Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

 Nahibaluan Mo Bala?

San-o ginduaw sang mga mago si Jesus?

Sa Ebanghelyo ni Mateo, ginasugiran kita nga ang “mga mago gikan sa sidlangan” nagduaw kay Jesus, kag nagdala sa iya sing mga regalo. (Mateo 2:1-12) Wala ginasambit kon pila sining mga mago ang nagduaw kay Jesus, kag wala sing basihan ang pagpati sang kalabanan nga tatlo sila. Wala man ginasambit sang Biblia ang ila ngalan.

Tuhoy sa ginsiling sang Mateo 2:11, ang New International Version Study Bible nagkomento: “Tuhay sa pagpati sang kalabanan, wala ginduaw sang mga Mago si Jesus sa pasungan sang gab-i nga ginbun-ag sia subong sang ginhimo sang mga manugpahalab. Sang ginduaw nila si Jesus sa iya ‘balay’ pagligad sang mga pila pa ka bulan, dakudaku na sia nga ‘bata.’ Amo gani kon ngaa sang magtinguha si Herodes nga patyon ang bata nga si Jesus, nagmando sia nga pamatyon sa bug-os nga Betlehem kag mga distrito sini ang tanan nga bata nga lalaki nga nagaedad sing duha ka tuig paubos. Ginpili niya nga pamatyon ini nga mga edad paagi sa pagbulubanta “suno sa tion nga iya nasayran sing sibu gid sa mga mago.”—Mateo 2:16.

Kon matuod nga ginduaw si Jesus sang mga mago sang gab-i nga nabun-ag sia kag gindalhan sia sing bulawan kag iban pa nga malahalon nga mga regalo, indi mahimo nga duha ka pispis lamang ang ihalad ni Maria sang gindala niya si Jesus sa templo sa Jerusalem pagligad sang 40 ka adlaw. (Lucas 2:22-24) Amo ini ang kondisyon sang Kasuguan para sa mga imol nga indi makasarang sa paghalad sing isa ka tinday nga karnero. (Levitico 12:6-8) Apang, mahimo gid nga nakabulig ining malahalon nga mga regalo sa mga galastuhan sang pamilya ni Jesus sang malagyo sila kag magtener sa Egipto.—Mateo 2:13-15.

Ngaa nalab-utan gid sing apat ka adlaw antes nakadangat si Jesus sa lulubngan ni Lazaro?

Mahimo gid nga gintuyo ini ni Jesus. Ngaa masiling naton ini? Binagbinaga ang hitabo nga narekord sa Juan kapitulo 11.

Sang nagmasakit sing malubha ang abyan ni Jesus nga si Lazaro nga taga-Betania, ang iya mga utod nga babayi nagpadala sing mensahero agod pahibal-on si Jesus. ((Bersikulo 1-3) Sadto nga tion, yara si Jesus sa isa ka duog nga mga duha ka adlaw nga lalakton pakadto sa Betania. (Juan 10:40) Patay na si Lazaro sang nakalab-ot kay Jesus ang amo nga balita. Ano ang ginhimo ni Jesus? “Nagpabilin sia sing duha ka adlaw sa duog,” nga iya nahamtangan kag dayon nagkadto sia sa Betania. (Bersikulo 6, 7) Gani, bangod nagpabilin sia sing duha ka adlaw kag nagpanglakaton sing duha pa ka adlaw, nakadangat sia sa lulubngan apat na ka adlaw sa tapos mapatay si Lazaro.—Bersikulo 17.

Antes sini, may ginbanhaw si Jesus nga duha ka tawo—ang isa insigida nga ginbanhaw ni Jesus kag ang isa pa gid, pagligad pa sang pila ka oras. (Lucas 7:11-17; 8:49-55) Mabanhaw niya ayhan ang isa ka tawo nga apat na ka adlaw nga napatay kag ang lawas sini nagakahagas na? (Bersikulo 39) May kaangtanan sa sini, ang isa ka reperensia sa Biblia nagsiling nga ang mga Judiyo nagapati nga imposible nga mabuhi pa “ang tawo nga apat na ka adlaw nga patay; kay ang lawas sini nagakahagas na, kag ang kalag, nga nagapautaw-utaw kuno sa ibabaw sang bangkay sa sulod sang tatlo ka adlaw, nagpalayo na.”

Kon may nagaduhaduha pa sa sadto nga kadam-an, masaksihan gid nila ang gahom ni Jesus batok sa kamatayon. Sang nagatindog sia sa bukas nga lulubngan, si Jesus nagsinggit: “Lazaro, gua ka!” Nian, “ang tawo nga napatay naggua.” (Bersikulo 43, 44) Ang pagkabanhaw amo ang matuod nga paglaum sang napatay, kag indi ang butig nga pagpati sang madamo nga ang kalag padayon nga nagakabuhi sa tapos sang kamatayon.—Ezequiel 18:4; Juan 11:25.