Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

JW LIBRARY

Ladda ner och hantera publikationer (Windows)

Ladda ner och hantera publikationer (Windows)

I appen JW Library finns det hundratals böcker, broschyrer, vikblad och filmer som du kan läsa och titta på offline.

Följ de här instruktionerna för att ladda ner och hantera publikationer:

 Ladda ner en publikation

Du kan ladda ner så många publikationer du önskar för att läsa och studera offline.

  • Tryck på knappen Publikationer i menyn högst upp på skärmen, och tryck sedan på Publikationstyper för att visa listan över publikationer.

  • Öppna menyn Appkommandon och tryck på knappen Språk för att visa en lista över alla språk som har tillgängliga publikationer. Välj språket du vill visa. Högst upp i listan visas de språk du använder oftast. Du kan söka efter ett språk i sökrutan.

Det finns några olika sätt att hitta publikationer i JW Library.

Sektionen Publikationstyper visar publikationer på det språk du har valt, sorterade efter kategorier som Böcker, Vikblad och Filmer. Några av kategorierna ger dig fler alternativ efter att du tryckt på dem. Trycker du till exempel på Vakttornet så kan du välja vilket år du är intresserad av. Trycker du på Filmer så kan du välja bland olika kategorier av filmer. Tryck på Alla typer för att gå tillbaka till början av listan över publikationer.

Fliken Nytillagt visar publikationer som nyligen har lagts till på det språk som du har valt.

Publikationer som du inte har laddat ner ännu är markerade med en molnformad ikon. Tryck på en publikation för att ladda ner den. Den molnformade ikonen försvinner när publikationen laddats ner till din enhet. Tryck på publikationen igen för att öppna den.

Sektionen Nerladdat visar en lista över alla publikationer som du har laddat ner, på alla språk. Du kan sortera listan efter Ofta använda, Sällan använda och Filstorlek.

 Radera en publikation

Du kan radera en publikation om du inte behöver den längre eller om du vill frigöra lagringsutrymme.

Tryck på knappen Publikationer i menyn högst upp på skärmen, och tryck sedan på Publikationstyper för att visa listan över publikationer. Markera en publikation genom att trycka på den och hålla in fingret en stund. Tryck på Radera i menyn Appkommandon och bekräfta sedan att du vill radera publikationen.

Om du behöver frigöra lagringsutrymme kan du radera publikationer som du sällan använder eller som tar mycket utrymme. Tryck på knappen Publikationer. Gå till sektionen Nerladdat och sortera listan efter Sällan använda eller Filstorlek. Radera de publikationer som du inte behöver längre.

 Uppdatera en publikation

Emellanåt kan det komma en uppdatering till en publikation som du har laddat ner.

En publikation som har blivit uppdaterad är markerad med en uppdateringsikon. När du trycker på en sådan publikation kommer du att se ett meddelande om att en uppdatering är tillgänglig. Tryck på Ladda ner för att uppdatera publikationen, eller tryck på Senare för att fortsätta läsa den version du redan har.

Du kan även se om det finns några tillgängliga uppdateringar för dina nerladdade publikationer genom att trycka på Publikationer. Om det finns några tillgängliga uppdateringar så visas en knapp där det står Väntande uppdateringar. Tryck på den för att se en lista över alla tillgängliga uppdateringar. Tryck sedan på en publikation för att uppdatera den, eller tryck på Uppdatera alla för att ladda ner alla tillgängliga uppdateringar.

De här funktionerna introducerades under mars 2015 i JW Library 1.4, som är kompatibelt med Windows 8.1 och senare. Om du inte kan se de här funktionerna, följ instruktionerna under rubriken ”Få tillgång till de senaste funktionerna” i artikeln ”Kom i gång med JW Library (iOS)”.