Mantang nagbabasa asin nag-aadal kan mga publikasyon sa JW Library, puwede mong i-highlight an mga tataramon o frase.

Sundan an mga instruksiyon na ini sa pag-highlight nin mga text:

 Mag-add nin Bagong Highlight

Igwa nin duwang paagi para maka-highlight nin mga text.

Pinduton an tataramon para mapili iyan. Gamiton an mga handle tanganing ma-adjust kun sagkod sain an iha-highlight. Sa maluwas na context menu, pinduton an Highlight button dangan pumili nin kulor na gusto mong gamiton sa pag-highlight nin mga text.

Puwede ka man maggamit nin stylus sa pag-highlight nin sarong tataramon o frase. I-highlight an mga text sa screen arog kan ginigibo mo sa nakaimprentang pahina gamit an totoong highlighter. Pag tapos ka na, maluwas tulos an sarong context menu. Puwede mong gamiton ini tanganing baguhon an kulor kan highlight, o tanganing i-delete iyan.

 Baguhon an Highlight

Para mabago an kulor kan highlight, pinduton an na-highlight na tataramon o frase dangan pumili nin bagong kulor. Para mahali an highlight, pinduton an tataramon o frase na naka-highlight dangan pinduton an Delete button.

Ilinuwas an mga feature na ini kan Nobyembre 2015 sa JW Library 1.6, na puwede sa Windows 8.1 pataas. Kun dai mo pa nahihiling an mga feature na ini, sundan tabi an mga instruksiyon sa artikulo na “Paggamit kan JW Library—Windows,” sa irarom kan I-download an Pinakabagong mga Feature.