Přejít k článku

Svědkové pomáhají uprchlíkům ve střední Evropě

V posledních letech proudí do Evropy velký počet uprchlíků z Afriky, Blízkého a Středního východu a jižní Asie. Státní organizace a místní dobrovolníci jim poskytují jídlo, přístřeší a lékařskou péči.

Uprchlíci ale nepotřebují jenom materiální pomoc. Mnozí z nich zažili trauma, a tak potřebují útěchu a naději. Svědkové Jehovovi ve střední Evropě se jim snaží ze všech sil pomáhat – naslouchají jim a mluví s nimi o povzbuzujících myšlenkách z Bible.

Útěcha z Bible

Od srpna 2015 se uprchlíkům obětavě věnují svědkové z víc než 300 sborů v Rakousku a Německu. Všimli si, že tito lidé si rádi povídají o následujících námětech:

Od srpna do října 2015 objednali místní svědkové u středoevropské pobočky přes čtyři tuny biblických publikací a zdarma je nabízeli uprchlíkům.

Překonávají jazykovou bariéru

Hodně uprchlíků mluví jenom svým rodným jazykem. Svědkové proto používají webové stránky jw.org, kde jsou články a videa ve stovkách jazyků. „Někdy se domlouváme rukama nebo pomocí obrázků,“ říkají Matthias a Petra, kteří pomáhají v Erfurtu v Německu. Taky používají aplikaci JW Language. Ta je určená k učení jazyků a pomáhá svědkům mluvit s uprchlíky o Bibli v jejich mateřštině. Jiní využívají vícejazyčnou aplikaci JW Library, ze které čtou biblické verše a pouští videa.

Úžasná odezva

Jedni manželé ze Svinibrodu v Německu vypráví: „Obklopila nás spousta uprchlíků. Za dvě a půl hodiny si vzali asi 360 publikací. Někteří nám poděkovali pokývnutím hlavy.“ Wolfgang, který je dobrovolníkem v Diezu v Německu, říká: „Uprchlíci jsou vděční, že se o ně někdo zajímá. Občas si řeknou o publikace v pěti nebo šesti jazycích.“

Hodně uprchlíků si publikaci hned začne číst a někteří se za svědky vrátí, aby jim poděkovali. Ilonca, která žije v Berlíně, říká: „Dva mladíci si od nás vzali něco ke čtení. Po půlhodině se za námi vrátili a jako dárek nám přinesli chlebovou placku. Omlouvali se, že nemají nic jiného, čím by nám poděkovali.“

„Děkuju! Moc vám děkuju!“

Toho, jak se svědkové ve prospěch uprchlíků namáhají, si váží sociální pracovníci, úředníci i sousedé. Jeden sociální pracovník, který se stará o přibližně 300 uprchlíků, zvolal: „Děkuju! Moc vám děkuju, že se tak zajímáte o to, aby se těmto lidem dobře dařilo!“ Jiný sociální pracovník v uprchlickém táboře svědkům řekl, že je skvělé dávat uprchlíkům něco smysluplného ke čtení v jejich mateřštině, „protože jejich život se momentálně skládá jen ze tří jídel denně“.

Marion a její manžel Stefan, kteří žijí v Rakousku, vysvětlili účel své dobrovolné práce dvěma policistům na obchůzce. Ti jim poděkovali a požádali o dvě knihy. Marion říká: „Policie nás za naši práci opakovaně chválí.“

Jedna žena z Rakouska, která pravidelně daruje táboru potřebné věci, si všimla, že ať je jakékoli počasí, svědkové jsou uprchlíkům vždy k dispozici. Jednou jim řekla: „Ti lidé samozřejmě potřebují materiální pomoc, ale nejvíc potřebují naději. A přesně tu jim dáváte.“