Pakadto ha sulod

Newsroom

 

2021-11-01

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #5

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ngan nagsusumat hin eksperyensya nga nakabulig ha mga pamilya nga makailob hini nga panahon han pandemya.

2021-07-19

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #4

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin mga update ngan hin makapadasig nga mga eksperyensya nga nagpapakita kon paonan-o kita ginbubuligan ni Jehova nga ‘bug-os nga magdaog’ bisan pa han mga kakurian.

2021-04-19

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #3

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin mga update ngan eksperyensya nga nagpapamatuod nga ginbibendisyonan ni Jehova an aton pagsangyaw hini nga panahon han pandemya.

2021-03-26

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #2

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makapadasig nga mga update ngan eksperyensya nga nagpapamatuod han bendisyon ni Jehova ha Bethel ha panahon han pandemya.

2021-02-02

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #1

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makaparig-on nga mga eksperyensya mahitungod han aton malampuson nga pagsangyaw nga buruhaton ha panahon han pandemya.

2020-12-31

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #9

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsasaysay kon kay ano nga kinahanglan kita magin mabinantayon ngan kon paonan-o mapuprotektaran an aton kalugaringon ngan an iba tikang ha COVID-19.

2020-11-24

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #8

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsasaysay kon paonan-o an mga tagna ha Biblia makakabulig ha aton nga mailob an panahon han pandemya.

2020-10-30

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #7

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an naghihisgot kon paonan-o makakaya han mga batan-on an mga problema nga resulta hini nga pandemya.

2020-09-04

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #6

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an naghihisgot kon paonan-o nagpapadayon an suplay han espirituwal nga pagkaon bisan pa han pandemic.

2020-07-24

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #5

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsaysay kon paonan-o iginpapakita ni Jehova an iya gugma ngan pag-ataman durante hini nga pandemya.

2022-03-31

RUSSIA

Waray Rason nga Mahadlok ha Pagtimaraot

Han 2019 nga tinuig nga katirok, iginpresenta ni Brother Mark Sanderson han Nagmamando nga Lawas an pahayag nga may ulohan, “Waray Kita Angay Kahadlokan!” Ini nga pahayag may video mahitungod ha mga eksperyensya han pipira naton nga kabugtoan nga gintimaraot ha Russia.

2020-06-22

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #4

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an naghihisgot hin mga prinsipyo nga maggigiya ha pagdesisyon kon ibabalik na ba ha normal an teokratiko nga mga buruhaton.

2020-05-16

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #3

Hibaroi kon paonan-o ginbendisyonan ni Jehova an mga kahikayan para ha espesyal nga pahayag ngan ha pagsaurog han Panihapon han Ginoo.

2020-04-23

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

Report May Kalabotan ha Coronavirus #2

Hibaroi kon paonan-o hi Jehova naggigiya ha iya organisasyon ha magkuri nga panahon ngan nagtatagana hin mahigugmaon nga mga paraataman.

2020-04-02

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

Report May Kalabotan ha Coronavirus

Hibaroi kon paonan-o gin-aatubang han mga Saksi ni Jehova ha South Korea, Italy, ngan United States an COVID-19.