Dakul na libro, brosyur, tract, asin mga video an puwede mong basahon asin hilingon offline sa JW Library.

Sundan an mga instruksiyon na ini sa pag-download asin pagbukas nin mga publikasyon:

 Mag-download nin Publikasyon

Puwede kang mag-download dawa pirang publikasyon an gusto mong mabasa o pag-adalan offline.

  • Pinduton an Publications tab para mahiling an lista nin mga publikasyon.

  • Pinduton an Languages button para mahiling an mga lengguwahe na igwa kaiyan. Pilion an lengguwahe na gusto mong hilingon. Nasa inutan an mga lengguwaheng parati mong ginagamit. Puwede mo man i-type an lengguwahe na hinahanap mo.

Dakul an paagi para maghanap nin publikasyon sa JW Library.

Mahihiling sa By Type section an mga publikasyon sa binuksan mong lengguwahe na nakagrupo sigun sa klase kaiyan—Books, Tracts, o Videos. An iba kaiyan may dagdag pang pagpipilian, arog kan mga taon para sa The Watchtower o mga kategoriya para sa Videos. Pinduton an All Types para makabalik sa taas.

Sa What’s New section, mahihiling mo an mga publikasyon na kaluluwas pa sana sa lengguwaheng binukasan mo.

An mga publikasyon na dai pa nada-download igwa nin cloud icon. Pinduton an publikasyon na gusto mong i-download. Pag na-download mo na an publikasyon, mawawara na an cloud icon. Pinduton giraray an publikasyon para mabasa iyan.

Sa Downloaded section, mahihiling mo an gabos na pig-download mo sa ano man na lengguwahe. Puwedeng pagsunod-sunudon iyan sigun sa Title, Frequently Used, Rarely Used, Largest Size.

Mag-delete nin Publikasyon

 Puwedeng i-delete an publikasyon na dai mo na kaipuhan o para mabawasan an laog kan gadyet mo.

Pinduton an Publications tab, dangan pinduton an partikular na grupo nin publikasyon (halimbawa, Books) para sa lista nin mga publikasyon. Pinduton an Select button, dangan pinduton an publikasyon na gusto mong i-delete. Puwede mo man na pinduton nin mas haloy-haloy an sarong publikasyon para mapili iyan. Pinduton an Delete button, dangan kumpirmaron na gusto mo nang i-delete an mga publikasyon.

Kun kaipuhan mong bawasan an laog kan gadyet mo, puwede mong i-delete an mga publikasyon na bihira mong gamiton o dakulaon an file. Pinduton an Publications tab, asin magduman sa Downloaded section, dangan pagsunod-sunudon iyan sigun sa Rarely Used Largest Size. I-delete an mga publikasyon na dai mo na kaipuhan.

Mag-update nin Publikasyon

 Sa pana-panahon, may mga update sa publikasyon na pig-download mo.

An publikasyon na igwa nin update may markang refresh icon. Pag pinindot mo an publikasyon, may mahihiling kang mensahe na igwa na nin update. Pinduton an Download para mag-update, o an Later para mabuksan an na-download mo nang kopya kaiyan.

Para mahiling kun may update sa arin man na publikasyon na pig-download mo, pinduton an Publications tab. Kun igwa nin update, mahihiling an Pending Updates button. Pinduton iyan para mahiling an gabos na may update. Pinduton an publikasyon para ma-update, o pinduton an Update All button para ma-download an gabos na may update.

Ilinuwas an mga feature na ini kan Pebrero 2015 sa JW Library 1.4, na puwede sa iOS 6.0 pataas. Kun dai mo pa nahihiling an mga feature na ini, sundan tabi an mga instruksiyon sa artikulo na “Paggamit kan JW Library—iOS,” sa irarom kan I-download an Pinakabagong mga Feature.