Sefanija 1:1-18

  • Blizu je Jehovin dan suda (1⁠–⁠18)

    • Jehovin dan dolazi vrlo brzo (14)

    • Srebro i zlato ne može nikoga spasiti (18)

1  Ovo je objava koju je Sefanija*, sin Kušija, sina Gedalije, sina Amarije, Ezekijinog sina, dobio od Jehove u danima Judinog kralja Jošije,+ Amonovog+ sina:   “Sve ću istrijebiti s lica zemlje”, kaže Jehova.+   “Istrijebit ću ljude i životinje. Istrijebit ću ptice na nebu i ribe u moru+i svaki kamen spoticanja*+ i one koji su zli. Istrijebit ću ljude s lica zemlje”, kaže Jehova.   “Dignut ću svoju ruku na Judui na sve stanovnike Jeruzalemai izbrisat ću odavde svaki trag štovanja Baala,+ime idolskih svećenika i druge svećenike,+   i sve koji se na krovovima klanjaju nebeskoj vojsci*,+i sve koji se klanjaju Jehovi te mu se zaklinju na vjernost,+a istovremeno se zaklinju na vjernost Malkamu,+   i sve koji okreću leđa Jehovi,+koji se ne žele vratiti Jehovi* niti ga pitati za savjet.”+   Šutite pred Svevišnjim Gospodinom Jehovom jer blizu je Jehovin dan!+ Jehova je pripremio žrtvu, pozvao* je svoje uzvanike.   “Onoga dana kad ja, Jehova, prinesem žrtvu kaznit ću poglavare,kraljeve sinove+ i sve koji nose tuđinske haljine.   Kaznit ću u taj dan svakoga tko se penje na povišeno mjesto*,one koji kuću svojih gospodara pune nasiljem i prijevarom. 10  U taj će se dan”, kaže Jehova,“čuti vika s Ribljih vrata,+jaukanje iz novog dijela grada+i silna lomljava s bregova. 11  Jadikujte, stanovnici Makteša*,jer su pobijeni* svi trgovci,istrijebljeni su svi koji važu srebro. 12  U to ću vrijeme pretražiti Jeruzalem sa svjetiljkamai kaznit ću samodopadne ljude* koji govore u sebi*: ‘Jehova neće učiniti ni dobro ni zlo.’+ 13  Njihovo bogatstvo bit će opljačkano i njihove kuće opustošene.+ Oni će graditi kuće, ali neće u njima živjeti,sadit će vinograde, ali neće piti vino od njihovog grožđa.+ 14  Blizu je veliki Jehovin dan!+ Blizu je i dolazi vrlo brzo*!+ Gorak je glas Jehovinog dana.+ Tada će ratnik jaukati.+ 15  Bit će to dan gnjeva,+dan nevolje i tjeskobe,+dan oluje i pustošenja,dan tame i mraka,+dan oblaka i guste tame,+ 16  dan u koji će se oglasiti rog i čuti bojni poklik+prije napada na utvrđene gradove i visoke ugaone kule.+ 17  Nanijet ću nevolju ljudima,pa će hodati kao slijepci+jer su sagriješili Jehovi.+ Njihova krv prosut će se kao prašinai njihova crijeva* kao gnoj.+ 18  Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih moći spasiti u dan Jehovinog gnjeva.+ Njegova je revnost poput vatre i proždrijet će cijelu zemlju.+ On će pobiti i na strašan način zatrti sve koji žive na zemlji.”+

Bilješke

“Sefanija” znači “Jehova je sakrio (sačuvao)”.
Po svemu sudeći, riječ je o predmetima i postupcima koji su povezani s idolopoklonstvom.
Odnosno nebeskim tijelima.
Dosl.: “koji ne traže Jehovu”.
Dosl.: “posvetio”.
Moguće je da se taj izraz odnosi na postolje na kojem stoji kraljevo prijestolje.
Dosl.: “ušutkani”.
Po svemu sudeći, riječ je o dijelu Jeruzalema koji se nalazio u blizini Ribljih vrata.
Ili: “nehajne (ravnodušne) ljude”. Dosl.: “one koji se zgušnjavaju na svom talogu”, što je aluzija na talog u vinskoj bačvi.
Ili: “u svom srcu”.
Ili: “silno se žuri”.
Ili: “njihovo meso”.