Přejít k článku

Jaký je biblický názor na Velikonoce?

Jaký je biblický názor na Velikonoce?

Co říká Bible

 Slavení Velikonoc se nezakládá na Bibli. Když se podíváte do historie, uvidíte, že tato tradice ve skutečnosti vychází ze starověkých rituálů plodnosti. Uvažujte o následujících faktech.

  1.   Název: Dílo Encyclopædia Britannica říká: „Původ anglického názvu Easter je nejasný. Anglosaský kněz Beda Ctihodný, který žil v 8. století, ho odvozoval od anglosaské bohyně jara Eostre.“ Jiná díla odkazují na fénickou bohyni plodnosti Astarte, která je obdobou babylónské bohyně Ištar.

  2.   Zajíc a králík: Tyto symboly plodnosti „mají původ ve starověkých obřadech a symbolice související s pohanskými slavnostmi jara v Evropě a na Blízkém východě“. (Encyclopædia Britannica)

  3.   Vajíčka: Podle publikace Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend zvyk shánět vajíčka, která údajně snesl velikonoční zajíc, „není pouhá dětská hra, ale pozůstatek rituálu plodnosti“. Lidé v některých kulturách byli přesvědčeni, že malovaná velikonoční vajíčka „mohou magickým způsobem zajistit štěstí, úspěch, zdraví a ochranu“. (Traditional Festivals)

  4.   Nové šaty: „Pokládalo [se] za nezdvořilost a tudíž za neštěstí, kdyby skandinávská bohyně jara neboli Easter byla pozdravena v něčem jiném než v novém oděvu.“ (The Giant Book of Superstitions)

  5.   Bohoslužby při východu slunce: Bývají spojovány s rituály starověkých ctitelů slunce „při jarní rovnodennosti, kterými se vítalo slunce s jeho velkou silou, jež vnášela do všech věcí, které rostly, nový život“. (Celebrations—The Complete Book of American Holidays)

 Dílo The American Book of Days popisuje původ Velikonoc takto: „Není pochyb o tom, že církev ve svých počátcích přijala staré pohanské zvyky a dala jim křesťanský význam.“

 Bible nás varuje, abychom se při uctívání Boha vyhýbali tradicím nebo zvykům, které se mu nelíbí. (Marek 7:6–8) Ve 2. Korinťanům 6:17 čteme: „‚Oddělte se,‘ říká Jehova, ‚a přestaňte se dotýkat nečistého.‘“ Velikonoce jsou pohanský svátek, a ti, kdo se Bohu chtějí líbit, by je neměli slavit.