Hit által beszélt József az élete vége felé az izraeliták* kivonulásáról, és mondta el*, hogy mit tegyenek a csontjaival*.+ 23  Hit által rejtegették Mózest a szülei a születése után három hónapig,+ mert látták, hogy szép a kisgyermek,+ és nem féltek a király rendeletétől.+ 24  Hit által utasította vissza Mózes, amikor már felnőtt volt,+ hogy a fáraó lánya fiának hívják.+ 25  Inkább azt választotta, hogy Isten népével együtt durván bánjanak vele, mint hogy ideig-óráig élvezze a bűnt, 26  mivel értékesebbnek tartotta Egyiptom kincseinél, hogy felkentként* gyalázzák, mert a jutalomra szegezte a tekintetét. 27  Hit által hagyta el Egyiptomot,+ nem azért, mert félt a király haragjától,+ ugyanis rendíthetetlen maradt, mintha látná azt, aki láthatatlan.+ 28  Hit által ünnepelte a pászkát, és hintette meg vérrel az ajtófélfákat, hogy a pusztító ne ölje meg* az elsőszülötteiket.+ 29  Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mintha szárazföld lett volna,+ de amikor az egyiptomiak akartak átkelni, őket elnyelte a víz.+ 30  Hit által omlottak le Jerikó falai, miután a nép hét napon át körüljárta azokat.+ 31  A hitének köszönhette Ráháb, a prostituált, hogy nem halt meg, ellentétben az engedetlen emberekkel, mivel békével fogadta a kémeket.+ 32  És mit mondjak még? Hiszen kifogyok az időből, ha beszélek még Gedeonról+, Bárákról+, Sámsonról+, Jeftéről+, Dávidról+, valamint Sámuelről+ és a többi prófétáról. 33  Ők hit által királyságokat győztek le,+ érvényre juttatták az igazságosságot, ígéreteket kaptak,+ bezárták az oroszlánok száját,+ 34  elfojtották a tűz erejét,+ megmenekültek a kard élétől,+ megerősítették őket, noha gyengék voltak,+ hősökké váltak a háborúban,+ és megfutamították a hódító seregeket+. 35  Asszonyok feltámadás által visszakapták halottaikat.+ Másokat viszont megkínoztak, mert semmit sem voltak hajlandóak elfogadni a szabadságukért cserébe, méghozzá azért, hogy jobb feltámadásban részesülhessenek. 36  Igen, másoknak az volt a próbájuk, hogy csúfolták és megkorbácsolták őket, sőt mi több, bilincsbe verték+ és börtönbe zárták+ őket. 37  Megkövezték,+ próbára tették, kettéfűrészelték* és karddal megölték őket,+ juhbőrben meg kecskebőrben jártak,+ miközben nélkülöztek, nyomorúságot éltek át,+ és durván bántak velük+. 38  A világ nem volt méltó rájuk. Pusztákban, hegyekben, barlangokban+ és a föld üregeiben bolyongtak. 39  Noha Isten mindnyájukat biztosította arról, hogy a hitük miatt kedvét leli bennük, nem látták beteljesedni az ígéretet, 40  mivel Isten előre látta, hogy nekünk valami jobbat fog adni,+ hogy tőlünk függetlenül ne juthassanak tökéletességre.

Lábjegyzetek

Vagy: „a nem látható dolgok meggyőző bizonyítéka”.
Szó szerint: „nyertek tanúságot”.
Vagy: „őseink”.
Vagy: „korok”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „tanúskodott azzal, hogy elfogadta”.
Vagy: „létezik”.
Szó szerint: „magot”.
Vagy: „szavahihetőnek”.
Szó szerint: „magod”.
Szó szerint: „Izrael fiai”.
Vagy: „adott parancsot”.
Vagy: „hogyan temessék el”.
Szó szerint: „a krisztusként”.
Szó szerint: „ne érintse”.
Vagy: „szétfűrészelték”.

Jegyzetek

Multimédia