Това упражнение ще ти помогне да се сприятелиш с различни хора.