Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JAK MÍT DOMA POHODU

Jak mít v rodině pohodu

Jak mít v rodině pohodu

ŘEKLI BYSTE, že k rodinné pohodě může přispět Bible? Porovnejte její rady s tím, co se osvědčilo některým lidem. Zvažte, které myšlenky by vám mohly pomoct vyhnout se hádkám, mít doma příjemnou atmosféru a posílit vztahy v rodině.

 BIBLICKÉ RADY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K RODINNÉ POHODĚ

MĚJTE SPRÁVNÝ POHLED NA SVÉHO PARTNERA.

„Nic nebudete dělat ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s ponížeností mysli budete považovat ostatní za sobě nadřazené a nebudete s osobním zájmem upírat oči jen na své vlastní záležitosti, ale s osobním zájmem i na záležitosti ostatních.“ (Filipanům 2:3, 4)

„Zjistili jsme, že je dobré považovat svého partnera za důležitějšího než sebe a ostatní.“ (C. P., vdaná 19 let)

POZORNĚ A NEZAUJATĚ NASLOUCHEJTE.

„Dále jim připomínej, aby . . . nebyli útoční, byli rozumní a projevovali veškerou mírnost ke všem lidem.“ (Titovi 3:1, 2)

„Napětí můžete zmírnit, když se svým partnerem nemluvíte hádavým tónem. Je důležité nezaujatě naslouchat a respektovat jeho názor, i když s ním nesouhlasíte.“ (P. P., vdaná 20 let)

BUĎTE TRPĚLIVÍ A MÍRNÍ.

„Trpělivost zapůsobí na velitele, a mírný jazyk může zlomit kost.“ (Přísloví 25:15)

„Neshody budou vznikat asi pořád, ale záleží na nás, jak dopadnou. Rozhodně musíme být trpěliví. Pak se dají řešit.“ (G. A., vdaná 27 let)

NIKDY SE NESNIŽTE KE SLOVNÍM NEBO FYZICKÝM ÚTOKŮM.

„Všechny [je] od sebe odložte: zlobu, hněv, špatnost, utrhačnou řeč a oplzlou mluvu ze svých úst.“ (Kolosanům 3:8)

„Obdivuju manžela, jak se dokáže ovládat. Vždycky zůstane klidný. Nikdy na mě nekřičí ani mě neuráží.“ (B. D., vdaná 20 let)

ODPOUŠTĚJTE A SNAŽTE SE NESHODY RYCHLE ŘEŠIT.

„Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti.“ (Kolosanům 3:13)

„Když jste ve stresu, není vždycky jednoduché zůstat v klidu a snadno se může stát, že řeknete nebo uděláte něco, co partnera zraní. Je hezké, když v takových chvílích umíte odpustit. Dobré manželství se bez odpouštění neobejde.“ (A. B., vdaná 34 let)

ZVYKNĚTE SI NESOBECKY DÁVAT.

„Mějte ve zvyku dávat, a lidé vám budou dávat. . . . Jakou mírou totiž odměřujete vy, takovou mírou budou na oplátku měřit vám.“ (Lukáš 6:38)

„Můj manžel ví, co mám ráda, a je samé překvapení. Já pak zase často přemýšlím, co by udělalo radost jemu. Díky tomu se hodně nasmějeme.“ (H. K., vdaná 44 let)

O RODINNOU POHODU STOJÍ ZA TO USILOVAT

Lidé citovaní v tomto článku patří k milionům lidí z celého světa, kterým Bible pomáhá získávat vlastnosti, díky nimž mají doma větší pohodu. * Zjistili, že i když se někteří členové jejich rodiny moc nesnaží spolupracovat, o hezké vztahy v rodině stojí za to usilovat. Bible totiž říká: „Mírumilovní žijí v radosti.“ (Přísloví 12:20, Bible21)

^ 24. odst. Víc informací o tom, jak dosáhnout štěstí v rodině, najdete ve 14. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi a která je k dispozici na www.jw.org. Podívejte se také do sekce CO ŘÍKÁ BIBLE > PRO RODINY.