Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forandrer Gud sig?

Forandrer Gud sig?

 Hvad siger Bibelen?

Forandrer Gud sig?

ANTROPOLOGEN George Dorsey har beskrevet „Det Gamle Testamentes“ Gud som „en vildskabens Gud“. Han tilføjer: „Jahve er . . . aldeles modbydelig. Han er udplyndringens, torturens, krigens og erobringens Gud.“ Andre har draget en lignende konklusion i forbindelse med „Det Gamle Testamentes“ Gud — Jahve eller Jehova. Nogle spekulerer derfor på om Jehova faktisk var en grusom Gud, men med tiden ændrede personlighed og blev til „Det Nye Testamentes“ kærlige og barmhjertige Gud.

Sådanne forestillinger om Bibelens Gud er ikke nye. Den første der fremsatte disse tanker, var en pseudognostiker ved navn Markion fra det andet århundrede efter vor tidsregning. Han tog afstand fra „Det Gamle Testamentes“ Gud, som han mente var en voldelig og hævngerrig tyran der belønnede sine tilbedere med materielle gaver. Som en modsætning beskrev Markion „Det Nye Testamentes“ Gud, der blev åbenbaret gennem Jesus Kristus, som en fuldkommen Gud, en nådens og tilgivelsens Gud, der viste ægte kærlighed og barmhjertighed.

Jehova reagerer på forskellige omstændigheder

Selve Guds navn, Jehova, betyder „Han lader (eller: får til at) blive“. Det vil sige at Jehova lader sig selv blive den der opfylder alle sine løfter. Da Moses spurgte Gud om hans navn, uddybede Jehova selv betydningen af det ved at sige: „Jeg vil være det som jeg vil være.“ (2 Mosebog 3:14) Rotherhams oversættelse gengiver det på denne måde: „Jeg Vil Blive hvad som helst det behager mig.“

Jehova vil derfor være, eller vælge at blive, hvad som helst der måtte være nødvendigt for at han kan gennemføre sine retfærdige hensigter og opfylde sine løfter. Det kommer til udtryk i den brede vifte af titler og betegnelser der anvendes om Jehova: Hærstyrkers Jehova, Dommer, Skinsyg, suveræne Herre, Skaber, Fader, store Lærer, Hyrde, den som hører bøn, Genløser, den lykkelige Gud og mange flere. Han har ladet sig selv blive alt dette og mere til for at gennemføre sine kærlige hensigter. — 2 Mosebog 34:14; Dommerne 11:27; Salme 23:1; 65:2; 73:28; 89:26; Esajas 8:13; 30:20; 40:28; 41:14; 1 Timoteus 1:11.

Vil det sige at Guds personlighed og normer ændrer sig? Nej, for i Jakob 1:17 læser vi om Gud: „Hos ham er der ikke forandring som følge af omdrejning og skygge.“ Hvordan  kan Jehova reagere på skiftende omstændigheder uden selv at forandre sig?

Det kan illustreres med at kærlige forældre også påtager sig forskellige roller for at hjælpe deres børn. I løbet af blot en enkelt dag påtager en far eller mor sig måske rollen som kok, rengøringshjælp, elektriker, sygeplejerske, ven, rådgiver, lærer, opdrager og meget mere. Forældrene forandrer ikke personlighed når de påtager sig disse forskellige roller, men tilpasser sig blot de øjeblikkelige behov. Det samme kan siges om Jehova, blot i langt større målestok. Der er ingen grænser for hvad han kan lade sig blive for at gennemføre sin hensigt til gavn for sine skabninger. — Romerne 11:33.

For eksempel har Jehova åbenbaret sig som en kærlighedens og barmhjertighedens Gud i både De Hebraiske Skrifter og De Kristne Græske Skrifter. Profeten Mika, der levede i det 8. århundrede før vor tidsregning, spurgte angående Jehova: „Hvem er en Gud som du, der tilgiver brøde og forbigår overtrædelse hos sin arvelods rest? Han holder ikke fast ved sin vrede for evigt, for han har behag i loyal hengivenhed.“ (Mika 7:18) Tilsvarende skrev apostelen Johannes de kendte ord: „Gud er kærlighed.“ — 1 Johannes 4:8.

På den anden side bliver Jehova i både „Det Gamle Testamente“ og „Det Nye Testamente“ beskrevet som den der retfærdigt dømmer dem som gentagne gange groft overtræder hans love og volder andre skade uden at angre. „Alle de ugudelige vil [Jehova] tilintetgøre,“ sagde salmisten. (Salme 145:20) Og Johannes 3:36 siger samstemmende: „Den der tror på Sønnen har evigt liv; den der ikke adlyder Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham.“

En uforanderlig personlighed

Jehovas personlighed og hans hovedegenskaber — kærlighed, visdom, retfærdighed og magt — har ikke ændret sig. Han sagde til israelitterne: „Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret mig.“ (Malakias 3:6) Det blev sagt 3500 år efter at Gud havde skabt menneskene. En grundig undersøgelse af hele Bibelen vil bekræfte sandheden i denne udtalelse fra Gud, og man vil kunne forstå at Gud ikke har ændret sine normer eller egenskaber. Jehova Guds personlighed er ikke blevet ’mildnet’ med tiden, for det har der ikke været behov for.

Jehovas urokkelige retfærdighed som den åbenbares igennem hele Bibelen, er på ingen måde blevet mindre, eller hans kærlighed blevet større end da han skabte menneskene og satte dem i Edens have. De tilsyneladende forskelle der bemærkes i hans personlighed, er i virkeligheden blot forskellige sider af den samme uforanderlige personlighed. De er en følge af de forskellige omstændigheder og personer han har beskæftiget sig med, og som har krævet at han har optrådt på forskellige måder.

Bibelen viser altså klart at Guds personlighed ikke har ændret sig med tiden, og at den heller ikke vil ændre sig i fremtiden. Jehova er selve indbegrebet af bestandighed og uforanderlighed. Han er til enhver tid pålidelig, og vi kan altid stole på ham.

[Illustrationer på side 16, 17]

Den samme Gud som tilintetgjorde Sodoma og Gomorra . . .

. . . vil indføre en retfærdig ny verden