Pakadto ha sulod

Hi Brother Mark Sanderson nga nagpapahayag ha espesyal nga programa ha Warsaw, Poland

MAYO 3, 2022
BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

“Tipigi nga Marig-on an Imo Relasyon kan Jehova”

Espesyal nga Programa nga Nagparig-on han mga Kabugtoan ha Ukraine Ngan Poland

“Tipigi nga Marig-on an Imo Relasyon kan Jehova”

Han Abril 26, 2022, hi Brother Mark Sanderson, usa nga membro han Nagmamando nga Lawas han mga Saksi ni Jehova, inabot ha Poland basi parig-unon ha espirituwal an kabugtoan nga naapektohan han nagpapadayon nga girra ha Ukraine.

Kabugtoan ha Poland nga nagtatrabaho ha Assembly Hall

An ngatanan nga kongregasyon ha Poland ngan Ukraine imbitado nga tumambong ha usa nga espesyal nga programa nga ginhimo han Abril 30, 2022. Ha Poland, an mga refugee tikang ha Ukraine ngan an mga nabulig ha panhatag hin disaster relief kaupod han mga imbitado nga personal nga tumambong ha programa ha Assembly Hall ha Warsaw. An mga tinambong ha programa nga nakadto ha Assembly Hall ngan an mga nagkonektar pinaagi ha videoconference, ginbabanabana nga sobra 250,000 ha Poland ngan Ukraine.

“An mga kabugtoan ha bug-os nga kalibotan naghuhunahuna ha iyo ngan nag-aampo para ha iyo,” siring ni Brother Sanderson. “Ha world headquarters, an kabugtoan nag-aampo kada adlaw para ha mga kabugtoan ha Russia ngan Ukraine, ngan nag-aampo kami para ha iyo ha mga miting han Nagmamando nga Lawas.” Ginpasarig niya an mga mamarati nga “an mga kakurian diri nagpapasabot nga diri na hira gin-uuyonan ni Jehova. Nakikita kamo niya, hinigugma kamo niya, ngan duok hiya labi na ha mga nakakaeksperyensya hin kasakitan.”

Usa nga grupo hin nag-ebakwit nga kabugtoan tikang ha Mariupol, Ukraine, nga nagkikita han espesyal nga programa

Hi Brother Sanderson padayon nga nagsiring: “Tipigi nga marig-on an imo relasyon kan Jehova. Tumong naton nga diri la makatalwas hini nga kahimtang, lugod, karuyag naton nga malamposan ini nga mga kakurian nga may mas marig-on nga pagtoo ngan umabat nga mas duok kan Jehova. Ito an igintututdo ha aton ni Jehova.”

Hi Serhiy, usa nga tigurang ha Odessa, Ukraine, nagsiring: “Han naglabay nga pipira ka semana, diri ako nangangaturog hin maopay tungod han kabaraka, kasubo, ngan kawaray-kasigurohan. Pero [an espesyal nga programa] nagparig-on han akon pagtoo nga hi Jehova nahigugma ha iya katawohan diri la sugad nga grupo kondi sugad liwat nga mga indibiduwal.”

Hi Tatiana, usa nga refugee tikang ha Kyiv, Ukraine, nagsiring: “Yana, inabat ko gud nga duok hinduro hi Jehova ha akon. Ginhahangkopan ako ni Jehova ngan inaabat ko nga hinigugma niya ako. Bisan hain kita, pirme naton kaupod hi Jehova.”

Hinigugma gud naton an aton kabugtoan, ngan nasarig kita nga ini nga espesyal nga programa nagpahinumdom ha ira han “maunungon nga gugma” ni Jehova para ha iya katawohan.—Salmo 136:1.