Pakadto ha sulod

Wala: Kabugtoan ha Ukraine nga nagkakarga ha usa nga van hin mga kahon han ipapanhatag nga mga relief nga tikang ha Poland. Too: Balay hin bugto ha Hostomel nga nabungkag tungod hin bomba

ABRIL 13, 2022
UKRAINE

UPDATE #6 | An Aton Kabugtoan Padayon nga Nagpapakita hin Gugma Samtang Nahitatabo an Krisis ha Ukraine

UPDATE #6 | An Aton Kabugtoan Padayon nga Nagpapakita hin Gugma Samtang Nahitatabo an Krisis ha Ukraine

Makasurubo, nadugangan pa an namatay nga aton hinigugma nga kabugtoan tungod han nagpapadayon nga girra ha Ukraine. Ha kabug-osan, 28 na nga Saksi ni Jehova an namatay.

Sugad han makikita ha mga balita, nagkaada duro nga araway ha mga bungto hirani ha Kyiv ha siyahan nga mga semana han girra. Ha mga 4,900 nga magwarali nga naukoy hini nga rehiyon, sobra 3,500 na ha ira an pinalagiw ha mas talwas nga mga lugar.

Ha masunod nga mga eksperyensya, makikita naton kon paonan-o an aton kabugtoan hini nga mga lugar nagpapabilin nga marig-on an pagtoo kan Jehova bisan pa ha makuri hinduro nga mga sitwasyon.

Hi Oleksandr, usa nga tigurang tikang ha bungto han Makariv, pinalagiw ngadto ha mas talwas nga lugar ha sentro han Ukraine. Pero tungod han iya kabaraka ha upat nga kabugtoan nga kaapi han ira grupo han pagsangyaw nga diri nakukontak, binalik hiya ha lugar han girra basi bilngon hira. Hiya nagsiring: “Maaram ako nga importante gud kan Jehova an iya mga magsiringba. . . . Pag-abot ko ha balay han usa hito nga mga bugto, nakita ko nga naigo ito hin mga bomba. Sarado an purtahan han basement han balay, ngan waray nabaton ha akon. Nahadlok ako.” Gin-guba ni Oleksandr an purtahan han basement ngan nakita niya an usa nga grupo han mga tawo nga nagkikita ha iya. Nagtatago didto an mga kabugtoan pati an ira diri Saksi nga mga amyaw.

Hi Yaroslav ngan an iya asawa (butnga) ngan hi Oleksandr ngan an iya asawa nangangaon katapos makaabot ha usa nga talwas nga lugar

Nagsiring hi Yaroslav, usa nga bugto nga nakadto ha basement, nga nagtatago hira didto hin walo na ka adlaw. Hiya nagsiring: “An kada tagsa ha amon may-ada la pipira nga biskwit ngan usa ka baso nga tubig kada adlaw. Pero ginbasa namon an Biblia ngan an aton mga publikasyon, nag-ampo, ngan gindasig an usa kag usa. Han nabatian ko nga gintawag ni Oleksandr an akon ngaran, kahuna ko nga kukuhaon ako han mga sundalo. Kahuna ko mamatay na ako. . . . [Pero,] gintalwas niya kami ngatanan. Nagpapasalamat kami kan Jehova nga gintagan kami hin kabugtoan nga nahigugma ha amon, nag-aampo para ha amon, ngan iginbubutang pa ngani ha peligro an ira kinabuhi basi talwason kami.”

Hi Pylyp

Hi Pylyp ngan an usa pa nga bugto nagdesisyon nga magdara hin pagkaon ha mga nag-uukoy ha bungto han Borodianka. Han Marso 17, samtang nagdadrayb pakadto ha bungto, ginkuha han mga sundalo an awto ni Pylyp pati an mga pagkaon. Katapos, inin duha nga bugto gin-aresto han mga sundalo, ginposasan, gintabonan an mga mata, ngan gindara ha gutiay nga kwarto ha usa nga basement upod an pito nga iba pa nga lalaki. Paglabay hin duha ka adlaw, iginbalhin hira ha usa nga selda, ngan pagkagab-i ginkastigo hira han mga gwardya. Hi Pylyp nagsiring: “Diri ako maaram kon mabubuhi pa ako. Nag-ampo ako nga makapabilin nga maunungon.”

Usa ka beses samtang ginkakastigo hi Pylyp, nag-ampo hiya ha daku nga tingog mahitungod ha lagas nga mga sister nga waray pagkaon, nga magin talwas unta an iya pamilya, ngan nagpasalamat hiya kan Jehova tungod han malipayon nga mga tuig han pag-alagad ha Iya. Han iginbalik hiya han gwardya ha selda, padayon nga nag-ampo hiya nga unta masabtan han mga sundalo nga diri peligroso an mga kabugtoan. Inin duha nga bugto nagsangyaw ha mga gwardya. Ha sulod hin duha ka adlaw, ginsangyawan nira an mga gwardya nga nagsusurosaliwan pagbantay. Dugang pa, usa nga priso an nagpakita hin interes ha mensahe han Biblia. Ginpasalamatan niya an mga bugto. Han Marso 27, ginpagawas ha prisohan an mga bugto ngan an lalaki nga nagpakita hin interes.

Hi Svitlana, nga usa nga solo nga sister nga taga-Bucha, waray pakakapalagiw tikang ha lugar han girra ha sulod hin duha ka semana. Hiya nagsiring: “Yana, mas nasabtan ko nga importante an kamurayawan nga iginhahatag ni Jehova. An pagkaada kamurayawan han Dios diri nagpapasabot nga pirme kita maaram kon ano an aton bubuhaton. Pero kon diri kita maaram han solusyon han usa nga problema, bug-os nga nasarig kita kan Jehova.”

Samtang napalagiw hi Svitlana ha usa nga mas talwas nga lugar ha Ukraine, ginsangyawan niya an usa nga babaye ngan an umangkon hito. Pag-abot nira ngatanan ha usa nga mas talwas nga lugar, gintapo hira hin Saksi nga pamilya. Didto nira ginpakaturog ha ira balay hi Svitlana pati an babaye ngan an umangkon hito. Kinabuwasan, nagsiring an babaye nga karuyag niya tumambong ha katirok ha kongregasyon, ngan naghangyo hiya hin Biblia ngan han aton mga literatura. Padayon nga ginkukontak ni Svitlana ini nga babaye.

Tubtob han Abril 12, 2022, ini an report tikang ha Ukraine. Ini nga ihap iginbase ha kompirmado nga mga report tikang ha lokal nga kabugtoan. Pero an aktuwal nga ihap bangin mas damu pa tungod kay makuri an komunikasyon ha ngatanan nga rehiyon han nasud.

An Kahimtang han Aton Kabugtoan

 • 28 nga magwarali an namatay

 • 48 nga magwarali an nasamaran

 • 40,778 nga magwarali an pinalagiw tikang ha ira mga balay ngadto ha mas talwas nga mga lugar

 • 278 nga balay an nabungkag

 • 268 nga balay an daku an ruba

 • 746 nga balay an gutiay la an ruba

 • 1 nga Kingdom Hall an nabungkag

 • 9 nga Kingdom Hall an daku an ruba

 • 26 nga Kingdom Hall an gutiay la an ruba

Bulig ha Kabugtoan

 • 27 nga Disaster Relief Committee (DRC) an nanginginano ha kabugtoan ha Ukraine

 • 41,974 nga magwarali an direkta nga ginbuligan han mga DRC basi makabiling hin mas talwas nga urukyan

 • 18,097 nga magwarali an pinalagiw ha iba nga mga nasud ngan ginbubuligan han kabugtoan