Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI KUBWA|

Mwisho Unakaribia?

Mwisho Unakaribia?

Mungu ataendelea kuacha wanadamu watawale wanadamu wenzao na watie wakati wetu unaokuja katika hatari? Hapana. Kama vile tuliona, Mungu atafanya jambo fulani ili kumaliza mateso yote yenye imepata wanadamu kwa miaka mingi. Mungu mwenye aliumba dunia na wanadamu, anapenda ujue kama wakati wake wa kumaliza mateso ya wanadamu unakaribia. Namna gani anatujulisha habari hiyo ya maana?

Fikiria mufano huu: Wakati unasafiri katika motokari, unaweza kwanza kuangalia kwenye karte, kutafuta muongozo kwenye Internete ao kusoma maandishi yenye kutoa muongozo. Kisha, wakati unaona alama fulani zenye kupatana na mambo hayo, unakuwa hakika kama unakaribia kufika mahali unaenda. Vilevile, Neno la Mungu lilitabiri kama matukio fulani yatatokea duniani mbele mwisho ufike. Wakati tunaona matukio hayo yenye Biblia ilitabiri, tunakuwa hakika kama mwisho unakaribia.

Biblia ilitabiri kama kutakuwa kipindi fulani cha maana sana mbele mwisho ufike. Katika kipindi hicho kutakuwa hali na matukio fulani katika dunia yote yenye wanadamu walikuwa hawajaona hapo zamani. Ona mambo fulani yenye Neno la Mungu lilitabiri juu ya kipindi hicho.

1. HALI MBAYA KATIKA DUNIA YOTE Unabii wenye kuwa katika Mathayo sura ya 24 unataja matukio mbalimbali yenye kufanyika duniani. Matukio hayo yanafanyiza ishara yenye sehemu nyingi. Ishara hiyo ndio alama ya ‘umalizio wa mufumo wa mambo’ na itatufikisha kwenye wakati ‘mwisho utakuja.’ (Mustari wa 3, na wa 14) Kati ya matukio hayo kuna vita, kupunguka kwa chakula, matetemeko ya inchi katika maeneo mbalimbali, kuongezeka kwa watu wasiotii sheria, wasiokuwa na upendo, na kuongezeka kwa viongozi wa dini wanafiki wenye kupoteza watu. (Mustari wa 6 mupaka wa 26) Kwa kweli, matukio hayo yanafanyika duniani kwa kiasi fulani tangu zamani. Lakini kwa kuwa mwisho unakaribia, matukio hayo yote yanatendeka kwa wakati mumoja wenye taabu. Pia Biblia ilitabiri matukio mengine matatu yenye kuonyesha kama mwisho unakaribia.

2. TABIA ZA WATU Biblia ilitabiri kuwa “katika siku za mwisho,” ni kusema, kipindi chenye kutangulia mwisho, tabia za watu zitaharibika sana. Tunasoma hivi: ‘Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio washikamanifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka makubaliano yoyote, wachongezi, wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna kwa kiburi, wanaopenda raha badala ya kumupenda Mungu.’ (2 Timotheo 3:1-4) Bila shaka, kukosa kuheshimia wengine ni tabia ya tangu zamani. Lakini Biblia ilionyesha kuwa “katika siku za mwisho” tabia hiyo itaongezeka sana na hilo linafanya kipindi hicho kikuwe ‘nyakati za hatari zilizo ngumu kushugulika nazo.’ Umejionea namna tabia za watu zinaendelea kuwa mubaya zaidi?

3. WATU WANAHARIBISHA DUNIA Biblia inasema kuwa Mungu ‘ataharibu wale wanaoharibisha dunia.’ (Ufunuo 11:18) Watu wanaharibisha dunia namna gani? Biblia inasema kama katika siku za Noa watu waliharibisha pia dunia. Inasema hivi: “Dunia ikaharibika machoni pa Mungu wa kweli, dunia ikajaa jeuri. Basi Mungu akaiona dunia na, tazama! ilikuwa imeharibika.” Kwa hiyo, Mungu akasema hivi juu ya watu hao wenye tabia mubaya: ‘Nitawaharibu.’ (Mwanzo 6:11-13) Umeona mambo mbalimbali yenye kuhakikisha kama jeuri inaendelea kujaa katika dunia? Zaidi ya hilo, leo wanadamu wamefikia hali yenye walikuwa hawajafikia: Wamekuwa na uwezo wa kumaliza uzima wa watu wote wenye kuwa duniani. Wanadamu wako na silaha za kufanya hivyo. Pia watu wanaharibisha dunia katika njia ingine. Mambo yenye yanafanya maisha iendelee kuwa katika dunia, ni kusema, hewa yenye tunapumua, wanyama, mimea,  na bahari, yanaendelea kuharibika kwa sababu wanadamu wanayatumia mubaya.

Ujiulize hivi: ‘Miaka mia moja yenye imepita, wanadamu walikuwa na uwezo huo wa kuharibu uzima wao wenyewe?’ Lakini leo wanadamu wanatumia uwezo huo ili kutengeneza silaha za hali ya juu na ili kuharibu hali ya hewa. Maendeleo katika mambo ya teknolojia inafanyika haraka sana, na inaonekana kuwa wanadamu hawana uwezo wa kuelewa ao kuzuia matokeo yake mabaya. Lakini wakati unaokuja wa dunia hautegemee wanadamu na haiko wao wataamua juu ya wakati huo. Ili kuzuia uzima usimalizike kabisa duniani, Mungu ataharibu wale wenye kuharibisha dunia. Hiyo ni ahadi yake!

4. KAZI YA KUHUBIRI KATIKA DUNIA YOTE Katika ishara juu ya siku za mwisho, Biblia ilitabiri kama kutafanyika kazi fulani yenye ilikuwa haijafanyika kwa njia kubwa kama hiyo. Ilitabiri hivi: “Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Kazi hiyo ya kuhubiri iko tofauti na mahubiri yote yenye dini zinafanya tangu zamani ili kupata waamini. Biblia ilitabiri kuwa katika siku za mwisho, habari yenye itakaziwa sana ni, “hii habari njema ya Ufalme.” Unajua dini fulani yenye inakazia habari hiyo? Inaonekana kuwa dini fulani zinahubiri habari kama hiyo. Lakini, dini hizo ziko katika eneo lako, ao zimefikisha habari hiyo njema katika “dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote”?

Ufalme wa Mungu unatangazwa katika dunia yote katika luga nyingi sana

Adresi ya Internete www.jw.org inakazia “hii habari njema ya Ufalme.” Adresi hiyo iko na vichapo vyenye kueleza juu ya habari hiyo katika luga zaidi ya 700. Unajua jambo lingine lenye watu wamefanya ili kukazia habari njema ya Ufalme katika dunia yote? Zamani hata mbele watu waanze kutumikisha Internete, Mashahidi wa Yehova walikuwa wamejulikana sana kwa sababu ya bidii yao ya kutangaza habari njema juu ya Ufalme wa Mungu. Tangu mwaka wa 1939, jalada ya gazeti Munara wa Mulinzi imekuwa na maneno haya: “Unaotangaza Ufalme wa Yehova.” Kitabu kimoja chenye kuzungumuzia dini kilisema kama hakuna kazi ingine ya kuhubiri yenye inalingana na kazi ya Mashahidi wa Yehova kwa sababu “wanaifanya kwa bidii sana na katika maeneo mengi.” Kazi hiyo ya kuhubiri inakazia habari hii njema: hivi karibuni ‘mwisho utakuja’ wakati Ufalme wa Mungu utachukua hatua.

KIPINDI CHA MAANA SANA KATIKA HISTORIA YA ULIMWENGU

Katika habari hii tumezungumuzia mambo ine yenye Biblia ilitabiri juu ya siku za mwisho. Umejionea kuwa mambo hayo yanafanyika leo? Kwa  zaidi ya miaka mia moja, gazeti hili limetoa habari juu ya matukio yaliyo katika dunia ili kusaidia wasomaji wake wachunguze wao wenyewe na kuona kuwa mwisho unakaribia. Bila shaka, watu fulani wenye kuwa na mashaka juu ya jambo hilo, wanakataa na kusema kama habari hizo zinategemea mawazo ya watu na zinaweza kubadilishwa. Pia wanasema kama leo imekuwa vyepesi zaidi kupata habari za dunia na ndio sababu hali za dunia zinaonekana kuwa zenye kuharibika. Hata hivyo, kuna mambo mbalimbali yenye yanaendelea kuhakikisha kuwa tunaishi mwisho wa kipindi cha maana sana katika historia ya wanadamu.

Watu fulani wenye elimu wanaona kuwa tunakaribia mabadiliko makubwa katika dunia hii. Kwa mufano katika mwaka wa 2014, wanasayansi fulani walionya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya hatari kubwa ya kumalizika kwa uzima wa wanadamu. Wanasayansi hao walisema hivi: “Kisha kuchunguza kwa uangalifu hatari hiyo, tumefikia kuona kuwa kuna hatari kubwa kwamba misiba yenye kuletwa na teknolojia inaweza kuhatarisha maisha ya wanadamu wote.” Watu wengi wanaendelea kuwa hakika kuwa tumefikia kipindi cha maana katika historia ya ulimwengu. Wachapishaji wa gazeti hili, na wasomaji wake wengi wako hakika kuwa kipindi hiki cha maana sana ni siku za mwisho na kuwa mwisho unakaribia. Lakini, kuliko kuogopa wakati unaokuja, unaweza kufurahia mambo yenye itafanyika wakati huo. Sababu gani? Kwa sababu unaweza kuokoka mwisho!