STRÁŽNÁ VĚŽ Srpen 2009

HLAVNÍ TÉMA

Jsou všechna náboženství dobrá?

Vedou všechna náboženství k Bohu? Co o tom učil Ježíš?

HLAVNÍ TÉMA

Dobré náboženství vede lidi k vysokým morálním měřítkům

Přečtěte si, co Bible učí o manželství, rozvodu a sexuální morálce.

HLAVNÍ TÉMA

Dobré náboženství vede lidi k bratrské lásce

Které náboženství učí své členy, aby překonávali politické, rasové a ekonomické bariéry, které rozdělují lidstvo?

HLAVNÍ TÉMA

Dobré náboženství vede lidi k úctě k Božímu Slovu

Ježíš vedl lidi k úctě k Božímu Slovu. Které náboženství jedná také tak?

PRAKTICKÉ RADY PRO RODINNÝ ŽIVOT

Hospodaření s penězi

Rodinný rozpočet bývá příčinou hádek. Přečtěte si praktické rady z Bible, které vám při hospodaření s penězi mohou pomoci.

PŘEČTĚTE SI S DĚTMI

Raab naslouchala zprávám

Proč Raab ukryla izraelské zvědy?