Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Anbefaler du dig selv til andre?

Anbefaler du dig selv til andre?

 Anbefaler du dig selv til andre?

’Jeg er ligeglad med hvad andre tænker!’ Måske er du selv i et øjebliks vrede eller frustration kommet med en sådan trodsig udtalelse. Men når vreden har lagt sig, kan den blive erstattet af alvorlige bekymringer. Hvorfor forholder det sig sådan? Fordi de fleste af os, når det kommer til stykket, ikke er ligeglade med hvad andre tænker.

VI BØR alle være interesserede i hvad andre tænker og mener. Som kristne er vi Jehova Guds ordinerede tjenere, og vi må derfor i rimelig grad være opmærksomme på hvordan andre opfatter os. Vi er nemlig „et skuespil for verden“. (1 Korinther 4:9) I Andet Korintherbrev 6:3, 4 finder vi apostelen Paulus’ gode råd: „Vi giver ikke på nogen måde anledning til snublen og fald, for at vor tjeneste ikke skal blive dadlet; men på enhver måde anbefaler vi os som Guds tjenere.“

Hvad ligger der i at anbefale sig selv til andre? Betyder det at man fører sig frem og på en upassende måde henleder opmærksomheden på sig selv og sine evner? Nej, men det betyder at man må følge tilskyndelsen i Første Petersbrev 2:12: „Bevar jeres adfærd god blandt folk fra nationerne, så at de, som følge af jeres gode gerninger hvortil de er øjenvidner, kan herliggøre Gud.“ Kristne anbefaler sig til andre ved at lade deres opførsel tale for sig selv. Det vil i sidste ende være til pris for Jehova, ikke for dem selv. At anbefale sig til andre kan imidlertid også være til gavn for en selv. Lad os betragte tre områder hvor dette kunne gøre sig gældende i dit tilfælde.

Som potentiel ægtefælle

Først kunne vi se på spørgsmålet om ægteskab. Ægteskabet er en gave fra Jehova Gud,  „hvem enhver slægt i himmelen og på jorden skylder sit navn“. (Efeserne 3:15) Måske vil du gerne giftes. Hvis det er tilfældet, hvad gør du så for at anbefale dig selv som potentiel ægtefælle? Hvilket omdømme har du skabt dig som enlig kristen mand eller kvinde?

I nogle lande lægger familierne meget stor vægt på dette spørgsmål. For eksempel er det i Ghana skik og brug at to unge der gerne vil giftes, først informerer deres forældre. Forældrene fortæller det videre til andre i familien. Derefter går den unge mands familie i gang med at undersøge hvilket omdømme pigen har i nabolaget. Når hans forældre er overbeviste om at den unge kvinde er velvalgt, fortæller de hendes forældre at deres søn gerne vil giftes med hende. Derpå kontrollerer pigens familie den unge mands omdømme før den giver sit samtykke til ægteskabet. Et ghanesisk ordsprog lyder: „Før du indgår ægteskab, bør du spørge dem der ved besked.“

Hvordan skal man forholde sig i de vestlige lande, hvor man som regel har lov til at vælge sin ægtefælle selv? Også her gør en moden kristen mand eller kvinde klogt i at lytte til en objektiv vurdering af en potentiel ægtefælle fra dem der kender vedkommende godt, som for eksempel forældre eller modne venner. Ifølge bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv kan en ung kvinde spørge: „’Hvilket omdømme har han? Hvem er hans venner? Viser han selvbeherskelse? Hvordan behandler han de ældre? Hvilken familie kommer han fra? Hvordan kommer han ud af det med sin familie? Hvad er hans indstilling til penge? Drikker han for meget? Har han et voldsomt temperament, eller er han måske endog voldelig? Hvilke opgaver har han i menigheden, og hvordan varetager han dem? Kan jeg vise ham dyb respekt?’ — 3 Mosebog 19:32; Ordsprogene 22:29; 31:23; Efeserne 5:3-5, 33; 1 Timoteus 5:8; 6:10; Titus 2:6, 7.“ *

Tilsvarende vil en mand ønske at forhøre sig angående en kristen kvinde som han overvejer at gifte sig med. Ifølge Bibelen viste Boaz en sådan interesse for Rut, den kvinde han senere giftede sig med. Rut spurgte ham: „Hvordan har jeg fundet yndest i dine øjne, så man kendes ved mig, skønt jeg er en fremmed?“ Boaz svarede: „Man har udførligt fortalt mig om alt hvad du har gjort.“ (Rut 2:10-12) Boaz nøjedes altså ikke med selv at lægge mærke til at Rut var en loyal, samvittighedsfuld og flittig kvinde. Han fik også positive oplysninger om hende fra andre.

Din adfærd vil på tilsvarende måde have indflydelse på om andre betragter dig som en passende ægtefælle. Hvordan anbefaler du dig selv til andre på dette område?

Som medarbejder

Et andet område hvor det kan gavne en at bevare en god adfærd, er på sin arbejdsplads. Konkurrencen om at få et job kan være hård. Medarbejdere der næsten altid kommer for sent og er kendt for at være opsætsige og uærlige,  bliver ofte fyret. Virksomheder kan også finde på at afskedige erfarne medarbejdere for at reducere firmaets udgifter. Når arbejdsløse søger nye job, kan de komme ud for at nogle firmaer ønsker at forhøre sig hos deres forhenværende arbejdsgivere angående deres arbejdsvaner, holdninger og erfaring. Mange kristne har med held anbefalet sig selv til arbejdsgivere ved at vise deres gode kristne egenskaber og ved at være respektfulde, omgængelige og præsentabelt klædt.

Ærlighed er en kristen egenskab som mange arbejdsgivere prioriterer meget højt. Ligesom apostelen Paulus ønsker vi „at bære os ærligt ad i alle ting“. (Hebræerne 13:18) I et mineselskab i Ghana havde man afsløret at der foregik smårapserier. Nogle blev fyret, men den tilsynsførende ved anlægget, et af Jehovas Vidner, beholdt sit job. Af hvilken grund? Mineselskabets ledelse havde gennem årene bemærket hans ærlighed, og han var kendt for at arbejde flittigt og for at respektere myndighed. Hans retskafne adfærd bevirkede at han beholdt sit job.

Hvordan kan en kristen ellers anbefale sig selv på arbejdsmarkedet? Ved at sørge for at blive dygtig til sit arbejde uanset hvori det består. (Ordsprogene 22:29) Ved at være flittig og samvittighedsfuld. (Ordsprogene 10:4; 13:4) Ved at vise sin arbejdsgiver og eventuelle overordnede eller tilsynsførende respekt. (Efeserne 6:5) Punktlighed, ærlighed, dygtighed og flid er egenskaber som værdsættes af arbejdsgivere, og disse egenskaber kan hjælpe en til at få arbejde selv i perioder med arbejdsløshed.

Tjenesteforrettigheder i menigheden

Der er mere end nogen sinde brug for mænd som kan føre an i den kristne menighed. Hvad er grunden? Esajas profeterede: „Udvid pladsen i dit telt. Og lad dem udspænde din store boligs teltduge.“ (Esajas 54:2) Som en opfyldelse af denne profeti fortsætter Jehovas verdensomspændende menighed med at vokse.

Hvordan kan en kristen mand anbefale sig selv som en der er kvalificeret til at virke som udnævnt tjener i menigheden? Her kan vi bruge den unge Timoteus som eksempel. Lukas fortæller at han „havde et godt omdømme hos brødrene i Lystra og Ikonium“. Ja, Timoteus havde ved sin gode adfærd anbefalet sig selv til andre i to forskellige byer. Det var af den grund Paulus opfordrede Timoteus til at slutte sig til ham i rejsetjenesten. — Apostelgerninger 16:1-4.

Hvordan kan en mand i dag ’tragte efter et tilsynshverv’ på en passende, gudfrygtig måde? Ikke ved at føre en kampagne for at blive udnævnt, men ved at opdyrke de åndelige egenskaber der er nødvendige for at kunne påtage sig det ansvar der følger med. (1 Timoteus 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9) Han kan også vise at han ’ønsker en smuk gerning’ ved at have fuld andel i arbejdet med at forkynde og gøre disciple. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) De der anbefaler sig selv som ansvarsbevidste kristne mænd, viser oprigtig interesse for deres åndelige brødres velfærd. De følger apostelen Paulus’ råd: „Del med de hellige, alt efter deres behov. Følg gæstfrihedens vej.“ (Romerne 12:13) Ved at handle på denne måde kan en mand i høj grad ’anbefale sig som Guds tjener’.

Til enhver tid

At man anbefaler sig selv til andre, betyder ikke at man foregiver noget, eller at man „vil behage mennesker“. (Efeserne 6:6) Det betyder i sidste instans at man anbefaler sig selv til Skaberen, Jehova Gud, ved samvittighedsfuldt at følge hans love og principper. Hvis man vokser åndeligt og styrker sit forhold til Jehova Gud, vil andre bemærke en fremgang i den måde hvorpå man behandler sin familie, sine arbejdskammerater og sine trosfæller. De vil også lægge mærke til at man er ligevægtig, har en god dømmekraft, kan påtage sig et ansvar og tilmed er ydmyg. På den måde kan man vinde andres kærlighed og respekt, og hvad der er endnu vigtigere, man kan opnå Jehova Guds godkendelse. Alt sammen i kraft af at man har anbefalet sig selv til andre.

[Fodnote]

^ par. 8 Udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 19]

Forældre hvis søn eller datter ønsker at indgå ægteskab, vil klogeligt forhøre sig om den tilkommendes omdømme

[Illustration på side 20]

Ved at være hensynsfuld over for andre kan en broder anbefale sig selv som en der er egnet til at modtage tjenesteprivilegier