Mantang nagbabasa asin nag-aadal kan mga publikasyon sa JW Library, puwede mong i-highlight an mga tataramon o frase.

Sundan an mga instruksiyon na ini sa pag-highlight nin mga text:

 Mag-add nin Bagong Highlight

Igwa nin duwang paagi para maka-highlight nin mga text.

Pinduton nin medyo haloy-haloy an tataramon para mapili iyan. Puwede mong gamiton an mga handle tanganing ma-adjust kun sagkod sain an iha-highlight. Sa maluwas na context menu, pinduton an Highlight button dangan pumili nin kulor na gusto mong gamiton sa pag-highlight.

Tanganing ma-highlight sa saro sanang gesture an sarong tataramon o frase, pinduton iyan nin medyo haloy-haloy dangan i-drag. Mantang ginigibo mo iyan, maha-higlight an mga tataramon. Pag tapos ka na, maluwas tulos an sarong context menu. Puwede mong gamiton ini tanganing baguhon an kulor kan highlight, o tanganing i-delete iyan.

 Baguhon an Highlight

Tanganing mabago an kulor kan highlight, pinduton an na-highlight na mga tataramon dangan pumili nin bagong kulor. Para mahali an highlight, pinduton an tataramon o frase na naka-highlight dangan pinduton an Delete button.

Ilinuwas an mga feature na ini kan Nobyembre 2015 sa JW Library 1.6, na puwede sa Android 4.0 pataas. Kun dai mo pa nahihiling an mga feature na ini, sundan tabi an mga instruksiyon sa artikulo na “Paggamit kan JW Library—Android,” sa irarom kan I-download an Pinakabagong mga Feature.