Pakadto ha sulod

Balita ha Bug-os nga Kalibotan

 

2024-01-26

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2024 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #1

Hibaroi kon paonan-o an gugma para ha mga tawo nakakapagios ha aton nga magin madasigon ha aton ministeryo.

2023-12-18

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #8

Hibaroi kon paonan-o naton mairirekomendar an aton kalugaringon sugad nga mga ministro han Dios pinaagi han aton mga desisyon ha pamado ngan pag-ayos ngan kon paonan-o kita makakabulig nga magkaurosa an kongregasyon.

2023-10-20

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #7

Mahibaro mahitungod ha usa nga bag-o nga publikasyon nga may ulohan Prinsipyo Para ha Kristiano nga Pagkinabuhi pati liwat ha tinuig nga teksto para ha 2024.

2023-10-20

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #6

Hini nga update, usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makaparig-on nga interbyu kan Negede Teklemariam.

2023-07-14

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #5

Hini nga update, usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makapadasig nga interbyu kanda Dennis ngan Irina Christensen.

2023-05-26

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #4

Hini nga update, usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat han makalilipay nga maieksperyensyahan naton ha aton in-person nga regional nga mga kombensyon ngan kon paonan-o igintatagana ni Jehova an iya espirituwal nga proteksyon.

2023-04-17

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #3

Iginsusumat han usa nga membro han Nagmamando nga Lawas kon paonan-o ginhihimo han aton kabugtoan hi Jehova sugad nga ira arayopan bisan pa han mga pagsari o mga trahedya.

2023-03-13

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #2

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an naghahatag hin update parte ha aton kabugtoan ha Türkiye ngan nagsusumat hin makapadasig nga interbyu.

2023-01-06

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2023 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #1

Gindadasig namon kamo nga kitaon ini nga update basi mabatian an eksayting nga mga pahibaro mahitungod ha proyekto ha Ramapo ngan ha buruhaton han aton mga payunir.

2022-12-07

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2022 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #8

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ha aton nga magin andam ha pagsunod han paggios han karuwahe ni Jehova.

2022-10-28

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2022 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #7

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ha aton nga magin andam ngan gumios dayon kon nakakakita kita hin peligro.

2022-08-26

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2022 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #6

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin bag-o nga mga update ngan nagpapahibaro han 2023 nga tinuig nga teksto.

2022-07-16

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2022 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #5

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat kon ano an nakabulig ha aton kabugtoan ha Soviet Union hadto nga makapailob ha pagtimaraot ngan nagpapasarig ha aton han padayon nga suporta ni Jehova.