Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. LEKCE

Jací lidé jsou svědkové Jehovovi?

Jací lidé jsou svědkové Jehovovi?

Dánsko

Tchaj-wan

Venezuela

Indie

Znáte někoho ze svědků Jehovových? Někteří jsou možná vašimi sousedy, kolegy nebo spolužáky. Anebo vás někdo ze svědků navštívil a mluvil s vámi o Bibli. Kdo vlastně jsme a proč o své víře mluvíme s druhými?

Jsme obyčejní lidé. Pocházíme z různého prostředí a sociálních poměrů. Někteří dřív patřili k jinému náboženství nebo v Boha vůbec nevěřili. Než se ale každý z nás stal svědkem Jehovovým, věnoval čas důkladnému studiu Bible. (Skutky 17:11) To, co poznával, přijal za své a pak se sám rozhodl, že chce uctívat Jehovu.

Máme užitek ze studia Bible. Podobně jako jiní lidé, i my se potýkáme s problémy a máme své slabé stránky. Ale díky tomu, že se každý den snažíme uplatňovat biblické zásady, je náš život kvalitnější. (Žalm 128:1, 2) To je jeden z důvodů, proč o myšlenkách, které jsme se z Bible dozvěděli, mluvíme s druhými.

Žijeme podle Božích měřítek. Tato měřítka jsou zapsaná v Bibli a pomáhají nám, abychom byli spokojení, měli úctu k lidem a projevovali takové vlastnosti, jako je poctivost a laskavost. Boží měřítka také přispívají k rozvoji zdravé a prosperující společnosti, k pevným vztahům v rodině a k vysoké morálce. Jsme přesvědčeni, že „Bůh není stranický“, a proto jsme mezinárodní rodinou duchovních bratrů a sester, která není rozdělena rasově ani politicky. I když jsme obyčejní lidé, jako skupina jsme výjimeční. (Skutky 4:13; 10:34, 35)

  • Co mají svědkové Jehovovi společného s ostatními lidmi?

  • Jakými měřítky se svědkové řídí?