Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

JW LIBRARY

Skapa och hantera bokmärken (Android)

Skapa och hantera bokmärken (Android)

Med hjälp av bokmärken kan du markera var du är i publikationerna i JW Library, på samma sätt som du använder ett bokmärke i en tryckt bok. Du kan ha upp till 10 bokmärken i varje publikation i JW Library.

Så här använder du bokmärken:

 Skapa ett nytt bokmärke

Du kan bokmärka en hel artikel eller ett helt kapitel, men även en enskild paragraf eller bibelvers.

Tryck på knappen Bokmärken för att bokmärka en artikel eller ett kapitel. En lista över den aktuella publikationens bokmärken visas. Tryck på ett tomt bokmärke för att bokmärka den aktuella artikeln eller kapitlet.

Om du vill bokmärka en enskild paragraf eller vers så kan du trycka på texten och sedan trycka på knappen Bokmärk i menyn som visas.

 Gå till ett bokmärke

Om du vill gå till ett bokmärke så kan du öppna publikationen, trycka på knappen Bokmärken och välja bokmärket du vill visa.

 Hantera dina bokmärken

Det går att radera och ersätta ett bokmärke efter att det har skapats.

Om du vill radera ett bokmärke kan du trycka på knappen Bokmärken, och sedan trycka på knappen Mer bredvid bokmärket du vill radera. Tryck sedan på Radera.

Om du vill ersätta ett bokmärke kan du trycka på knappen Bokmärken, och sedan trycka på knappen Mer bredvid bokmärket du vill ersätta. Tryck sedan på Ersätt. Bokmärket uppdateras till platsen i publikationen som du visar just nu. Det här kan vara användbart för att ha koll på var du är när du läser, till exempel vid din dagliga bibelläsning.

De här funktionerna introducerades under maj 2014 i JW Library 1.2, som är kompatibel med Android 2.3 och senare. Om du inte kan se de här funktionerna, följ instruktionerna under rubriken ”Få tillgång till de senaste funktionerna” i artikeln ”Kom i gång med JW Library (Android)”.