Bibliari buruzko nire liburua

Argitalpen honek denboran zehar bidaia bat egiten lagunduko dizu sorkuntzatik hasiz, Jesusen jaiotzarekin jarraituz eta Erreinuaren etorrerarekin amaituz.

Zuzendari-batzordearen eskutitza

Nola erabili daiteke liburua hau?

1. PASARTEA

Jainkoak zeru-lurrak egin zituen

Bibliak Jainkoak zeru-lurrak egin zituela azaltzen du. Zergatik sortu zuen aingeru bat beste guztia baino lehen?

2. PASARTEA

Jainkoak gizona eta emakumea egin zituen

Jainkoak gizona eta emakumea egin zituen eta Edengo baratzean jarri zituen. Familia izan eta lurra paradisu bilakatu ahalko zuten.

3. PASARTEA

Adam eta Ebak Jainkoa desobeditu zuten

Zer berezitasun zuen Edengo baratzeko zuhaitz batek? Zergatik jan zuen Ebak bere fruitutik?

4. PASARTEA

Haserrea arriskutsua da

Jainkoak Abelen eskaintza onartu zuen, baina Kainena ez. Kain konturatzean, asko haserretu eta gauza txar bat egin zuen.

5. PASARTEA

Noeren arka

Lurrean aingeru gaiztoak emakumeekin ezkontzean, seme erraldoi maltzurrak izan zituzten. Indarkeria edonon zen. Noe, aldiz, desberdina zen. Jainkoa maitatu eta obeditu zuen.

6. PASARTEA

Zortzi lagunek biziraun zuten

Euri-jasa izan zen 40 egun eta 40 gauez. Noe eta bere familia urtebete baino gehiago egon ziren arkan. Azkenik, kanpora irten ahal izan zuten.

7. PASARTEA

Babelgo dorrea

Jendeak hiria eta zeruraino iritsiko zen dorrea eraikitzea erabaki zuen. Zergatik eragin zien Jainkoak bat-batean hizkuntza desberdinetan hitz egitea?

8. PASARTEA

Abraham eta Sarak Jainkoaren esana egin zuten

Zergatik aldatu zuten Abraham eta Sarak hirian zuten bizitza Kanaango lurraldean nomada izatearekin?

9. PASARTEA

Seme bat azkenik!

Nola beteko zuen Jainkoak Abrahami promestutakoa? Isaak ala Ismaelen bitartez beteko zen promesa hori?

10. PASARTEA

Oroitu Loten emazteaz

Jainkoak sufre eta suzko euria bota zuen Sodoma eta Gomorra hirien gainera. Zergatik suntsitu zituen hiri hauek? Zergatik oroitu behar dugu Loten emazteaz?

11. PASARTEA

Fede proba

Jainkoak Abrahami esan zion: «Hartzazu, zure seme bakarra eta eskaini ezazu erre-oparitzat mendian». Abraham eta Isaakentzat fede proba izango zen. Nola egingo zion aurre Abrahamek fede proba honi?

12. PASARTEA

Jakobek oinordetza jaso zuen

Isaak eta Rebekak bikiak izan zituzten. Esau lehenik jaio zenez, oinordetza izango zuen. Hala ere, platerkada dilista bakar baten trukean eman zuen.

13. PASARTEA

Jakob eta Esauk bakeak egin zituzten

Nola jaso zuen bedeinkapena Jakobek aingeru baten eskutik? Nola egin zituen bakeak Esaurekin?

14. PASARTEA

Jainkoaren esaneko izan zen esklaboa

Nahiz eta Josek zuzen jokatu, asko sufritu zuen. Zergatik?

15. PASARTEA

Jehobak ez zuen Jose ahaztu

Jose familiarengandik urrun egon arren, Jehobak berarekin zegoela frogatu zuen.

16. PASARTEA

Nor izan zen Job?

Zaila izan arren, Job Jehobaren esaneko izan zen.

17. PASARTEA

Moisesek Jehoba gurtzea aukeratu zuen

Moises haurtxoak bizirik iraun zuen bere amaren egitasmo argiari esker.

18. PASARTEA

Sasia sutan

Zergatik ez zen sasia erretzen sutan egon arren?

19. PASARTEA

Aurreneko hiru izurriak

Faraoiak, harroegia izateagatik, hondamendia ekarri zion bere herriari.

20. PASARTEA

Hurrengo sei izurriak

Zer desberdintasun zuten izurri hauek aurreneko hiruekin?

21. PASARTEA

Hamargarren izurria

Horren mingarria izan zen azken izurri hau, faraoi harroak ere amore eman zuela.

22. PASARTEA

Itsaso Gorriko miraria

Hamar izurriak pasa ondoren, libratuko ote zen faraoia azken mirari honetatik?

23. PASARTEA

Jehobari egindako promesa

Israeldarrek promesa berezia egin zioten Jainkoari Sinai mendian kanpatuak zeudenean.

24. PASARTEA

Emandako hitza hautsi zuten

Moises Hamar Aginduak eskuratzen ari zen bitartean, israeldarrek bekatu larria egin zuten.

25. PASARTEA

Jehoba gurtzeko tabernakulua

Denda berezi honetan itun-kutxa zegoen.

26. PASARTEA

Hamabi espioiak

Josue eta Kaleb ezberdinak ziren Kanaango lurraldea ikertu zuten beste hamar gizonen aldean.

27. PASARTEA

Jehobaren aurkako matxinada

Kore, Datan, Abiram eta beste 250 gizon ez ziren konturatu Jehobari buruzko gauza garrantzitsu batetaz.

28. PASARTEA

Balaamen astemeak hitz egin zuen

Balaamentzat ikusezina zen norbait ikusi zuen astemeak.

29. PASARTEA

Jehobak Josue aukeratu zuen

Jehobak gu ere lagun gaitzaketen argibideak eman zizkion Josueri.

30. PASARTEA

Rahabek espioiak ezkutatu zituen

Jerikoko harresia behera etorri zen bitartean, harresian bertan zegoen Rahaben etxea zutik gelditu zen.

31. PASARTEA

Josue eta gabaondarrak

Josuek Jainkoari otoitzean eskatu zion: «Eguzki, egon geldi!». Erantzun ote zion Jainkoak?

32. PASARTEA

Buruzagi berria eta bi emakume ausart

Josue hil ondoren, israeldarrak irudiak gurtzen hasi ziren. Bizitza gogorra izan arren, laguntza izan zuten Barak epailea, Debora profetesa eta Jaelen bidez.

33. PASARTEA

Rut eta Noemi

Bi emakume alargun Israelera itzuli ziren. Emakumeetariko bat, Rut, soroetan lanean ibili zen. Boozek han ezagutu zuen.

34. PASARTEA

Gedeonek madiandarrak garaitu zituen

Madiandarrek israeldarrei bizitza zaildu ondoren, herriak Jehobari laguntzeko erregutu zion. Nola garaitu zituen Gedeonen gudaroste txikiak 135.000 soldadu?

35. PASARTEA

Anak semea eskatu zion Jehobari

Elkanak Ana, Penina eta seme-alabak Xiloko tabernakulura eramaten zituen Jehoba gurtzera. Bertan, Anak semea eskatu zion Jehobari. Urtebetera, Samuel jaio zen!

36. PASARTEA

Jefteren promesa

Zer promestu zuen Jeftek? Zer egin zuen Jefteren alabak aitaren promesa jakitean?

37. PASARTEA

Jehobak Samuelekin hitz egin zuen

Elik tabernakuluan zerbitzatzen zuten bi seme zituen. Baina ez ziren Jehobaren esanekoak. Samuel desberdina zen. Gau batean, Jehobak berarekin hitz egin zuen.

38. PASARTEA

Jehobak indartsu egin zuen Samson

Jainkoak Samson filistearren aurka borrokatzeko indartu zuen. Baina Samsonek erabaki okerra hartu zuenean, filistearrek harrapatu egin zuten.

39. PASARTEA

Israelgo lehen erregea

Jainkoak epaileak jarri zituen israeldarrak gidatzeko, baina erregea nahi zuten. Samuelek Saul gantzutu arren, Jehobak baztertu egin zuen. Zergatik?

40. PASARTEA

Dabid eta Goliat

Jehobak Dabid aukeratzen du Israelgo hurrengo erregea izateko. Aukera ona zergatik izan den erakusten du Dabidek.

41. PASARTEA

Dabid eta Saul

Zergatik gorroto zuen Saulek Dabid? Zer jokaera zuen Dabidek?

42. PASARTEA

Jonatan ausarta eta leiala izan zen

Erregearen semea Dabiden lagun mina bihurtzen da.

43. PASARTEA

Dabid erregearen bekatua

Erabaki txar bakar batek arazo ugari sortzen ditu.

44. PASARTEA

Jehobarentzako tenplua

Jainkoak Salomon erregearen eskakizuna onartzen du eta bedeinkapen paregabeak ematen dizkio.

45. PASARTEA

Erreinua bitan banandu zen

Israeldar askok Jehoba zerbitzatzeari utzi zioten.

46. PASARTEA

Karmel mendiko proba

Nor da egiazko Jainkoa? Jehoba edo Baal?

47. PASARTEA

Jehobak Elias sendotu zuen

Zer uste duzu zuk? Sendotu al zaitzake Jehobak zu ere?

48. PASARTEA

Alargunaren semea bizirik berriz ere

Bi mirari etxe berean!

49. PASARTEA

Erregina gaiztoak zigorra jaso zuen

Jezabel Nabot hiltzeko azpikeriatan dabil bere mahastia osteko asmoz. Jehoba bere gaiztakeriaz ohartzen da.

50. PASARTEA

Jehobak Josafat defendatu zuen

Josafat errege zintzoak Jehobari otoitz egiten dio etsaiek Juda mehatxatzen dutenean.

51. PASARTEA

Gudaria eta neskatila

Israeldar neskatila batek bere nagusiari Jehobaren botere handiari buruz hitz egiten dio. Emaitza miragarria du ekintza honek.

52. PASARTEA

Jehobaren suzko gudarostea

Nola ikusten du Eliseoren zerbitzariak ugariagoak dituztela beraien aldekoak, besteek euren aldekoak baino?

53. PASARTEA

Joiada ausarta izan zen

Apaiz leial batek erregina gaizto bati aurka egiten dio.

54. PASARTEA

Jehobak pazientzia izan zuen Jonasekin

Nolatan izan zen Jainkoaren profeta bat arrain izugarri batek irentsia? Nola irten zen handik? Zer irakatsi zion Jehobak?

55. PASARTEA

Jehobaren aingeruak Ezekias babestu zuen

Judaren etsaiek Jehobak ez duela bere herria babestuko esaten dute, baina oker daude!

56. PASARTEA

Josiasek Jainkoaren Legea maite zuen

Josias Judako errege bihurtzen da zortzi urterekin eta bere herriari Jehoba gurtzen laguntzen dio.

57. PASARTEA

Jehobak predikatzeko esan zion Jeremiasi

Profeta gazte honek esan zuenak arduradunak asko haserretu zituen.

58. PASARTEA

Jerusalem suntsitua

Judako herritarrek jainko faltsuak gurtzen jarraitzen dutenez, Jehobak baztertu egiten ditu.

59. PASARTEA

Jehoba obeditu zuten lau mutiko

Judutar gazteek Jehobari leial izateko erabakia hartua dute, nahiz eta Nabukodonosorren Babiloniako gortean egon.

60. PASARTEA

Betiko iraungo duen Erreinua

Danielek Nabukodonosorren amets arraroaren esanahia azaltzen du.

61. PASARTEA

Ez ziren ahuspeztu

Xadrak, Mexak eta Abed-Nego ez dira Babiloniako erregearen urrezko irudiaren aurrean ahuspezten.

62. PASARTEA

Zuhaitz handiaren moduko erreinua

Nabukodonosorrek izandako ametsak bere etorkizuna aurreikusten du.

63. PASARTEA

Hormako hitz misteriotsuak

Noiz agertu ziren hitz misteriotsu hauek eta zer esanahi dute?

64. PASARTEA

Daniel lehoien zuloan

Egin otoitz egunero Jehobari Danielek egin zuen bezalaxe.

65. PASARTEA

Esterrek bere herria salbatu zuen

Kanpotarra eta umezurtza izan arren, Ester erregina bihurtu zen.

66. PASARTEA

Esdrasek Jainkoaren Legea irakatsi zuen

Israeldarrek Esdras entzun ondoren, promesa berezia egin zioten Jainkoari.

67. PASARTEA

Jerusalemgo harresiak

Nehemiasek judutarren etsaiek Jerusalem erasotzeko egitasmoa zutela jakin zuen. Zergatik ez zuen beldurrik izan?

68. PASARTEA

Elisabetek haurtxoa izan zuen

Zergatik esan zitzaion Elisabeten senarrari mutu geldituko zela eta haurra jaio eta gero bakarrik hitz egin ahal izango zuela?

69. PASARTEA

Gabrielek Maria bisitatu zuen

Gabrielek bizitza aldatuko zion mezua eman zion Mariari.

70. PASARTEA

Aingeruek Jesusen jaiotzaren berri eman zuten

Jesusen jaiotzaren berri izan zuten artzainek azkar erantzun zuten.

71. PASARTEA

Jehobak Jesus babestu zuen

Errege gaizto batek Jesus hil nahi izan zuen.

72. PASARTEA

Jesus gaztea

Zergatik gelditu ziren lege-maisuak Jesusekin txunditurik tenpluan?

73. PASARTEA

Joanek bidea prestatu zuen

Joan haztean profeta bihurtzen da. Mesias badatorrela irakasten du. Zer egiten du jendeak mezua entzutean?

74. PASARTEA

Jesus Mesias bihurtu zen

Zer esan nahi du Joanek Jesus Jainkoaren Bildotsa dela esatean?

75. PASARTEA

Deabruak Jesus tentatu zuen

Deabruak Jesus hiru aldiz tentatzen du. Zeintzuk dira hiru tentaldiak? Nola erantzuten dio Jesusek Deabruari?

76. PASARTEA

Jesusek tenplua garbitu zuen

Zergatik botatzen ditu Jesusek animaliak tenplutik kanpora? Zergatik iraultzen ditu diru-trukatzaileen mahaiak?

77. PASARTEA

Putzu ondoko emakumea

Jakoben putzuan dagoen samariar emakumea harrituta dago Jesusek berarekin hitz egiteaz. Zergatik? Beste inori esan ez dion zer esaten dio Jesusek?

78. PASARTEA

Jesusek Jainkoaren Erreinuari buruzko mezua zabaldu zuen

Jesusek bere jarraitzaile batzuk giza arrantzale izatera gonbidatzen ditu. Beranduago, bere jarraitzaileetako 70 trebatzen ditu berri onak zabaltzeko.

79. PASARTEA

Jesusek mirari asko egin zituen

Gaixoak laguntza eske joaten zaizkio Jesusi edonon dagoela. Neskatxa bat ere berpizten du.

80. PASARTEA

Jesusek hamabi apostoluak aukeratu zituen

Zer egiteko aukeratzen ditu Jesusek hamabi apostoluak? Ba al dakizkizu euren izenak?

81. PASARTEA

Mendiko Hitzaldia

Jesusek aholku baliotsuak irakasten dizkio bildu den jende multzo handiari.

82. PASARTEA

Jesusek ikasleei otoitz egiten irakatsi zien

Zer gauzei buruz eskatzeko esan zien Jesusek bere ikasleei?

83. PASARTEA

Jesusek milaka laguni jaten eman zien

Zer erakusten digu mirari honek Jehoba eta Jesusi buruz?

84. PASARTEA

Jesus ur gainean ibili zen

Imajina al dezakezu nola sentitu ziren apostoluak mirari hau ikusita?

85. PASARTEA

Jesusek larunbatean sendatu zuen

Zergatik ez daude guztiak pozik Jesus egiten ari denarekin?

86. PASARTEA

Jesusek Lazaro berpiztu zuen

Maria negarrez ikustean, Jesus ere negarrez hasten da. Baina euren malkoak laster poza izatera aldatzen dira.

87. PASARTEA

Jesusen azken afaria

Jesusek argibide garrantzitsuak ematen dizkie bere apostoluei elkarrekin izaten duten azken afarian.

88. PASARTEA

Jesus atxilotua

Judasek ezpatak eta makilak daramatzan gizon-talde handi bat Getsemaniko baratzera zuzentzen du Jesus atxilotzeko.

89. PASARTEA

Pedrok Jesus ukatu zuen

Zer gertatzen da Kaifasen etxeko patioan? Zer gertatzen zaio Jesusi etxe barruan?

90. PASARTEA

Jesusen heriotza Golgotan

Zergatik agintzen du Pilatok Jesus hil dezaten?

91. PASARTEA

Jesusen piztuera

Zer gauza harrigarri gertatzen dira Jesus hil ondorengo egunetan?

92. PASARTEA

Jesus arrantzaleei agertu zitzaien

Zer egiten du Jesusek haien arreta bereganatzeko?

93. PASARTEA

Jesus zerura itzuli zen

Zerura igora aurretik, Jesusek argibide garrantzitsuak ematen dizkie bere jarraitzaileei.

94. PASARTEA

Jesusen jarraitzaileek espiritu santua jaso zuten

Zer botere ematen die espiritu santuak Jesusen jarraitzaileei?

95. PASARTEA

Ezerk ez zituen gelditu

Jesus hil zuten erlijio-buruek orain bere jarraitzaileak isilarazten saiatzen dira. Baina ez dute euren helburua lortzen.

96. PASARTEA

Jesusek Saulo aukeratu zuen

Saulo kristauen etsai gogorra da. Baina hori aldatzear dago.

97. PASARTEA

Kornelio espiritu santuz bete zen

Zergatik bidaltzen du Jainkoak Pedro judua ez den gizon honen etxera?

98. PASARTEA

Kristautasuna nazio askotara zabaldu zen

Paulo apostoluak eta bere misiolari kideek lurralde urrunetan ekiten diote predikatze-lanari.

99. PASARTEA

Kartzelazainak Jehobari buruz ikasi zuen

Zer zerikusi dute deabru batek, lurrikarak eta ezpatak istorio honetan?

100. PASARTEA

Paulo eta Timoteo

Bi gizonak urte askotan egiten dute lan elkarrekin eta lagun minak dira.

101. PASARTEA

Paulo Erromara bidalia

Bidaia arriskuz betea dago. Hala ere, ezerk ez du apostolu hau geldiarazten.

102. PASARTEA

Joanen ikuskariak

Jesusek etorkizunari buruzko ikuskariak erakusten dizkio Joani.

103. PASARTEA

Etor bedi zure Erreinua

Jainkoaren Erreinuak bizitza lurrean nola aldatuko duen azaltzen dute Joanen ikuskariek.