Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Utroskab

Utroskab

Til trods for at troskab ofte bliver prist i høje toner, ødelægger utroskab stadig mange familier.

Hvad er utroskab?

HVAD NOGLE SIGER

I nogle kulturer betragter man ikke sex uden for ægteskabet, især ikke mænds troløshed, som noget forkert. Og nogle anser ikke ægteskabet som permanent.

HVAD BIBELEN SIGER

I Bibelen sigter utroskab, eller ægteskabsbrud, almindeligvis til dét at en gift person frivilligt har sex med en anden end den vedkommende er gift med. (Job 24:15; Ordsprogene 30:20) Utroskab er afskyeligt i Guds øjne. I det gamle Israel var der dødsstraf for det. (3 Mosebog 18:20, 22, 29) Jesus understregede at hans disciple ikke måtte begå ægteskabsbrud. – Mattæus 5:27, 28; Lukas 18:18-20.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

De der er utro, bryder det højtidelige løfte de aflagde da de blev gift. At være sin ægtefælle utro er også en synd mod Gud. (1 Mosebog 39:7-9) Utroskab kan desuden have den konsekvens at børn brutalt skilles fra deres far eller mor. Hvad mere er: Bibelen advarer om at “Gud vil dømme ... ægteskabsbrydere”. – Hebræerne 13:4.

“Sørg for at ægteskabet holdes i ære blandt alle og at ægtesengen er ubesmittet.” Hebræerne 13:4.

 Ophæver utroskab ægteskabet?

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen tillader at man lader sig skille hvis ens ægtefælle har været utro. (Mattæus 19:9) Den uskyldige part kan vælge at blive hos den utro ægtefælle eller at lade sig skille. Det er en personlig afgørelse. – Galaterne 6:5.

I Guds øjne er ægteskabet et helligt livslangt forhold. (1 Korinther 7:39) Gud hader at man lader sig skille på et løst grundlag, som for eksempel at man er utilfreds med sin ægtefælle. Skilsmisse er altså en alvorlig sag. – Malakias 2:16; Mattæus 19:3-6.

“Jeg siger jer at enhver der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, udsætter hende for at begå ægteskabsbrud.” Mattæus 5:32.

Er utroskab en utilgivelig synd?

HVAD BIBELEN SIGER

Nej. Bibelen siger at Gud er barmhjertig over for dem der ændrer sind, eller angrer, og som derefter vender om – også dem der har været deres ægtefælle utro. (Apostelgerninger 3:19; Galaterne 5:19-21) Bibelen omtaler mænd og kvinder der holdt op med at være utro, og som senere blev venner af Gud. – 1 Korinther 6:9-11.

Guds barmhjertighed fremgår af tilfældet med kong David af Israel. David havde et seksuelt forhold til en af sine soldaters hustruer. (2 Samuel 11:2-4) Bibelen siger tydeligt at “det som David havde gjort, var ondt i Jehovas øjne”. (2 Samuel 11:27) Efter at David var blevet irettesat, angrede han og fik Guds tilgivelse. David måtte dog leve med de sørgelige konsekvenser af sine handlinger. (2 Samuel 12:13, 14) Den vise kong Salomon skrev senere at “den der begår ægteskabsbrud ... mangler et forstandigt hjerte”. – Ordsprogene 6:32.

HVAD DU KAN GØRE

Hvis du har været utro, må du bede både Gud og din ægtefælle om tilgivelse. (Salme 51:1-5) Lær at hade utroskab ligesom Gud gør. (Salme 97:10) Beslut dig for at undgå pornografi, seksuelle fantasier, at flirte eller noget som helst andet der kunne gøre dig seksuelt tiltrukket af andre end din ægtefælle. – Mattæus 5:27, 28; Jakob 1:14, 15.

Hvis din ægtefælle har været dig utro, kan du være helt sikker på at Gud forstår hvordan du har det. (Malakias 2:13, 14) Hent trøst og vejledning hos ham, og “han vil sørge for dig”. (Salme 55:22) Hvis du vælger at tilgive din ægtefælle og bevare jeres ægteskab, må I begge gøre en ihærdig indsats for at reparere jeres forhold. – Efeserne 4:32.

‘Jehova har båret over med din synd,’ sagde profeten Natan til den angrende David. 2 Samuel 12:13.