Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsou všechna náboženství dobrá?

Jsou všechna náboženství dobrá?

ŽIJEME ve světě neuvěřitelné náboženské rozmanitosti. Jeden nedávný průzkum ukázal, že existuje 19 hlavních vyznání a přibližně 10 000 menších náboženství. Tato různorodost umožňuje nebývale velký výběr. A tak se nabízí otázka: Záleží vůbec na tom, které náboženství si člověk vybere?

Někteří lidé říkají, že různá náboženství jsou jako různé cesty vedoucí na vrchol hory. Nepovažují za důležité, kterou cestu si vyberou, protože všechny vedou na stejné místo. Domnívají se, že když je pouze jeden Všemohoucí Bůh, tak musí v konečném důsledku všechna náboženství vést k němu.

Vedou všechny cesty k Bohu?

Jak se k této otázce stavěl Ježíš Kristus, jeden z nejuznávanějších náboženských učitelů v dějinách? „Vejděte těsnou branou,“ řekl svým učedníkům. Proč právě tudy? „Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7:13, 14, Český ekumenický překlad)

Skutečně Ježíš řekl, že některá náboženství vedou „do záhuby“? Nebo učil, že na široké cestě jsou jen nevěřící, kdežto věřící — ať jsou jakéhokoli vyznání — jdou po úzké cestě, která vede k životu?

Bezprostředně po tom, co Ježíš řekl, že jsou jenom dvě cesty, prohlásil: „Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“ (Matouš 7:15, Bible21) Krátce na to řekl: „Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království. Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce.“ (Matouš 7:21, Slovo na cestu) Pokud je někdo považován za proroka anebo  tvrdí, že Ježíš je jeho ‚Pán‘, je rozumné pokládat ho za věřícího člověka. Ježíš tedy zjevně upozorňoval, že ne všechna náboženství jsou dobrá a že ne všichni náboženští učitelé jsou důvěryhodní.

Dá se rozpoznat, která cesta je ta úzká?

Bible je spolehlivá mapa, která člověku pomůže najít správnou náboženskou cestu

Ukázali jsme si, že k Bohu nevede každá cesta. Jak tedy můžete mezi tisíci možnostmi najít úzkou cestu vedoucí k životu? Uvažujte o tomto znázornění. Ztratili jste se ve velkém městě. Rozhodli jste se požádat někoho o pomoc. Jeden člověk vám s jistotou řekne, že máte jet doprava. Jiný vás bude přesvědčovat, abyste jeli doleva. A další vám doporučí, abyste si vybrali ten směr, který vám připadá nejlepší. Nakonec nějaký člověk vytáhne spolehlivou mapu a ukáže vám správnou cestu. Pak vám mapu dá, abyste se do ní mohli cestou dívat. Určitě budete mít větší jistotu, že do svého cíle dojedete.

Podobně když si máme vybrat správnou náboženskou cestu, potřebujeme mít spolehlivou duchovní mapu. Existuje nějaká? Ano, touto mapou je Bible. Je v ní totiž napsáno: „Všecko Písmo od Boha vdechnuté jest také užitečno k učení, ke kárání, k napravování, k výchově ve spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 3:16, Sýkora)

I vy pravděpodobně máte k dispozici překlad Bible, který můžete používat jako duchovní mapu. Vydavatelé tohoto časopisu, svědkové Jehovovi, vytvořili spolehlivý biblický překlad, který je známý jako Svaté Písmo — Překlad nového světa. Pokud však nejste jedním ze svědků Jehovových, možná při zkoumání otázky, podle čeho rozpoznat dobré náboženství od špatného, dáte přednost jinému překladu. V této sérii článků je proto citována řada překladů Bible, které jsou uznávány jinými církvemi.

Až budete číst následující články, porovnávejte náboženství, která znáte, s tím, co říká Bible. A mějte na mysli Ježíšova slova o tom, jak můžeme odlišit dobré náboženství od špatného. Řekl: „Každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom nést dobré ovoce.“ (Matouš 7:17, 18, Petrů) Prozkoumejme alespoň tři oblasti, jež patří k dobrému ovoci, které je podle Bible charakteristické pro „dobrý strom“.