Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

2. Voldsom nordøstenstorm som ramte det skib Paulus sejlede med fra Kreta til Føniks (Apostelgerninger 27:14)

9. Velstående rige som især var kendt for sit guld, sine vellugtende stoffer og sin røgelse (Ezekiel 27:22)

10. Bjerget hvor Moses befandt sig da Jehova viste ham det forjættede land (5 Mosebog 32:48-50)

11. Betegnelse for det der er trofast, sandt og pålideligt (2 Mosebog 34:6)

13. Pigenavn som bæres af seks forskellige personer i Bibelen (Mattæus 27:56; Lukas 1:27; 8:2; Johannes 11:1; Apostelgerninger 12:12; Romerne 16:6)

14. Fugl der i det gamle Israel blev betragtet som ækel (3 Mosebog 11:16)

15. Et dyr der var kendt for sin hurtighed (1 Krønikebog 12:8)

18. Til disse bragte de afgudsdyrkende judæere ofre, ja „til hele himmelens hær“ (2 Kongebog 23:5)

20. I Afrika betegnelsen for runde indhegninger af bosættelser

23. Et af de steder hvor Israel slog lejr i ørkenen (4 Mosebog 33:18)

24. Et dyr med et langstrakt legeme uden lemmer (Jf. Apostelgerninger 12:23.)

25. Ønskværdig egenskab som især kendetegnede Kristus (2 Korinther 10:1)

28. ’Han som sad på tronen havde i sin højre hånd en skriftrulle der var forseglet med syv . . .’ (Åbenbaringen 5:1)

29. Den syvende i rækken fra Adam, far til Metusalem (Judas 14; 1 Mosebog 5:22)

30. Hvor Jesus underviste på sabbatten (Markus 6:2)

Lodret

1. Søn af Ismael; høvding for en arabisk klan (1 Mosebog 25:14)

3. By i Palæstina der blev kendt for sin sorg og klage (Jeremias 31:15)

4. Blanding af forskellige planter som blev brugt til røgelse (2 Mosebog 30:35)

5. Hoveddel som, når den blev blottet, hos visse folkeslag var et tegn på sorg (Mika 1:16)

6. Sådan er frugter der ikke får lov at sidde tiden ud på træet (Jf. Åbenbaringen 6:13.)

7. Et kendetegn for de ugudelige (Romerne 1:31)

8. De steder der er helliget tilbedelsen af Jehova eller andre guder (Ezekiel 21:2)

11. Uoverensstemmelse mellem to eller flere parter der bringes for retten (2 Mosebog 18:16)

12. Fugl som Noa sendte ud fra arken for at se om vandene var svundet (1 Mosebog 8:8)

16. Hærfører for kong Saul (1 Samuel 14:50)

17. Med en sådan blomst sammenlignede Salomon sjulamitpigen (Højsangen 2:1)

19. ’I må ikke unddrage jer hinanden, for at Satan ikke til stadighed skal . . . jer på grund af jeres mangel på selvkontrol’ (1 Korinther 7:5)

20. Den af Noas tre sønner som blev forbigået da de to andre blev velsignet (1 Mosebog 9:18, 25-27)

21. „Jeg er Davids . . . og afkom, den strålende morgenstjerne“ (Åbenbaringen 22:16)

22. „Flygt derfor fra de . . . der hører ungdommen til“ (2 Timoteus 2:22)

26. Resultatet når „dybets overflade stivner“ (Job 37:10; 38:30)

27. Den tale korintherne skulle føre, burde ifølge Paulus være sådan (1 Korinther 1:10)

Løsning på krydsord side 27

 Løsninger vandret

2. EURAKVILO

9. SABA

10. NEBO

11. SANDHED

13. MARIA

14. UGLEN

15. GAZELLE

18. STJERNEBILLEDER

20. KRAALER

23. RITMA

24. ORMEN

25. MILDHED

28. SEGL

29. ENOK

30. SYNAGOGEN

Løsninger lodret

1. MISJMA

3. RAMA

4. KRYDDERBLANDING

5. ISSE

6. UMODNE

7. UBARMHJERTIGE

8. HELLIGDOMMENE

11. SAG

12. DUE

16. ABNER

17. LILJE

19. FRISTE

20. KAM

21. ROD

22. ØNSKER

26. ISEN

27. ENIG