Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Duše

Duše

Na otázky, co je to duše a co se s ní stane, když zemřeme, odpovídají náboženství různě a často si odporují. V Bibli ale nacházíme jasné odpovědi.

Je duše nesmrtelná?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí si myslí, že duše nesmrtelná je. Někteří jsou přesvědčeni, že se duše rodí znovu a znovu – když jedno fyzické tělo zemře, objeví se v novém. A další zase věří tomu, že nakonec přejde do jiné říše, jako například do nebe nebo do pekla.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible nepopisuje duši jako něco nesmrtelného. Naopak se o ní často zmiňuje jako o něčem, co umírá. Prorok Ezekiel, kterého Bůh použil k napsání části Bible, prohlásil, že duše může být potrestaná smrtí. A jinde Bible mluví o „mrtvé duši“, když se jedná o mrtvé tělo. (3. Mojžíšova 21:11) Bible tedy neučí, že by duše byla nesmrtelná.

„Duše, která hřeší – ta zemře.“ Ezekiel 18:20

Je duše oddělená od těla?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Duše přebývá v těle, dokud je člověk naživu, ale po jeho smrti tělo opouští.

CO ŘÍKÁ BIBLE

1. Mojžíšově 46:18 se mluví o matce, která porodila „šestnáct duší“ – jinými slovy šestnáct dětí. Hebrejský výraz, který je v Bibli použitý pro slovo „duše“, totiž může být přeložený jako „ten, kdo dýchá“. Někdy tento výraz označuje dokonce zvířata. Bible také o duši říká, že potřebuje potravu. (5. Mojžíšova 12:20) Kdyby tedy duše existovala odděleně od těla, potřebovala by dýchat nebo jíst? V Bibli se slovo „duše“ nejčastěji používá k označení celého živého člověka – jeho těla, emocí a osobnosti.

„Porodila . . . šestnáct duší.“ 1. Mojžíšova 46:18

 Co se s duší stane, když zemřeme?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Stejně jako je jisté, že po smrti naše tělo zanikne, je jisté i to, že „není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu [neboli v hrobě]“. (Kazatel 9:10) Bible jasně říká, že když někdo zemře, „jde zpět do . . . zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky“. (Žalm 146:4) Duše, která zemře, je ve stavu nečinnosti, a proto se v Bibli o mrtvých lidech často píše, že obrazně řečeno spí. (Matouš 9:24)

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ?

Když zemře někdo z vašich blízkých, chcete pravděpodobně znát odpovědi na otázky jako: Kde teď je? Co se s ním děje? Trpí nějak? Bible ukazuje, že mrtví si nic neuvědomují, a tak nemusíme mít strach, že by naše milované něco trápilo. Navíc nás může utěšit to, co slíbil Bůh – že mrtvé přivede v budoucnosti zpět k životu. (Izajáš 26:19)

„Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ Kazatel 9:5