Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Gå ikke glip af det!

Gå ikke glip af det!

 Gå ikke glip af det!

AF HVAD? Jehovas Vidners områdestævne med temaet „Ordets gørere“. Det er en stævnerække som tog sin begyndelse i USA i maj måned og fortsætter fra by til by og fra land til land i de efterfølgende måneder. Programmet indledes den første formiddag kl. 9.30 med musik.

Efter et indledende foredrag med tilskyndelser til at høre efter hvad der siges i Guds ord, fortsætter formiddagens program med foredragene „Lad os stråle over Jehovas godhed“ og „Hold stand som så du den usynlige“. Formiddagens program slutter med et foredrag over stævnets tema: „Pris Jehova — den Gud der gør undere.“

Eftermiddagens program begynder med punktet: „Giv ikke op med hensyn til at gøre det der er rigtigt,“ og derefter følger et symposium bestående af tre indlæg som vil handle om hvad man skal se på når man vælger en ægtefælle, hvordan man opbygger en åndeligt stærk familie, og hvordan man oplærer sine børn til at elske Jehova. Stævnedagens afsluttende punkt, „Hold trit med Jehovas organisation“, vil gennemgå den fremadskridende forståelse vi i nyere tid har fået af Guds hensigter.

Formiddagsprogrammet på andendagen vil indeholde endnu et symposium i tre dele, og emnet vil være „Guds ords tjenere“. Der vil blive givet forslag som vi kan bruge i arbejdet med at gøre disciple. Samme formiddag holdes et hjertevarmende foredrag med titlen „Giv aldrig Jehova grund til at skamme sig over dig“. Derefter følger dåbsforedraget, og de der har kvalificeret sig til det, vil kunne blive døbt.

Om eftermiddagen er der igen et symposium på programmet, og det behandler emnet „Gør en ihærdig indsats for at blive et åndeligsindet menneske“. Heri gives der realistiske forslag til hvordan man bliver åndeligsindet. Dette programafsnit slutter med det lærerige foredrag „Lad os vandre i det voksende lys fra Guds ord“. Det omhandler kapitlerne 25 og 26 i Esajas’ Bog og giver os mulighed for bedre at forstå denne spændende profetiske skildring.

På stævnets tredje dag er der om formiddagen et sidste symposium: „Zefanias’ betydningsfulde profeti til dem der gør Guds vilje.“ Her vil det blive forklaret hvordan denne profeti blev opfyldt på Judas folk i fortiden, og hvordan den går i opfyldelse i vor tid, især med hensyn til denne verdens religioner. „Advarende eksempler for vor tid“ er temaet for det efterfølgende skuespil, der tager udgangspunkt i israelitiske mænds umoralske adfærd lige inden de skulle tage det forjættede land i eje. Højdepunktet på stævnets sidste eftermiddag vil være det offentlige foredrag, „Hvorfor give agt på Guds undergerninger?“

Træf de nødvendige forberedelser så du kan være med alle tre dage. Kontakt Jehovas Vidner i den lokale rigssal, eller skriv til udgiverne af dette blad for at få at vide hvor og hvornår det nærmeste områdestævne vil blive afholdt. Bladet Vagttårnet havde i udgaven for 15. februar en oversigt over hvor og hvornår stævnerne afholdes i Danmark, Grønland og på Færøerne.