Idi na sadržaj

Što je velika nevolja?

Što kaže Biblija:

 Izraz “velika nevolja” odnosi se na vrijeme tijekom kojeg će čovječanstvo zadesiti neviđene nevolje. Prema biblijskom proročanstvu, velika nevolja nastupit će tijekom “posljednjih dana”, odnosno u “vremenu kraja” (2. Timoteju 3:1; Danijel 12:4). Bit će to nevolja “kakve nije bilo od početka svijeta, što ga je Bog stvorio, pa sve do tada, i kakve više neće biti” (Marko 13:19; Danijel 12:1; Matej 24:21, 22).

Tijekom velike nevolje

  •   Uništenje krive religije. Kriva će religija biti uništena neviđenom brzinom (Otkrivenje 17:1, 5; 18:9, 10, 21). Političke sile koje zastupaju Ujedinjeni narodi izvršit će Božji naum i uništiti krivu religiju (Otkrivenje 17:3, 15-18). a

  •   Napad na pravu religiju. Skupina udruženih naroda, koja je u Ezekijelovoj viziji nazvana Gog iz Magoga, pokušat će uništiti pripadnike prave religije. Međutim, Bog će zaštititi svoje sluge od uništenja (Ezekijel 38:1, 2, 9-12, 18-23).

  •   Izvršenje presude nad stanovnicima Zemlje. Isus će suditi svim ljudima te će “odvojiti ljude jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca” (Matej 25:31-33). Isusova presuda ovisit će o tome jesu li ljudi pružali podršku Isusovoj “braći”, odnosno onima koji će vladati s njim na nebu (Matej 25:34-46).

  •   Sakupljanje osoba koje će vladati u Kraljevstvu. Vjerni Božji sluge koji su izabrani da budu Kristovi suvladari završit će svoj život na Zemlji i uskrsnuti te nastaviti živjeti na nebu (Matej 24:31; 1. Korinćanima 15:50-53; 1. Solunjanima 4:15-17).

  •   Harmagedon. Taj “rat koji će se zbiti na veliki dan Boga Svemogućega” Biblija naziva i “Jehovin dan” (Otkrivenje 16:14, 16; Izaija 13:9; 2. Petrova 3:12). Oni koje Krist osudi bit će uništeni (Sefanija 1:18; 2. Solunjanima 1:6-10). Uništen će biti i cjelokupni politički sustav na Zemlji, koji Biblija opisuje kao zvijer sa sedam glava (Otkrivenje 19:19-21).

Nakon velike nevolje

  •   Ograničeno djelovanje Sotone i demona. Jedan anđeo zbacit će Sotonu i demone u bezdan, koji simbolizira stanje neaktivnosti slično smrti (Otkrivenje 20:1-3). Bit će to kao da se Sotona nalazi u zatvoru. Dok bude u bezdanu, više neće moći utjecati ni na koga (Otkrivenje 20:7).

  •   Početak Tisućugodišnje Vladavine. Božje će Kraljevstvo tijekom tisuću godina donijeti predivne blagoslove ljudima (Otkrivenje 5:9, 10; 20:4, 6). “Veliko mnoštvo” koje nitko ne može izbrojiti doći će “iz velike nevolje”, odnosno preživjet će tu nevolju i biti na životu kad Tisućugodišnja Vladavina počne djelovati na Zemlju i ljude (Otkrivenje 7:9, 14; Psalam 37:9-11).

a U knjizi Otkrivenje Babilon Veliki ili “velika bludnica” predočava krivu religiju (Otkrivenje 17:1, 5). Skerletna zvijer, koja će uništiti Babilon Veliki, simbolizira organizaciju koja zastupa sve svoje članice i kojoj je cilj ujediniti sve narode ovog svijeta. Ta je organizacija najprije postojala pod imenom Liga naroda, a danas nosi ime Ujedinjeni narodi.