Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

ПРОБУДЕТЕ СЕ! Бр. 2, 2020 | 5 въпроса относно страданията: Отговорите

В даден момент всеки човек е застигнат от страдания — било то болест, злополука, природно бедствие, или насилие.

Хората търсят отговори на въпросите си.

  • Някои смятат, че страданията са предопределени от съдбата или че нямаме почти никакъв контрол върху онова, което ни се случва.

  • Други вярват в кармата. Според тях страданията са резултат от нещо лошо, което сме извършили в сегашния си или предишен живот.

Страданията пораждат много въпроси, които остават без отговор.

В какво вярват някои

Сравни възгледа на различните религии за страданията.

1. Бог ли е виновен за страданията ни?

Хората биват заблуждавани от учения, които представят Бога в погрешна светлина. Каква е истината?

2. Ние ли сме виновни за страданията си?

Ако отговорът е да, тогава би трябвало да можем да си спестим някои страдания.

3. Защо добрите хора страдат?

Библията ни помага да намерим отговора.

4. Създадени ли сме да страдаме?

Логично ли е Бог, който е направил земята толкова красива, да допуска да страдаме? Ако не, какво се е объркало?

5. Ще имат ли край страданията?

Библията ни казва точно как Бог ще премахне страданията.

Не си сам — има помощ!

Дори проблемите ни да изглеждат неразрешими, има на разположение надеждно ръководство, което може да ни помогне.