Bírák 15:1–20

15  Valamivel később, a búzaaratás napjaiban Sámson elment, hogy meglátogassa a feleségét, és egy kecskegidát vitt magával. Ezt mondta: „Szeretnék bemenni a feleségemhez a hálószobába*.” Ám az asszony apja nem engedte bemenni,  hanem ezt mondta: „Arra gondoltam, hogy biztosan gyűlölöd őt.+ Ezért odaadtam a társadnak.+ De hát a húga nem vonzóbb nála? Kérlek, vedd el helyette őt.”  Sámson azonban ezt mondta: „Most nem hibáztathatnak a filiszteusok, ha rosszul bánok velük.”  Azzal Sámson elment, és fogott 300 rókát. Majd fáklyákat szerzett, a rókákat a farkuknál fogva párosával összekötözte, és fáklyát tett a két farok közé.  Aztán meggyújtotta a fáklyákat, és ráeresztette a rókákat a filiszteusok gabonaföldjeire. Mindent felgyújtott: kévéket, gabonaföldeket, valamint szőlőskerteket és olajfaligeteket is.  A filiszteusok ezt kérdezték: „Ki tette ezt?” Ezt válaszolták nekik: „Sámson tette ezt, a timnai ember veje, amiért az fogta Sámson feleségét, és a vőlegény társának adta.”+ A filiszteusok erre felmentek, és elégették az asszonyt és az apját.+  Sámson pedig ezt mondta nekik: „Ha ti így tesztek, addig nem nyugszom, amíg bosszút nem állok rajtatok.”+  Majd lemészárolta őket, egyiket a másik után,* azután lement, és Étám sziklabarlangjában* lakott.  Később a filiszteusok feljöttek, letáboroztak Júdában, és ellepték Lehit+. 10  Ekkor Júda férfiai megkérdezték: „Miért jöttetek fel ellenünk?” Ők így feleltek: „Azért jöttünk fel, hogy elfogjuk* Sámsont, és azt tegyük vele, amit ő tett velünk.” 11  Erre 3000 júdai férfi lement Étám sziklabarlangjához, és ezt mondta Sámsonnak: „Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk?+ Miért tetted ezt velünk?” Ő így felelt nekik: „Ahogy ők tettek velem, én is úgy tettem velük.” 12  De ők ezt mondták neki: „Azért jöttünk, hogy elfogjunk*, és átadjunk a filiszteusoknak.” Sámson erre így felelt: „Esküdjetek meg, hogy ti nem fogtok rám támadni.” 13  Ők ezt válaszolták: „Nem fogunk. Csak megkötözünk, és átadunk nekik, de mi nem ölünk meg téged.” Meg is kötözték két új kötéllel, és kivitték a sziklabarlangból. 14  Amikor Lehibe ért, a filiszteusok győzedelmesen kiáltozva fogadták őt. Ám Jehova szelleme működni kezdett rajta,+ és a karján lévő kötelek olyanná váltak, mint a tűzzel perzselt lenfonál, és lemállottak a kezéről+. 15  Talált egy szamárcsődör-állkapcsot, amely még nem száradt ki. Odanyúlt érte, felvette, és agyonvert vele 1000 embert.+ 16  Sámson ekkor így szólt: „Szamárcsődör állkapcsával: egy halom, két halom,szamárcsődör állkapcsával 1000 embert vertem agyon!”+ 17  Miután ezt mondta, eldobta az állkapcsot, és elnevezte azt a helyet Ramat-Lehinek*+. 18  Aztán nagyon megszomjazott, és segítségül hívta Jehovát: „Te adtál ilyen nagy szabadítást a szolgád kezébe. Most meg haljak szomjan, és kerüljek a körülmetéletlenek kezébe?” 19  Isten erre kettéhasított egy üreget Lehiben, és víz fakadt abból.+ Miután Sámson ivott, visszatért az ereje*, és feléledt. Ezért nevezte el azt a helyet Én-Hakkorénak*. Ott van az Lehiben mind a mai napig. 20  Sámson 20 évig volt Izrael bírája a filiszteusok napjaiban.+

Lábjegyzetek

Vagy: „belső szobába”.
Szó szerint: „lábszárat combra halmozott”.
Vagy: „sziklahasadékában”.
Vagy: „megkötözzük”.
Vagy: „megkötözzünk”.
Jel.: ’az állkapocs magaslata’.
Szó szerint: „a szelleme”.
Jel.: ’a hívónak forrása’.

Jegyzetek

Multimédia