Otkrivenje 16:1-21

16  Tada sam začuo jak glas iz svetišta+ kako govori sedmorici anđela: “Idite i izlijte sedam posuda Božjeg gnjeva na zemlju!”+  Prvi je anđeo otišao i izlio svoju posudu na zemlju.+ I pojavili su se strašni i bolni čirevi+ na ljudima koji su imali žig zvijeri+ i koji su se klanjali* njenom kipu.+  Drugi je anđeo izlio svoju posudu na more.+ I ono se pretvorilo u krv+ sličnu krvi mrtvaca, te su izginula sva živa bića*, sve što je bilo u moru.+  Treći je anđeo izlio svoju posudu na rijeke i izvore voda.+ I oni su se pretvorili u krv.+  Čuo sam anđela koji ima vlast nad vodama kako govori: “Bože vjerni,+ ti koji jesi i koji si bio,+ ti si pravedan jer si donio te presude.+  Naime, oni su prolili krv tvojih svetih slugu i proroka,+ pa si im dao da piju krv.+ To su i zaslužili.”+  I začuo sam žrtvenik kako govori: “Da, Jehova* Bože, Svemogući,+ tvoje su presude pouzdane i pravedne.”+  Četvrti je anđeo izlio svoju posudu na sunce.+ I suncu je bilo dopušteno da prži ljude vatrom.  Velika je vrućina pržila ljude, ali oni su hulili na ime Boga, koji ima vlast nad tim nevoljama, i nisu se pokajali niti mu iskazali čast*. 10  Peti je anđeo izlio svoju posudu na prijestolje zvijeri. I njeno je kraljevstvo obavila tama.+ Ljudi su od boli grizli jezik, 11  ali hulili su na nebeskog Boga zbog svojih bolova i čireva i nisu se pokajali za svoja djela. 12  Šesti je anđeo izlio svoju posudu na veliku rijeku Eufrat.+ I voda joj je presahnula+ da se pripremi put za kraljeve+ s istoka. 13  I vidio sam kako tri nečiste nadahnute objave* koje su izgledale kao žabe izlaze iz usta zmaja,+ iz usta zvijeri i iz usta lažnog proroka. 14  To su objave koje su nadahnuli demoni. One čine čuda+ i odlaze kraljevima cijelog svijeta da ih skupe za rat+ koji će se zbiti na veliki dan Svemogućeg Boga.+ 15  “Evo, dolazim kao lopov!+ Sretan je onaj tko bdije+ i čuva svoje haljine da ne bi hodao gol i da se ne bi vidjela njegova sramota.”+ 16  I skupili su ih na mjesto koje se na hebrejskom zove Harmagedon*.+ 17  Sedmi je anđeo izlio svoju posudu na zrak. Nato se iz svetišta,+ od prijestolja, začuo jak glas koji je rekao: “Izvršeno je!” 18  I sijevale su munje, razlijegali se glasovi, udarali su gromovi i nastao je jak potres. Tako silnog i jakog potresa nije bilo otkako je ljudi na zemlji.+ 19  Veliki grad+ raspao se na tri dijela i gradovi svih naroda srušili su se. Bog se sjetio Babilona Velikog+ kako bi ga napojio čašom vina svoje žestoke srdžbe.+ 20  I svi su otoci nestali i gore su iščeznule.+ 21  Tada je s neba na ljude počela padati velika tuča,+ teška oko jednog talenta*. Ljudi su hulili na Boga zbog tuče+ jer je ta tuča bila neobično jaka.

Bilješke

Ili: “koji su štovali”.
Ili: “žive duše”.
Dosl.: “dali slavu”.
Dosl.: “nečista duha”.
Grčki: Har Magedón. Izvedenica hebrejskog izraza koji znači “megidsko brdo”.
Grčki talent imao je 20,4 kilograma. Vidi dodatak B14.