Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

JW TÉLÉDIFFUSION

Tia Programu ya JW Télédiffusion Kwenye Roku

Tia Programu ya JW Télédiffusion Kwenye Roku

Mbele ya kuangalia JW Télédiffusion kwenye Roku, unapaswa kutia lecteur na logiciel ya JW Télédiffusion. Fuata hatua hizi:

 Tia Lecteur Roku Yako

Lecteur Roku yako inapaswa kuwa na maagizo ya kukusaidia kujua namna ya kuitia (installer) na kuiunganisha (connecter) na Internete. Kisha tu kuunganisha lecteur Roku na chombo chako, malizia kwa kufuata maagizo yenye kuonekana kwenye écran.

Maagizo: Itakuomba ukuwe na Internete kwenye ordinatere ao telefone ili kumalizia hatua hizo.

Wakati unaanza, utaombwa kuunganisha lecteur Roku na compte Roku. Ili kufanya jambo hilo, fungua www.roku.com/link na kisha ingiza code yenye kuonekana kwenye écran ya televizyo yako. Kisha fuata maagizo yenye kuwa kwenye écran ya ordinatere ao telefone yako ili kufungua compte Roku.

Écran ya televizyo yako inakuwa actualisé wakati tu lecteur Roku inaunganishwa muzuri na compte yako.

Ili kupata musaada zaidi, angalia video yenye kuonyesha namna ya kutia lecteur Roku.

 Tia JW Télédiffusion Kupitia Ordinatere

Lecteur Roku ni chombo chenye kuwa na logiciel kwa ajili ya kusoma video (ao “chaînes”). Itakuomba kuongeza chaînes zenye kuwa na video zenye unapenda kuangalia. Njia moja ya kufanya hivyo, ni kupitia ordinatere yako.

 • Fungua ukurasa wa JW Télédiffusion katika Roku Channel Store kwa kutumia navigateur yoyote ya Internete.

 • Connecter compte yako ya Roku, kama haujafanya hivyo.

 • Finya kwenye Add Channel (Ongeza chaîne). Wakati tu chaîne hiyo inatiwa muzuri, nafasi kwenye kulikuwa rangi ya majani (vert) ya Add Channel kunakuwa Installed (Installée).

Kuongeza chaîne kupitia Internete hakutie chaîne hiyo kwenye lecteur yako ya Roku; kufanya hivyo, kunaongeza tu chaîne kwenye liste (file d’attente) yako ya chaîne zenye zinangoja kuingizwa. Unapaswa kutia sasa chaîne yenye uliongeza hivi karibuni kwenye lecteur yako ya Roku.

 • Finya kwenye Home (Accueil) ya télécommande ya Roku.

 • Uende kwenye Paramètres kwa kutumia Flèche vers le haut na Flèche vers le bas.

 • Finya OK.

 • Kwenye ukurasa Paramètres, uende juu ao chini mupaka System Update (Mise à jour du système) itaonekana kwenye mukono wa kuume wa écran yako, kisha finya OK. Ukurasa System Update unaanza ku charger. Check Now (Vérifier maintenant) inapaswa kuonekana kwenye mukono wa kuume wa écran yako.

 • Finya OK.

Lecteur Roku inatafuta sasa chaîne yenye uliongeza kwenye liste (file d’attente) yako na inaitia.

 • Rudia kwenye écran d’accueil ya Roku yako na kisha finya My Channels (Chaînes zangu) katika menu principal. Écran inaonyesha chaînes zote zenye umekwisha kutia kwenye lecteur yako ya Roku, kutia ndani na JW Télédiffusion.

 • Uende kwenye alama ya jw.org na finya OK ili kuanza JW Télédiffusion.

 Tia JW Télédiffusion Kupitia Lecteur ya Roku

Unaweza pia kutia JW Télédiffusion moja kwa moja kupitia lecteur yako ya Roku.

 • Uende kwenye écran d’accueil ya Roku.

 • Kwa kutumia Flèche vers le haut na Flèche vers le bas (mukuki wenye kuelekea juu na wenye kuelekea chini) ya télécommande ya Roku, tembeza (défiler) menu principal mupaka kwenye Search (Tafuta).

 • Finya OK.

Sehemu Search ya Roku inasaidia kupata filme, émissions za TV, wachezaji, wa metteurs en scène, na chaînes zenye kufanana na vipindi vyenye kuwa na majina ya herufi zenye unaandika. JW Télédiffusion ni chaîne, kwa hiyo, katika liste hiyo tafuta jina lenye kuwa na alama ya Chaîne pembeni. Ili kupata JW Télédiffusion, andika mambo yenye kufuata:

 • JW Télédiffusion

 • jw.org

 • jwtv

 • Yehova

 • Wakati JW Télédiffusion inaonekana katika liste, finya kwenye Flèche droite mupaka ufikie jina la chaîne, kisha finya kwenye OK. Sehemu Add channel itakuwa en surbrillance.

 • Finya tena kwenye OK ili kutia JW Télédiffusion.

Ili kuangalia JW Télédiffusion, fungua sehemu Go to channel (Angalia chaîne), ao rudia kwenye écran d’accueil ya Roku na tafuta JW Télédiffusion chini ya kichwa My Channels.