Přejít k článku

Přejít na obsah

„Mrtvola“ se probouzí k životu

„Mrtvola“ se probouzí k životu

 „Mrtvola“ se probouzí k životu

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V INDONÉSII

DNE 17. července 1997 bylo v celostátních večerních zprávách v Indonésii zvláštní oznámení — rozkvetla jedna z největších kvetoucích rostlin na světě. Proč se o tom, že nějaká rostlina rozkvetla, mluvilo ve večerních zprávách? Protože tato rostlina je zvláštní — kvete pouze třikrát nebo čtyřikrát za čtyřicet let svého života a to jen dva až tři dny. Rostlina je v Bogorské botanické zahradě a po tomto oznámení se počet návštěvníků zahrady zvýšil o padesát procent. Za jediný den se na ni přišlo podívat více než 20 000 lidí.

Celý botanický název rostliny je Amorphophallus titanum. Někteří lidé jí říkají árón obří, ale většina Indonézanů o ní mluví jako o mrtvolné květině, protože když kvete, vytváří pach, jenž jim připomíná hnijící rybu nebo rozkládající se myš. Pro včely, které rostlinu opylují, je hnilobný pach signálem, že již rozkvetla.

Árón obří vyniká nejen svým výrazným pachem, ale také svou velikostí. Dospělá rostlina převyšuje všechno kolem, snad kromě hodně vysokých lidí. Jedna rostlina v Bogorské botanické zahradě vyrostla do výšky 2,5 metru a vynořila se z obrovského zřaseného toulce ve tvaru vázy, jenž měl průměr 2,6 metru. Tento květinový gigant vyrostl z hlízy, která vážila skoro sto kilogramů!

Ačkoli má árón obří mimořádně velké květy, nemůže se chlubit světovým prvenstvím ve velikosti, protože nejde o jeden květ, ale o mnoho malých květů.

Árón obří je jen dalším příkladem, jenž dokládá pravdivost žalmistova prohlášení: „Sám jsi udělal mnoho věcí, Jehovo, můj Bože, dokonce svá podivuhodná díla . . .  Nikdo se k tobě nemůže přirovnat.“ (Žalm 40:5)