An search feature kan JW Library makakatabang sa paghanap nin termino o frase sa Bibliya o sa publikasyon.

Sundan an mga instruksiyon na ini sa pag-search:

 Pag-search sa Bibliya

Puwede kang mag-search nin termino o frase sa Bibliya na binabasa mo.

Mantang nasa Bible, pinduton an Search box; dangan i-type an termino na gusto mong hanapon. Mantang nagta-type, may maluwas na mga suhestiyon. Pinduton an napili mo o an Enter button sa keyboard para mahiling an resulta.

Ipapahiling kan Top Verses an pinakaparating ginagamit na bersikulo. Ipapahiling man sa All Verses an gabos na bersikulo uyon sa pagkasunod-sunod kan libro sa Bibliya. Sa Articles, mga artikulo sa introduksiyon asin mga apendise man an ipapahiling.

Kun frase an hinahanap mo, itsek an Match Exact Phrase box tanganing an eksaktong hinahanap mo sana an magluwas na resulta.

 Pag-search sa Publikasyon

Puwede kang mag-search nin termino o frase sa binabasa mong publikasyon.

Mantang nakabukas an publikasyon, pinduton an Search box, dangan i-type an terminong hinahanap mo. Mantang nagta-type, may maluwas na mga suhestiyon. Pinduton an napili mo o an Enter key sa keyboard para mahiling an resulta.

Kun frase an hinahanap mo, itsek an Match Exact Phrase box tanganing an eksaktong hinahanap mo sana an magluwas na resulta.

 Pag-search nin Topic

Kun may na-download ka nang Insight on the Scriptures, puwede kang mag-search nin Insight topic. Puwede kang mag-search kaiyan mantang nagbabasa ka nin Bibliya o publikasyon sa app.

Pinduton an Search box, dangan i-type an topic na hinahanap mo. Mantang nagta-type ka, maluwas kaiba kan lista nin mga suhestiyon an mga topic sa Insight. Pinduton an topic na gusto mong buksan.

Ilinuwas an mga feature na ini kan Oktubre 2014 sa JW Library 1.3.4, na puwede sa Windows 8.0 pataas. Kun dai mo pa nahihiling an mga feature na ini, sundan tabi an mga instruksiyon sa artikulo na “Paggamit kan JW Library​—Windows,” sa irarom kan I-download an Pinakabagong mga Feature.