Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Ginharian sang Dios?

Ano ang Ginharian sang Dios?

 Ano ang Ginharian sang Dios?

ANO ang tema sang ginbantala ni Jesus? Suno kay Jesus mismo, amo ang Ginharian sang Dios. (Lucas 4:43) Pirme niya ginsambit ang Ginharian sang magwali sia sa mga tawo. Naglibog bala ang ulo sang mga tawo? Namangkot bala sila sa iya kon ano ini nga Ginharian? Wala. Wala ini ginasambit sang mga Ebanghelyo. Kon amo, pamilyar bala ang mga tawo sa Ginharian sang Dios?

Ang matuod, maathag nga ginalaragway sang dumaan nga mga Kasulatan nga ginapakabalaan sang mga Judiyo sadto kon ano ang Ginharian kag kon ano ang himuon sini. Sa karon man, kaangay sang mga Judiyo sadto makatuon kita sing dugang pa tuhoy sa Ginharian kon basahon naton ang Biblia. Binagbinagon naton ang pito ka kamatuoran nga ginatudlo sa aton sang Biblia tuhoy sa Ginharian. Ang una nga tatlo nahibaluan na sang mga Judiyo sang panahon ni Jesus kag antes sini. Ang masunod nga tatlo ginpahayag ni Cristo ukon sang iya mga apostoles sang nahauna nga siglo. Ang ikapito nangin maathag sa aton karon tion.

1. Ang Ginharian sang Dios isa gid ka matuod nga gobierno, nga magagahom tubtob sa walay katubtuban. Ginpakita sang una gid nga tagna sa Biblia nga mapadala ang Dios sing manluluwas para sa matutom nga mga tawo. Gintawag ini nga “binhi.” Dulaon sini ang tanan nga problema nga nangin epekto sang pagrebelde nanday Adan, Eva, kag Satanas. (Genesis 3:15) Sang ulihi pa gid, isa ka makakulunyag nga  butang ang ginsugid sa matutom nga si Hari David tuhoy sa sini nga “binhi,” ukon Mesias. Magagahom sia sa isa ka Ginharian. Tuhay gid ini nga gobierno. Magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.—2 Samuel 7:12-14.

2. Papason sang Ginharian sang Dios ang tanan nga gobierno sang tawo. Ang manalagna nga si Daniel ginhatagan sing isa ka palanan-awon kag nakita niya sa sini ang paagisod nga naggahom sa bug-os nga kalibutan, tubtob sa aton mismo tion. Talupangda ang makakulunyag nga katapusan sadto nga palanan-awon: “Sa mga adlaw sadto [katapusan nga tawhanon] nga mga hari magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.” Gani, madula na ang tanan nga ginharian, ukon mga gobierno sang kalibutan karon, lakip ang ila mga inaway, pagpamigos, kag kagarukan. Subong sang ginapakita sang tagna ni Daniel, ang Ginharian sang Dios magagahom sa indi madugay sa bug-os nga duta. (Daniel 2:44, 45) Matuod gid ini kag amo lamang ini nga Ginharian ukon gobierno ang magaluntad sa sina nga tion. *

3. Dulaon sang Ginharian sang Dios ang mga inaway, mga balatian, tiggulutom, kag bisan ang kamatayon. Ginasugid sang makakulunyag nga mga tagna sa Biblia kon ano ang himuon sang Ginharian sang Dios diri sa duta. Himuon sini nga gobierno ang wala pa kag indi gid mahimo sang gobierno sang tawo. Hunahunaa lamang! Gub-on ang tanan nga hinganiban para sa inaway. “Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta.” (Salmo 46:9) Wala na sing mga doktor, mga ospital, ukon bisan ano nga balatian. “Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) Wala na sing tiggulutom, kakulang sing kalan-on, malnutrisyon, ukon pagkagutom. “May bugana nga uyas sa duta.” (Salmo 72:16) Wala na sing mga lubong, mga bilasyon, mga sementeryo, mga morge, ukon mga paglalaw. Dulaon na ang aton mapintas nga kaaway, ang kamatayon. ‘Lamunon sang Dios sing dayon ang kamatayon, kag pahiran sang Ginoong DIOS ang luha sang tanan nilang nawung.’—Isaias 25:8.

4. Ang Ginharian sang Dios may Manuggahom nga ginpili sang Dios. Indi ang Mesias ang nagtangdo sang iya kaugalingon kag indi man ang di-himpit nga mga tawo ang nagpili sa iya. Si Jehova nga Dios mismo ang nagpili sa iya. Ang mga titulo mismo nga Mesias kag Cristo nagapamatuod sa sini. Lunsay ini nagakahulugan sing “Isa nga Hinaplas.” Tuhoy sa iya, ang Dios nagsiling: “Yari karon! Ang akon alagad, nga ginaalay-ay ko! Ang akon pinili, nga ginakahamut-an sang akon kalag! Ginbutang ko ang akon espiritu sa iya. Magadala sia sing katarungan sa mga pungsod.” (Isaias 42:1, NW; Mateo 12:17, 18) May mas nakahibalo pa bala luwas sa aton Manunuga kon ano nga sahi sang Manuggahom ang ginakinahanglan naton?

5. Ginpamatud-an sang Manuggahom sang Ginharian sang Dios sa atubangan sang tanan nga tawo nga takus sia maghari. Si Jesus nga taga-Nazaret amo ang gintagna nga Mesias. Natawo sia sa pamilya nga ginpili sang Dios. (Genesis 22:18; 1 Cronica 17:11; Mateo 1:1) Sang diri sia sa duta, gintuman niya ang madamo nga tagna tuhoy sa Mesias nga ginsulat mga siglo sa wala pa sia mag-abot. Ginpakilala man sia sang langit subong ang Mesias. Paano? Gikan sa langit, naghambal ang Dios nga Anak niya si Jesus kag nagsiling man ang mga anghel nga sia ang gintagna nga Mesias; kag naghimo sia sing mga milagro—sa masami sa atubangan sang ginatos kag kon kaisa linibo pa gani ka mga saksi—nga maathag nga nagapakita nga ang iya gahom naghalin sa Dios. * Makapila gid ginpakita ni Jesus kon mangin ano nga sahi sang Manuggahom sia. Indi lamang nga may gahom sia sa pagbulig sa mga tawo kundi handum man niya ini. (Mateo 8:1-3) Masinakripisyuhon sia, maluluy-on, maisog, kag mapainubuson. Nasulat sa Biblia ang rekord sang iya kabuhi sa duta agod mabasa ini sang tanan.

6. Magagahom upod kay Cristo sa Ginharian sang Dios ang 144,000. Nagsiling si Jesus nga may makaupod sia sa paggahom sa langit. Lakip sa  sini ang iya mga apostoles. Gintawag niya ini nga grupo nga “diutay nga panong.” (Lucas 12:32) Ginsugiran sang ulihi si apostol Juan nga 144,000 ang kadamuon sining diutay nga panong. Makakulunyag ang ila mangin buluhaton sa langit, kay magagahom sila subong mga hari kag magaalagad subong mga saserdote upod kay Cristo.—Bugna 5:9, 10; 14:1, 3.

7. Ang Ginharian sang Dios nga nagagahom na karon sa langit, handa na sa paggahom sa bug-os nga duta. Ining ikapito nga kamatuoran amo ang labing makakulunyag nga matun-an naton. Madamo ang ebidensia sa Biblia nga ginhatagan na si Jesus sing awtoridad subong Hari sa langit. Nagagahom na sia karon sa langit, kag sa indi madugay magagahom man sia sa bug-os nga duta kag tumanon niya ang matahom nga mga tagna nga nabinagbinag na naton. Apang paano naton masigurado nga nagagahom na karon ang Ginharian sang Dios? Kag san-o ini masugod sa paggahom sa duta?

[Mga footnote]

^ par. 5 Ginapakita sini nga tagna nga ang Ginharian sang Dios indi butang nga yara sa sulod sang aton tagipusuon, subong sang gintudlo sa madamo. Tan-awa ang artikulo nga “Pamangkot Sang Amon Bumalasa,” sa pahina 13.