Прескочи към материала

Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли!

Този уебсайт е направен, за да Ви помогне да научите повече за Бога, Библията и Свидетелите на Йехова. Четете, гледайте и сваляйте съдържанието, което е от интерес за Вас. Искаме и други да извлекат полза от нашия сайт, но Ви молим да не възпроизвеждате съдържанието му в друг уебсайт или приложение. Можете да споделяте с другите това, което сте научили, като ги насочвате към този уебсайт, както е посочено в Условията за ползване по–долу.

 Авторски права

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Всички права запазени.

Този уебсайт се издава и поддържа от Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Watchtower“). Ако не е посочено нищо друго, целият текст и всяка информация, съдържаща се в този уебсайт, са интелектуална собственост на Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania („Watch Tower“).

 Запазени марки

Adobe, логото на Adobe, Acrobat и логото на Acrobat са търговски марки на Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes и iPod са търговски марки на Apple Inc. Microsoft, логото на Microsoft, както и имената на всякакъв софтуер и продукти на Microsoft, включително Microsoft Office и Microsoft Office 365, са търговски марки на Microsoft Inc. Android  е търговска марка на Google LLC. Android роботът е възпроизведен или променен, като източник са изображенията, създадени и предоставени от Google, и бива използван в съгласие с условията, посочени в Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на техните притежатели.

 Условия и разрешение за ползване на уебсайта

Настоящите Условия за ползване уреждат използването на този уебсайт. Чрез използването на сайта Вие се съгласявате изцяло с тези условия и всякакви допълнителни условия за ползване (наречени колективно „Условия за ползване“), изложени подробно на този уебсайт. Ако не сте съгласни с Условията за ползване или някаква част от тях, не използвайте този уебсайт.

Какво е правилното използване на този уебсайт? Съобразно ограниченията по–долу Вие можете:

  • Да гледате, сваляте и разпечатвате от този уебсайт защитени с авторски права илюстрации, електронни издания, музика, снимки, текст или видеоматериали на Watch Tower за лична употреба с нетърговска цел.

  • Да споделяте линкове или електронни екземпляри на издания, видеоматериали или аудиозаписи, които са на разположение за сваляне от този сайт.

Нямате право:

  • Да публикувате илюстрации, електронни издания, запазени марки, музика, снимки, видеоматериали или статии от този уебсайт в интернет (в каквито и да е уебсайтове, сайтове за споделяне на файлове, социални мрежи).

  • Да разпространявате илюстрации, електронни издания, запазени марки, музика, снимки, текст или видеоматериали от този уебсайт със или като част от някакъв софтуер (включително да качвате такива материали на сървър за употреба от някакъв софтуер).

  • Да възпроизвеждате, заимствате, копирате, разпространявате или използвате по какъвто и да е начин илюстрации, електронни издания, запазени марки, музика, снимки, текст или видеоматериали от този уебсайт с търговска цел или срещу заплащане (дори и да не е включена печалба).

  • Да създавате с цел разпространение всякакви софтуерни приложения, инструменти или техники, които са предназначени за събиране, копиране, сваляне, извличане, търсене или скрейпинг на данни, HTML, изображения или текст от този сайт. (Това не забранява разпространението на безплатни приложения с нетърговска цел, предназначени за сваляне на електронни файлове като EPUB, PDF, MP3 и MP4 от публичните части на този сайт.)

  • Да злоупотребявате с уебсайта и неговите услуги, като например се намесвате в уебсайта или услугите му или получавате достъп до тях по какъвто и да е начин, различен от установения.

  • Да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, който причинява или може да причини вреда на уебсайта или да наруши достъпа до него; или да го използвате по какъвто и да е непозволен, незаконен, престъпен или зловреден начин или във връзка с някаква непозволена, незаконна, престъпна или зловредна цел или дейност.

  • Да използвате този уебсайт или някои от неговите илюстрации, електронни издания, запазени марки, музика, снимки, текст или видеоматериали с цели, които са свързани с маркетинг.

 Медицински раздел

Материалите в медицинския раздел на този уебсайт („Медицински раздел“) са единствено с информативни цели и не представляват медицински съвети, нито са предназначени да заместят професионалната медицинска консултация, диагноза или лечение. Медицинският раздел не препоръчва конкретни тестове, лекари, продукти, процедури, мнения или друга информация, спомената в него.

Винаги се допитвайте до лекар или до друго квалифицирано медицинско лице, ако имате въпроси във връзка със заболяване или избор на лечение.

Този уебсайт се стреми да включва точна и актуална информация в Медицинския раздел. Но тази информация се предоставя такава, каквато е, без гаранции, било то изрични, или подразбиращи се. Уебсайтът не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции във връзка с Медицинския раздел, включително (но не ограничено до) подразбиращи се гаранции за търговска стойност и годност за определени цели. Уебсайтът не дава никакви гаранции за надеждността, точността, актуалността, полезността или пълнотата на информацията, достъпна в Медицинския раздел. Уебсайтът не поема каквато и да е отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на Медицинския раздел. Решението да се доверите на информацията в Медицинския раздел е единствено на Ваша отговорност. При никакви обстоятелства този уебсайт няма да носи отговорност за щети (включително, но не ограничено до случайни и косвени щети, получени травми, смърт в резултат на противоправни действия, пропуснати ползи, както и щети в резултат на загуба на данни или преустановена дейност) и претенции, възникнали в резултат на ползването или невъзможността за ползването на информацията в Медицинския раздел, независимо дали тези щети или претенции се основават на гаранции, договор, деликт или някаква друга правна теория, и независимо дали към този уебсайт е отправено предупреждение за възможността от такива щети или претенции.

 Отказ от гаранции и ограничения на отговорността

Този уебсайт и цялата информация, съдържание, материали и други услуги, достъпни чрез него, се предоставят от Watchtower във вида, в който са. Watchtower не дава никакви гаранции, било то изрични, или подразбиращи се.

Watchtower не гарантира, че този сайт не съдържа вируси или други вредни компоненти. Watchtower не носи отговорност за никаква вреда, свързана с използването на каквито и да било услуги, информация, материали и друго съдържание, предоставени чрез този сайт, включително за (но не ограничено до) преки, косвени, случайни и наказуеми щети (включително пропуснати ползи).

 Нарушение на Условията за ползване

Без това да накърнява останалите права на Watchtower съгласно настоящите Условия за ползване, ако по някакъв начин нарушите тези Условия за ползване, в отговор на нарушението Watchtower може да предприеме такива действия, каквито сметне за подходящо, включително временно или окончателно прекратяване на достъпа Ви до уебсайта, блокиране на достъпа от компютри, използващи Вашия IP адрес, свързване с Вашия интернет доставчик с молба да прекрати достъпа Ви до уебсайта и (или) подвеждането Ви под съдебна отговорност.

 Изменения

Watchtower може от време на време да променя настоящите Условия за ползване. Изменените Условия за ползване влизат в сила от датата на публикуването си на този уебсайт. Моля, проверявайте редовно тази страница, за да сте запознати с актуалната версия.

 Закон и юрисдикция

Тези Условия за ползване се ръководят и тълкуват според законите на щата Ню Йорк (САЩ) независимо от конфликти с правните норми. Всички правни действия във връзка с тези Условия за ползване трябва да бъдат повдигнати в щатски или федерален съд с юрисдикция в щата Ню Йорк (САЩ).

 Ограничителна клауза

При положение че някое от тези Условия за ползване бъде обявено от съд със съответната юрисдикция за недействително, невалидно, неприложимо или незаконно, другите условия остават в сила. Неспособността на Watchtower да изпълни някое от тези условия няма да представлява или да се тълкува като отказ от тях или от правото за налагането им.

 Пълно споразумение

Настоящите Условия за ползване представляват пълното споразумение между Вас и Watchtower относно употребата Ви на този уебсайт и заменят всички предишни споразумения по отношение на употребата Ви на този уебсайт.