AMUKA! Mwezi wa 10, 2013 | Mambo Matatu Ambayo Feza Haziwezi Kununua

Vitu vya kimwili vinaweza kutufanya tusahau mambo ambayo ni ya maana zaidi katika maisha, ni kusema, mambo ambayo feza haziwezi kununua. Chunguza mifano mitatu.

Habari Fulani za Ulimwengu

Habari hizo zinatia ndani: musongamano wa motokari huko China, kuvunja haki ya uhuru wa kidini huko Armenia, hatari za adresi za kupashana habari kwenye Internete huko Japani, na habari zingine.

MUSAADA KWA FAMILIA

Wakati Urafiki Unakuwa wa Nguvu Sana

Je, unajiambia, ‘Sisi ni marafiki tu?’ Ikiwa ni hivyo, chunguza kanuni za Biblia ili kuona ikiwa namna hiyo ya kufikiri ni yenye kufaa.

SEHEMU YA KUULIZA MAULIZO

Mwanasayansi Anaeleza Imani Yake

Ni jambo gani lilimufanya muchunguzi huyo afikirie tena namna uzima ulianza, na ni mambo gani yaliyomusadikisha kwamba Biblia iliongozwa na roho ya Mungu?

HABARI KUBWA

Mambo Matatu Ambayo Feza Haziwezi Kununua

Feza zinaweza kutuwezesha kununua vitu ambavyo tunahitaji, furaha zaidi katika maisha inatokana na vitu ambavyo feza haziwezi kununua.

Mambo Ambayo Unapaswa Kujua Juu ya Ugonjwa wa Kifafa

Chunguza mambo fulani ya hakika juu ya ugonjwa huo ambao mara nyingi watu hawaelewe vizuri.

MAWAZO YA BIBLIA

Kushuka moyo

Jifunze sababu gani watu wanasumbuliwa na ugonjwa wa kushuka moyo na namna Biblia inaweza kukusaidia upambane na mawazo yasiyofaa.

KITU HIKI KILIJIFANYA CHENYEWE?

Uwezo wa Ajabu wa Kusikia wa Panzi Anayeishi Katika Miti

Masikio madogo sana ya mududu huyo yanafanya kazi kama masikio ya mwanadamu. Namna gani uchunguzi juu ya uwezo huo wa pekee wa kusikia unawafaidi wanasayansi na mainjinia ao mafundi wa kisasa?