Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Manugbanhaw

Ang Manugbanhaw

 Mangin Suod sa Dios

Ang Manugbanhaw

Lucas 7:11-15

MAY pinalangga ka na bala nga napatay? Kon may yara na, naeksperiensiahan mo na ang isa sang labing makapasubo nga kahimtangan sa kabuhi. Nahangpan sang aton Manunuga ang imo kasubo. Indi lamang nga nahangpan ka niya kundi may mahimo pa sia agod baliskaron ang mahimo sang kamatayon. Ginrekord niya sa Biblia ang mga pagbanhaw sang una agod ipakita nga indi lamang sia ang Manughatag sang kabuhi kundi Manugbanhaw man. Binagbinagon naton ang isa sang mga pagbanhaw nga ginpahimo niya sa iya Anak, si Jesucristo. Mabasa naton ini nga milagro sa Lucas 7:11-15.

Sang mga 1,980 ka tuig ang nagligad, nagkadto si Jesus sa siudad sang Nain, sa Galilea. (Bersikulo 11) Mahimo nga kasisidmon na sang pag-abot niya sa dulunan sang siudad. Ang Biblia nagareport: “Sang malapit na sia sa gawang sang siudad, yari karon! may patay nga ginayayungan pagua sa siudad, ang bugtong nga anak nga lalaki sang balo nga babayi. Kaupod man niya ang daku nga kadam-an gikan sa siudad.” (Bersikulo 12) Mahanduraw mo bala ang kasubo nga ginbatyag sang balo? Duha ka bes na sia nga nadulaan sing manugsagod kag manug-amlig kay napatay pa gid ang iya bugtong nga anak.

Gintulok ni Jesus ang nagapangasubo nga iloy, nga mahimo malapit sa nagayayong sang bangkay sang iya anak. Ang rekord nagasiling: “Sang makita sang Ginuo ang babayi, napahulag sia sang kaluoy sa iya, kag nagsiling sia sa iya: ‘Indi ka na maghibi.’” (Bersikulo 13) Naluoy gid si Jesus sa kahimtangan sang balo. Ayhan ginapanan-aw man niya ang iya iloy, nga mahimo balo na sadto, nga magakalisod man sa dili madugay kon mapatay na sia.

Nagpalapit si Jesus apang wala sia mag-upod sa nagakumpanyar. Ginpadulog niya ang nagakumpanyar kag ‘gintandog niya ang tulungtungan sang patay.’ Nian sa tingog nga may gahom nga labaw sangsa kamatayon, sia nagsiling: “‘Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, Bangon ka!’ Kag ang patay nagpungko kag naghambal, kag ginhatag niya sia sa iya iloy.” (Bersikulo 14, 15) Nadula sang iloy ang pamatan-on sang napatay ini. Gani sang ‘ginhatag sia ni Jesus sa iya iloy,’ nangin isa sila liwat ka pamilya. Wala sing duhaduha nga ang kalisod nga nabatyagan sang balo ginbuslan sang luha sang kalipay.

Ginahandum mo man bala nga maagom ini nga kalipay, ang mangin kaupod liwat ang nabanhaw nga hinigugma? Nahangpan gid sang Dios ang imo ginabatyag. Ginapakita sa pagkaluoy ni Jesus sa nagapangasubo nga balo ang kaluoy man sang Dios, kay ginailog gid ni Jesus ang kinaiya sang iya Amay. (Juan 14:9) Ginatudluan kita sang Biblia nga luyag gid sang Dios nga banhawon ang mga napatay nga yara sa iya memorya. (Job 14:14, 15) Ginhatagan kita sang iya Pulong, ang Biblia sing makalilipay nga paglaum. Ini amo ang posibilidad nga mabuhi sa paraiso diri sa duta kag makita nga banhawon ang aton mga palangga nga nagkalamatay. (Lucas 23:43; Juan 5:28, 29) Ginapalig-on ka namon nga kilalahon pa gid ang Manugbanhaw kag kon paano mo matigayon ang paglaum nga mabanhaw ang imo mga pinalangga.

[Piktyur sa pahina 23]

“Ang patay [nga ginbanhaw ni Jesus] nagpungko kag naghambal, kag ginhatag niya sia sa iya iloy”