Una vida familiar feliç. És possible?

Si apliques els consells bíblics, podràs tindre un matrimoni i una família feliç.

Introducció

Este fullet conté suggerències pràctiques basades en la Bíblia que t’ajudaran a tindre un matrimoni i una família feliç.

1a SECCIÓ

Acudix a Déu per a tindre un bon matrimoni

La resposta a dos preguntes senzilles t’ajudarà a millorar el teu matrimoni

2a SECCIÓ

Sigueu fidels l’un a l’altre

És suficient amb no cometre adulteri per a ser fidel en el matrimoni?

3a SECCIÓ

Com pots resoldre els problemes?

El punt de vista correcte pot ser la diferència entre un matrimoni fort i feliç o un fràgil i infeliç.

4a SECCIÓ

Com administrar els diners

Quin paper juga la confiança i la honestedat?

5a SECCIÓ

Com pots mantindre una bona relació amb els teus familiars

Pots honrar els teus pares sense posar en perill el vostre matrimoni

6a SECCIÓ

Els xiquets et canvien la vida

Pot enfortir el teu matrimoni el fet de tindre un xiquet?

7a SECCIÓ

Com educar el teu fill

Disciplinar significa més que posar normes i castigar.

8a SECCIÓ

Quan ocorre una desgràcia

Busca l’ajuda que necessites.

9a SECCIÓ

Adoreu Jehovà com a família

Com pots disfrutar encara més de la teua adoració en família?