Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

JW TÉLÉDIFFUSION

Chagua Video ya Kuangalia Kwenye Amazon Fire TV

Chagua Video ya Kuangalia Kwenye Amazon Fire TV

Sehemu Yenye Kupita Sasa inakusaidia kuangalia video za tv.jw.org wakati wenye unapenda. Simama, rudia nyuma, ao enda mbele. Angalia video moja ao zote zenye kuwa katika sehemu hiyo.

(Maagizo: Télécommande yako inaweza kuwa tofauti na yenye kutumiwa na tutoriel hii.)

Fungua sehemu Video Mbalimbali ili kuona video zenye kupatikana. Fuata hatua hizi ili kupata na kuangalia video:

 Kutafuta na Kuangalia Video

Fungua menu ya video kwa kutumikisha télécommande Amazon Fire TV. Finya Selectionner ili kuchagua sehemu fulani.

Video fulani zinaweza kupatikana katika namna mbalimbali za video. Kwa mufano, video Mwana Mpotevu Arudi inaweza kupatikana kwenye sehemu Filme, Familia, na Vijana.

Kila mustari ao mushale unahusu sehemu fulani. Kichwa cha sehemu hiyo kinaonekana juu ya mustari.

Tumikisha télécommande yako ili kufungua sehemu mbalimbali:

 • Haut na Bas: Uende kwenye sehemu fulani ya video.

 • Gauche na Droite: Pitisha video za sehemu fulani.

 • Kila sehemu iko na sehemu Tout lire. Chagua sehemu hiyo ili kusoma video zote, ukianza na ya kwanza. Sehemu hiyo itasimama wakati video zote zitamaliza kusoma.

Chagua video fulani ili sehemu Page d’informations ya video hiyo ionekane.

Chagua jambo moja kati ya mambo yenye kufuata:

 • Lire: Soma video kuanzia mwanzo.

 • Tout lire: Soma video zote za sehemu fulani, ukianza na ya kwanza. Sehemu hiyo itasimama wakati video zote zitamaliza kusoma.

 • Reprendre: Endelea tena kusoma video ukianzia kwenye ulisimama.

Mustari wenye kuwa juu ya Page d’infomations unaonyesha video zingine zenye kuwa katika sehemu yenye ulichagua. Finya Bas ili kufungua, na Haut ili kurudia kwenye Page d’infomations.

 Kusimamisha, Kupeleka mbele, na Kurudisha Nyuma Video

Wakati uko unaangalia video fulani katika sehemu Video Mbalimbali, unaweza kuisimamisha, kuipeleka mbele na kuirudisha nyuma kwa kutumia télécommande yako ya Amazon Fire TV. Unaweza kufanya mambo haya:

 • Lecture/Pause: Simamisha video. Finya tena ili video ianze tena kusoma.

 • Avance rapide ao Droite: Simamisha video na uipitishe mbio. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

 • Retour en arrière ao Gauche: Simamisha video na uirudishe kwenye mwanzo. Wakati unaona kama video inafika kwenye unapenda, finya Lecture.

 • En arrière: Rudia kwenye Page d’informations.

 Angalia Video za Sasa ao Zenye Zimechaguliwa

Ukurasa wa JW Télédiffusion unaonyesha sehemu mbili za pekee za Video Mbalimbali:

 1. Video Zenye Zimechaguliwa: Kama sehemu hii inapatikana, itakuwa na video zenye kuwa na faida fulani za pekee, kama vile zile zenye zinahusu mikutano yetu ya juma ao ibada ya familia.

 2. Video za Sasa: Video za sasa zenye zimeongezwa.