СТРАЖЕВА КУЛА Бр. 2, 2020 | Какво е Божието Царство?

Векове наред хората си задават този въпрос. Отговорът може да бъде намерен в Библията.

„Да дойде Твоето царство“ — молитва, изричана от милиони хора

На кои въпроси за Божието Царство трябва да си отговорим, за да разберем значението на тази молитва?

Защо се нуждаем от Божието Царство?

Докато управляват несъвършени хора, винаги ще има проблеми.

Кой е Царят на Божието Царство?

Няколко библейски писатели записали подробности, които да ни помогнат да разпознаем Царя на Божието Царство. В цялата човешка история само един човек отговаря на това описание.

Кога Божието Царство ще управлява земята?

Някои от верните последователи на Исус също искали да знаят това. Как отговорил той на въпроса им?

Какво ще постигне Божието Царство?

Исус знаел, че Божието Царство е единственото управление, което може да разреши проблемите на земята. Как това, което е направило Царството досега, ни помага да му имаме доверие?

Избери да подкрепиш Божието Царство още сега!

Исус подканил последователите си да търсят първо Царството. Как можем да правим това?

Какво представлява Божието Царство?

Много хора се молят да дойде Божието Царство, но питал ли си се някога какво представлява Божието Царство и какво ще направи то?