Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

KGANG YA BOTSHELO

Jehofa o Nthusitse Thata

Jehofa o Nthusitse Thata

Ke ne ke na le dingwaga di le 17 mme fela jaaka basha ba le bantsi, go na le dilo tse ke neng ke amegile ka tsone le tse ke neng ke batla go di fitlhelela. Ke ne ke rata go intsha le ditsala tsa me, go thuma le go tshameka kgwele ya dinao. Maitseboa mangwe, botshelo jwa me bo ne jwa fetoga ka ponyo ya leitlho. Ke ne ka bona kotsi ka sethuthuthu mme ka swa ditokololo tsa mmele go tswa mo thamong go ya kwa tlase. Seno se diregile dingwaga di ka nna 30 tse di fetileng, mme fa e sa le ka nako eo ke nna fela mo bolaong.

Ke goletse kwa motseng wa Alicante, kwa botlhaba jwa lotshitshi lwa Spain. Lelapa la gaetsho le ne le tlhakatlhakane, mme e re ka ke ne ke le mosha, ke ne ke nna fela mo nageng. Gaufi le kwa gae go ne go na le lefelo la go baakanya maotwana a dikoloi. Mongwe wa badiri ba koo e bong José María o ne a nna tsala ya me. O ne a le lorato e bile a ntheetsa, e leng se ba lelapa la gaetsho ba neng ba sa se dire. Ka dinako tsa mathata, o ne a nna nkgonne tota—tsala ya boammaaruri, le fa a ne a mpheta ka dingwaga di le 20.

José María o ne a ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa. Ke ne ka lemoga gore o rata Baebele e bile o ne a tle a ntlotlele se Baebele e se rutang. Le fa ke ne ke sa kgatlhegele se a se buang, ke ne ke mo reetsa ka tlotlo. E re ka ke ne ke le mosha, ke ne ke tshwaregile ka dilo tse dingwe. Le fa go ntse jalo, seo se ne se tloga se fetoga.

KOTSI E E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME

Ga ke rate go bua thata ka kotsi eo. Se nka se buang fela ke gore ke dirile dilo ka boeleele e bile ke nnile botlhaswa. Botshelo jwa me bo ne jwa fetoga ka letsatsi le le lengwe fela. Ke ne ke le mosha yo o matlhagatlhaga mme ka ponyo ya leitlho ka iphitlhela ke le mo bookelong ke golafetse. Go ne go le thata go amogela se se ntiragaletseng. Ke ne ke tle ke ipotse gore, ‘Tota ke tshelela eng?’

José María o ne a nketela mme ka bonakonyana a rulaganya gore Basupi ba ga Jehofa ba mo phuthegong e e gaufi ba nketele kwa bookelong. Fa ba ntse ba nketela jalo ka metlha, ke ne ke gomotsega. Fela fa ke sena go ntshiwa kwa phaposing e go tlhokomelwang batho ba ba lwalang thata kwa go yone, ke ne ka simolola go ithuta Baebele. Fa ke ntse ke ithuta ke ne ka lemoga gore ke eng fa batho ba boga e bile ba swa le lebaka la go bo Modimo a letlelela dilo tse di bosula go direga. Gape ke ile ka ithuta ka ditsholofetso tsa Modimo tsa mo nakong e e tlang fa lefatshe lefatshe lotlhe le tla bo le tletse ka batho ba ba itekanetseng e bile go se ope yo o tla reng: “Ke a bobola.” (Isaia 33:24) E ne e le la ntlha mo botshelong jwa me ke nna le tsholofelo eo e e molemo.

Fa ke sena go tswa kwa bookelong, ke ne ka gatela pele ka bonako mo thutong ya me ya Baebele. Ke ne ke dirisa setulo sa maotwana go ya kwa dipokanong tsa Basupi ba ga Jehofa le go rerela batho ba bangwe. Ka November 5, 1988, ke ne ka kolobediwa mo bateng ke na le dingwaga di le 20. Jehofa Modimo o nthusitse go leba dilo sentle. Mme ke ne nka mo leboga jang?

GO GATELA PELE LE FA KE GOLAFETSE

Ke ne ke ikemiseditse go direla Jehofa go sa kgathalesege maemo a ke leng mo go one. Ke ne ke batla go gatela pele. (1 Timotheo 4:15) Kwa tshimologong go ne go se motlhofo ka gonne ba lelapa la gaetsho ba ne ba le kgatlhanong le se ke se dumelang. Mme badumedi ka nna ba e neng e le bakaulengwe le bokgaitsadi ba me, ba ne ba nkema nokeng. Ba ne ba nthusa gore ke nne gone ka metlha kwa dipokanong le go bolelela ba bangwe molaetsa wa Baebele.

Le fa go ntse jalo, fa nako e ntse e tsamaya ke ne ka tshwanelwa ke go tlhokomelwa bosigo le motshegare. Ke ne ka bona lefelo le le siameng le go tlhokomelwang batho ba ba golafetseng kwa go lone kwa motseng wa Valencia, o o dikilometara di le 160 kwa bokone jwa Alicante morago ga go le batla ka lobaka lo loleele. Leno e ne ya nna legae la me.

Le fa ke nna ke le mo bolaong, ke ikemiseditse go bolelela ba bangwe se ke se dumelang

Le fa ke ne ke nna fela mo bolaong, ke ne ke ikemiseditse go tswelela ke direla Jehofa. Ke ne ka dirisa madi a a newang batho ba ba golafetseng le a mangwe a ke a neilweng ke puso go reka khomputara e ke neng ka kopa gore e gokelelwe mo bolaong jwa me. Gape ke ne ka reka founo. Jaanong moso mongwe le mongwe motlhokomedi o ntshubela khomputara le founo. Ke dirisa khomputara ya me ka sediriswa se ke se laolang ka seledu. Ke na le thupana e e kgethegileng e ke e tshwarang ka molomo go tobetsa ditlhaka mo keyboard le dinomoro tsa founo.

Ke dirisa thupana e e kgethegileng go tobetsa dinomoro tsa founo ya selula

Thekenoloji eno e nthusitse jang? Sa ntlha, e dira gore ke kgone go tsena mo website ya jw.org le mo LAEBORARI YA MO INTERNET ya Basupi ba ga Jehofa. Didirisiwa tseno di nthusitse thata! Letsatsi le letsatsi ke fetsa diura ke ithuta le go dira dipatlisiso mo dikgatisong tse di theilweng mo Baebeleng gore ke ithute mo go oketsegileng ka Modimo le dinonofo tsa gagwe tse di molemo. Mme fa ke jewa ke bodutu kgotsa ke kgobegile marapo, go nna le sengwe se se nkgothatsang mo website.

Khomputara ya me e nthusa go reetsa dipokano tsa phuthego, go araba fa go bodiwa dipotso, go rapela, go ruta phuthego le go bala dirapa mo makasineng wa Tora ya Tebelo fa ke kopilwe go dira jalo. Le fa ke sa kgone go ya dipokanong tseo, ke sa ntse ke ikutlwa ke le karolo ya phuthego ya rona.

Gape founo le khomputara di nthusa go rerela batho. Ke boammaaruri gore ga ke kgone go bolelela batho molaetsa wa Baebele kwa magaeng a bone jaaka bontsi jwa Basupi ba ga Jehofa bo dira. Mme seo ga se a nthibela go bolelela ba bangwe se ke se dumelang. Ke dira jalo ka go dirisa didirisiwa tseno. Tota e bile, ke itumelela go rerela batho ka founo mo bagolwane ba phuthego ya rona ba neng ba nkopa gore ke rulaganye matsholo a go rera ka founo. Matsholo ano a thusitse maloko a phuthego ya rona a a sa kgoneng go tswa mo malapeng.

Ke tshwere thuto ya Baebele

Mme botshelo jwa me ga bo a ikaega fela ka thekenoloji. Letsatsi le letsatsi ditsala tsa me di tla go ntlhola. Di tla le ba masika le batho ba di ba itseng ba ba kgatlhegelang go ithuta Baebele. Gantsi di nkopa gore ke tlotle le bone ka Baebele. Ka dinako tse dingwe malapa a nketela mo maitseboeng a kobamelo ya one ya lelapa go tla go e tshwara le nna. Ke itumelela go bona bana ba bannye ba ntse gaufi le bolao jwa me ba mpolelela gore ke eng se se dirang gore ba rate Jehofa.

Ke itumelela maitseboa a kobamelo ya lelapa le ditsala

Ke itumelela go nna le baeng ba bantsi jalo. Phaposi ya me e nna e tletse ka ditsala tse di tswang gaufi le kgakala di tlile go ntlhola. Fela jaaka o ka akanya, lorato lono lo gakgamatsa batlhokomedi ba mono. Ke leboga Jehofa letsatsi le letsatsi go bo a ntetlile go nna mongwe wa batho ba ba itumetseng jalo.

GO KGARATLHA

Fa mongwe a ntumedisa a bo a mpotsa gore ke tsoga jang, ke mo raya ke re, “Ke sa ntse ke kgaratlha!” Gone ke a itse gore ga ke nosi mo ntweng eno. Ke boammaaruri gore, le fa re ka tswa re lebana le maemo afe kgotsa dikgoreletsi, Bakeresete botlhe ba mo ntweng—“tlhabano e e molemo ya tumelo.” (1 Timotheo 6:12) Ke eng se se nthusitseng go nna ke kgaratlha ka dingwaga tseno tse dintsi? Letsatsi le letsatsi ke rapela Jehofa ke mo leboga ka go bo a dirile gore ke itse gore ke tshelela eng. Gape ke leka go nna ke tshwaregile ka go direla Modimo, ke tlhomile mogopolo mo go se a solofeditseng gore o tla re direla sone.

José María

Gantsi ke akanya ka lefatshe le lesha le gore go tla bo go ntse jang go taboga le go tlolatlola gape. Ka dinako tse dingwe ke tle ke dire motlae le tsala ya me José María—yo o tshwerweng ke bolwetse jwa polio—ke re re tla taboga mmogo. Ke ne ka mmotsa gore, “Go tla fenya mang?” O ne a nkaraba a re, “Ga go re sepe gore go fenya mang. Sa botlhokwa ke go fitlha koo, kwa Paradaiseng gore re kgone go taboga.”

Gone ga go motlhofo go lebana le boemo jwa me. Ke a itse gore fa ke ne ke sa le mosha ke ne ka dira sengwe sa boeleele e bile seo se ne sa ntsenya mo dipharagobeng. Le fa go ntse jalo, ke itumelela gore Jehofa ga a ntlogela. O nneile dilo tse dintsi—lelapa le legolo le le atamalaneng le ene, lebaka la go bo ke tshela, boitumelo jwa go thusa batho ba bangwe le tsholofelo e e itumedisang ka isagwe. Fa ke sobokanya tsela e ke ikutlwang ka yone, nka re Jehofa o nthusitse thata.